Registracija Prijava preko FB
Dušan Ružičić (foto: Đorđe Đoković)
Dušan Ružičić (foto: Đorđe Đoković)
19.06.2018, 14:03

Dušan Ružičić najmlađi doktor nauka u valjevskoj bolnici

č: | fb:

Dr sci. med. Dušan Ružičić odbranio je doktorsku disertaciju i tako postao najmlađi doktor nauka u Opštoj  bolnici Valjevo. On je danas na stručnom skupu u bolnici predstavio svoju doktorsku temu stručnoj javnosti i medijima. 

 

Prošlog četvrtka u svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Ružičić je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Povezanost stepena razvijenosti kalcifikata arterija dojke i stepena razvijenosti koronarne arterijske bolesti kvantifikovanih syntax skorom", a pod mentorstvom prof. dr Branka Beleslina.

 

 - Tema mog doktorata je multidisciplinarna jer je korelirala sa do sada dve nepovezane oblasti, a to su patologija i kardiologija. Bavila se povezanošću učestalosti arterijske kalcifikacije u dojkama i njiohovom korelacijom sa težinom koronarne bolesti. S obzirom na to da mamografija kao skrining metod u prevenciji karcionama dojke predstavlja široko prihvaćenu metodu u svetu, a vaskularna kalcifikacija dojke predstavlja uzgredan nalaz na mamografiji i nisu se dovodile u vezu, niti su u vezi sa karcinomom dojke. Ono što smo želeli da ispitamo jeste da li one koreliraju možda sa težinom koronarne bolesti kako bi blagovremeno otkrili pacijentkinje sa povišenim rizikom za neki neželjeni kardio vaskularni događaj - objašnjava dr Ružičić.

 

On je, zajedno sa svojim timom istraživača i naučnika iz Opšte bolnice Valjevo i Medicinskog fakulteta u Beogradu, inovativna rešenja iz doktorske disertacije vezana za predikciju teške koronarne bolesti kod žena iznad 45 godina starosti objavio u dva prestižna međunardna naučna časopisa sa rigoroznom recenzijom, "Clinical Radiology" i "Health Care for Women International".

Dušan Ružičić

Dušan Ružičić (Foto: Đorđe Đoković)

Odbrana doktorske disertacije je za dr Ružičića veliki uspeh koga, možda, još uvek nije svestan, naročito zbog toga što je za jedan ovakav doktorat bilo potrebno mnogo napora i truda, a i multidisciplinarnu saradnju mnogih kolega u valjevskoj bolnici, ali i sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

Doktorat je podstrek ali i obaveza da u kontinuitetu nastavim, pored kliničkog, sa naučno-istraživačkim radom, rekao je najmlađi doktor valjevske bolnice. Dodaje da za sada sebe vidi tu gde jeste, a to je Valjevo i Opšta bolnica.

 

Ono što nedostaje, ne samo u Opštoj bolnici u Valjevu takva je situacija i u drugim ustanovama, jeste prostor za istraživački i naučni rad. "Nadam se da će to biti sistemski uređeno da svako od nas ima prostor u kome bi mogao da se bavi naučno-istraživačkim radom i da određena sredstva Ministarstvo zdravlja opredeli za neke laboratorijske analize koje nisu standard za svakodnevnu praksu nego se koriste u istraživačkom radu", rekao je dr Ružičić. 

 

Dr Dušan Ružičić je Medicinski fakultet u Beogradu završio 2010. godine sa prosečnom ocenom 9.81, a tokom studija je čak četiri puta dobio nagradu kao najbolji student godine.

 

U okviru programa profesionalne razmene studenata, obavio je stručnu praksu u Češkoj Republici (Brno) i Nemačkoj (Ulm i Hamburg). Takođe, kao student bio je instruktor praktične nastave na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu, specijalističke akademske studije iz oblasti kardiologije upisuje školske 2010/2011. godine, a 2012. godine ih završava odbranivši temu "Klinički i laboratorijski prediktori ranog mortaliteta bolesnika sa akutnim infarktom miokarda lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom" pod mentorstvom prof. dr Igora Mrdovića.

 

Specijalizaciju iz oblasti interne medicine upisao je 2013. godine i završava je sa odličnom ocenom 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije iz oblasti kardiologije upisao je školske 2012/2013. Dr Ružičić zaposlen je od decembra 2010. godine u Opštoj bolnici Valjevo, na Odeljenju kardiologije i koronarne jedinice i Odseku za invazivnu kardiološko – radiološku dijagnostiku sa "pace maker" centrom.

 

Autor je i koautor 15 radova objavljenih na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima, pet radova objavljenih u naučnim časopisima međunarodnog značaja, kao i pet radova objavljenih u naučnim časopisima nacionalnog značaja.

Aktuelno

Šesta škola (foto: Đorđe Đoković)
Ni danas se nije čulo zvono u novom objektu Pre 5 sati 18 minuta

Šesta škola na stend baju

I pored brojnih najava, u novu zgradu OŠ "Milovan Glišić", đaci nisu preseljeni ni 12. novembra ili u "prvoj polovini novembra", kao je to najavio Mihailo Milutinović, koordinator izvođača radova...  · 1 komentar

Svečana akademija (foto: Dragana Nedeljković)
Svečana akademija povodom jubileja Pre 10 sati 44 minuta

Radljevski đaci o Velikom ratu

Povodom obeležavanja sto godina od kraja Prvog svetskog rata, u OŠ "Dušan Danilović" u Radljevu održana je svečana akademija, uz prisustvo predstavnika opštine Ub, Termoelektrane "Nikola Tesla",...

Aforizmi (foto: Dušan Arsenić)
Zlatno doba Pre 10 sati 44 minuta

Care, care, gospodare, koliko je sati...

"Mnogi ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vreme, a otkucavaju drugo". Narodna mudrost iz Danske.   Doći će do podele u redovima vlasti. Shvatili su da se bez opozicije ne može....