Doček Srpske nove godine (2018.) (foto: Đorđe Đoković)
Doček Srpske nove godine (2018.) (foto: Đorđe Đoković)
14.01.2021, 08:04

Dokle nastavljanje starih, nazivati novom godinom?

č: | fb:

Iz poznatih razloga, Novu godinu nismo dočekali na poznati način. Nismo dočekali ni "staru Novu". S pravom zvanu "srpskom", ali ne zbog kalendara koji nije srpski, i što je ne "dočekuju" samo Srbi. (Uzgred, vrlo zabavno. Na pitanje kada se "čeka", mahom se kaže "trinaestog januara". Priznaje se kalendar, po kome je to trideset prvi decembar!).

 

Bilo kad ili kako dočekivana, čim se zove "nova", treba da je zaista nova! A čime je takva, osim kalendarski (nije važno kojim kalendarom), i krupnim željama i očekivanjima, stvarno nova? Je li "nova", pored ostalog i u odnosu na tzv. socijalno vreme? Zajedničko vreme grupe odnosno pretežnog dela pripadnika, karakteristično po njihovim preovlađujućim vrednostima i normama, orijentaciji..., i istog kod onih koje slede. Kao takvo, nužno ne prati astronomsko ili kalendarsko. Na primer, "devetnaesti vek", socijalno, počinje Francuskom revolucijom 1789, a završava se Prvim svetskim ratom! A "dvadeseti" krajem tog rata, i pojavom totalitarnih društava...

 

Naše socijalno vreme, za razliku od onog na Zapadu je pretpolitičko, a ne političko. Preokupirano je nacijom i državom, u smislu: kolike su, a ne kakve su! Dokle je država, obuhvata li sve Srbe, kad će se rešiti njihovo "nacionalno pitanje"? Ko u njoj vlada, je li orijentisan nacionalno, ili građanski? Snažan je strah od gubljenja "nacionalnog identiteta", "povratak" odnosno "obnova", stalni su deo tekućih razgovora. Pa i programa stranaka... U prvom planu je očuvanje davno ostvarenog, a ne traganje za novim. Čak ni njegovo stvarno prihvatanje, mada je isprobano i prihvaćeno drugde! Interes za "srpstvo" istiskuje interes za modernost, "nacionalno građanskom" ne dozvoljava da proviri, do "sabornosti" je nemoguće doći "demokratski".

 

Političko vreme je drukčije i preokupirano vlašću. U smislu: kako se u državi vlada! S tim što vladaju institucije, a ne ličnosti kao u pretpolitičkom. Društva u tom vremenu karakteriše snažna orijentacija ka budućnosti, i očekivanje urednih "revolucija". Ali ne političkih, nego tipa industrijske, informatičke, farmakološke... Tamo se teško shvata orijentacija ka prošlosti, naših i ostalih tradicionalističkih. Čude slebdenici partizana i četnika, kod kojih Drugi svetski rat još traje! A tek Kosovska bitka kojom se pravdao genocid, koja za njegove i danas slavljene aktere, kao da je bila juče ...

 

Ima li izgleda da će u novoj godini kod nas doći do stvarnih promena? Zamene pretpolitičkog, političkim? Teško! U odnosu na "razvijeni svet", nova godina kod nas i treba da počne kasnije. I mnogo više, od dve nedelje...

Blogovi

 • "Svi smo mi, isti!". Tačno, a po čemu ili dokle?

  Davno je, "još u socijalizmu", i to pre njegovog kraja, međunarodno i ne samo od strane marksista priznati sociolog Josip Županov, razvijao tezu [...] dalje | blog

  Bez kraja Pre 10 sati 21 minuta u Bez kraja

 • "Bilo kakva da je, moja je!"

  Šta znači biti "za svoju zemlju" odnosno "svoj narod", što je zahtev za koji se obično smatra nečim o čemu nema spora? (Pa ni razmišljanja). Za [...] dalje | blog

  Bez kraja Pre 7 dana 9 sati u Bez kraja

 • "Mi, Valjevci!". Koji, šta, kako?

  Lokalpatriotizam nije nužno provincijalizam, nego normalan izraz interesovanja (ne mora "ljubavi", to je nešto više), za svoju užu sredinu. Da [...] dalje | blog

  Bez kraja Pre 11 dana 12 sati u Bez kraja

 • Praznik nije samo dan, kada se ne radi...

  Prođe još jednom, izvestan datum u julu. Sa izvesnim uvažavanjem kao Ivanjdan, i mrštenjem kao nekadašnji Dan ustanka naroda Srbije. Oba puta [...] dalje | blog

  Bez kraja Pre 15 dana 8 sati u Bez kraja