Registracija Prijava preko FB
Hol zgrade Radio Valjeva (foto: Đorđe Đokovic)
Hol zgrade Radio Valjeva (foto: Đorđe Đokovic)
10.11.2017, 08:01

Gradonačelnik oprostio dug od pola miliona dinara?

č: | fb:

Prilikom iseljavanja Radio Valjeva iz zgrade na Desankinom vencu, koja je u vlasništvu Grada, učinjena je materijalna šteta od 517.304 dinara, procenili su sudski veštaci. Umesto da naplati štetu Grad dodatno "častio" Radio Valjevo sa 244.000 dinara.

 

Sprat i potkrovlje jednog od najlepših zdanja u Valjevu do 2. marta 2016. godine koristilo je JIP Radio Valjevo. Taj prostor je korišćen i nakon privatizacije najstarije medijske kuće u gradu.

 

Nakon otkaza ugovora o zakupu, Radio Valjevo se iseljava iz zgrade na Desankinom vencu odakle je, osim opreme i inventara, izneto i uništeno i ono što je u vlasništvu Grada, zbog čega je 3. marta formirana komisija za procenu štete.

 

Komisija je angažovala sudskog veštaka mašinske struke koji je procenio vrednost demontirane opreme u iznosu od 157.304 dinara. Zbog učinjene materijalne štete Zajedničko pravobranilaštvo Valjeva, Lajkovca, Ljiga, Mionice i Osečine podnosi 13. 04. 2016. godine krivičnu prijavu protiv NN lica.

 

Nakon toga, 26. 09. 2016. godine, po nalogu Osnovnog suda radi se dopuna veštačenja za troškove sanacije građevinskih radova na oštećenom objektu. Vrednost radova po nalazu veštaka građevinske struke iznosi 360.000 dinara, tako da ukupna šteta na objektu iznosi 517.304 dinara.

 

Pravobranilaštvo 26. 10. 2016. traži od Tužilaštva da ga obavesti da li je preduzimalo neke mere po krivičnoj prijavi protiv NN lica od 13. 04. 2016. godine.

Osnovno javno tužilaštvo 31. 10. 2016. godine odgovara da je za štetu odgovoran Goran Pejković, koji je bio direktor Radio Valjeva u momentu nastanka štete.

 

Ubrzo nakon tog odgovora, 3. 11. 2016. godine, Pravobranilaštvo šalje opomenu pred tužbu u kojoj se "Radio Valjevo poziva da 517.304 dinara, koliko iznosi učinjena šteta, isplati Gradu dobrovoljno u roku od 30 dana. U protivnom protiv Radio Valjeva biće pokrenut postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom".

 

Direktor Radio Valjeva Igor Živković umesto da Gradu isplati 517.304 dinara, upućuje Pravobranilaštvu odgovor na opomenu pred tužbu u kome navodi: "Povodom vaše opomene pred tužbu obaveštavamo vas da smo saglasni da nastali problem rešimo mirno, vansudskim poravnanjem. Predlažemo da naznačeni iznos kompenzujemo kroz saradnju, koju inače i imamo sa Gradom Valjevom".

Odgovor Radio Valjeva na opomenu pred tužbu

Odgovor Radio Valjeva na opomenu pred tužbu

 

Ponudu prihvata gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović o čemu 6. 12. 2016. godine obaveštava Pravobranilaštvo. "Grad Valjevo je saglasan da se spor sa Radio Valjevom reši u skladu sa dostavljenim odgovorom na tužbu Radio Valjeva od 7. 11. 2016. godine. O stavu Grada Valjeva obavestiti Osnovno javno tužilaštvo", navodi se u saglasnosti na ponudu koju je potpisao gradonačelnik Slobodan Gvozdenović.

 

Saglasnost na ponudu Radio Valjeva

Saglasnost na ponudu Radio Valjeva

Pravobranilaštvo je 6. 12. 2016. godine obavestilo Osnovno javno tužilaštvo da su se "gradonačelnik Valjeva i direktor Radio Valjeva saglasili da se označeni iznos štete kompenzuje – naknadi – kroz saradnju Grada i Radio Valjeva".

 

Time je Grad odustao od tužbe za naknadu štete protiv Radio Valjeva.

 

Kolubarske.rs su, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zatražile od Osnovog tužilaštva odgovor na pitanje u kojoj je fazi postupak protiv odgovornog za štetu Gorana Pejkovića, koji je bio direktor Radio Valjeva u momentu nastanka štete.

 

U odgovoru koji je Kolubarskim.rs dostavljen 12. 10. 2017. godine se navodi da je Tužilaštvo "uvidom u spise utvrdilo da predmet nije okončan, tj. u predmetu nije doneta konačna odluka, u toku je izvođenje dokaznih radnji".  

 

Ne postoji ugovor o vansudskom poravnanju!

 

Kolubarske.rs su, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zatražile na uvid sporazum koji su potpisali gradonačelnik Valjeva i direktor Radio Valjeva o kome je u dopisu od 6. 12. 2016. obavešteno Zajedničko pravobranilaštvo Valjeva, Lajkovca, Ljiga, Mionice i Osečine.

 

Jedini dokument koji Grad poseduje je "odgovor na opomenu pred tužbu u kome Radio Valjevo predlaže kompenzaciju i saglasnost gradonačelnika na taj predlog".

 

Radio Valjevo i gradonačelnik Slobodan Gvozdenović nisu zaključili ugovor o vansudskom poravnanju, kojim bi bile precizno utvrđene obaveze Radio Valjeva, (vrsta, količina, cena i vreme pružanja usluga), što bi bila kompenzacija za preko pola miliona dinara pričinjene štete na zgradi koja je u vlasništvu Grada.

 

Na osnovu dokumentacije, do koje su došle Kolubarske.rs, Grad Valjevo do sada ni jedan račun Radio Valjeva za izvršene usluge nije kompenzovao nego je, naprotiv, sve ispostavljene račune uredno platio.

 

Račun Radio Valjeva

Račun Radio Valjeva

Nalog za plaćanje

Nalog za plaćanje

Tako je 17. 03. 2017. Grad platio 12.000 dinara emitovanje novogodišnje čestitke, zatim je 21. 04. 2107. godine plaćeno 27.000 dinara za "usluge emitovanje reklama na Radio Valjevu i Radio 24", 09. 05. 2017. godine za uskršnju čestitku Grad je platio 12.000 dinara i 5. 06. 2017. emitovanje obaveštenja za slavu Grada koštalo je 18.000 dinara. Takođe, za sufinansiranje medijskih projekata Radio Valjevu je 28. 06. 2017. godine iz budžeta plaćeno 175.000 dinara.

 

Iznos od 244.000 dinara, koji je Grad Valjevo isplatio Radio Valjevu posle dogovora o kompenzaciji, navodi na sumnju da gradonačelnik Slobodan Gvozdenović nije imao nameru da kroz kompenzaciju naplati dug od preko pola miliona dinara za pričinjenu štetu na zgradi koja je u vlasništvu Grada.

 

Postoje osnovi sumnje da je gradonačelnik Slobodan Gvozdenović oštetio budžet Valjeva za 517.304 dinara, time što je odustao od tužbe za naknadu štete, a pritom nije zaključio ugovor o vansudskom poravnanju, kao i time što je Radio Valjevu iz budžeta isplatio 244.000 dinara koje je trebalo kompenzovati.

 

Aktuelno

Aforizmi (foto: Dušan Arsenić)
Zlatno doba Pre 1 sati 37 minuta

Čestitamo!

"Kakvo mišljenje imate o ljudima, tako se prema njima i ponašate. Kako se prema ljudima ponašate oni takvi postaju", Gete....

Vaterpolo (foto: Đorđe Đoković)
Vaterpolo: Regionalna A-2 liga 13.10.2018

Solaris ubedljiv na startu

Solaris je večeras u Šibeniku bio bolji od VK Valjevo na startu Regionalne A-2 lige u vaterpolu i pobedio sa 12:3. Shodno izjavi sa najavne pres konferencije trener valjevskih vaterpolista Igor...