Registracija Prijava preko FB
Doček Srpske nove godine (2018.) (foto: Đorđe Đoković)
Doček Srpske nove godine (2018.) (foto: Đorđe Đoković)
14.01.2021, 08:04

Dokle nastavljanje starih, nazivati novom godinom?

č: | fb:

Iz poznatih razloga, Novu godinu nismo dočekali na poznati način. Nismo dočekali ni "staru Novu". S pravom zvanu "srpskom", ali ne zbog kalendara koji nije srpski, i što je ne "dočekuju" samo Srbi. (Uzgred, vrlo zabavno. Na pitanje kada se "čeka", mahom se kaže "trinaestog januara". Priznaje se kalendar, po kome je to trideset prvi decembar!).

 

Bilo kad ili kako dočekivana, čim se zove "nova", treba da je zaista nova! A čime je takva, osim kalendarski (nije važno kojim kalendarom), i krupnim željama i očekivanjima, stvarno nova? Je li "nova", pored ostalog i u odnosu na tzv. socijalno vreme? Zajedničko vreme grupe odnosno pretežnog dela pripadnika, karakteristično po njihovim preovlađujućim vrednostima i normama, orijentaciji..., i istog kod onih koje slede. Kao takvo, nužno ne prati astronomsko ili kalendarsko. Na primer, "devetnaesti vek", socijalno, počinje Francuskom revolucijom 1789, a završava se Prvim svetskim ratom! A "dvadeseti" krajem tog rata, i pojavom totalitarnih društava...

 

Naše socijalno vreme, za razliku od onog na Zapadu je pretpolitičko, a ne političko. Preokupirano je nacijom i državom, u smislu: kolike su, a ne kakve su! Dokle je država, obuhvata li sve Srbe, kad će se rešiti njihovo "nacionalno pitanje"? Ko u njoj vlada, je li orijentisan nacionalno, ili građanski? Snažan je strah od gubljenja "nacionalnog identiteta", "povratak" odnosno "obnova", stalni su deo tekućih razgovora. Pa i programa stranaka... U prvom planu je očuvanje davno ostvarenog, a ne traganje za novim. Čak ni njegovo stvarno prihvatanje, mada je isprobano i prihvaćeno drugde! Interes za "srpstvo" istiskuje interes za modernost, "nacionalno građanskom" ne dozvoljava da proviri, do "sabornosti" je nemoguće doći "demokratski".

 

Političko vreme je drukčije i preokupirano vlašću. U smislu: kako se u državi vlada! S tim što vladaju institucije, a ne ličnosti kao u pretpolitičkom. Društva u tom vremenu karakteriše snažna orijentacija ka budućnosti, i očekivanje urednih "revolucija". Ali ne političkih, nego tipa industrijske, informatičke, farmakološke... Tamo se teško shvata orijentacija ka prošlosti, naših i ostalih tradicionalističkih. Čude slebdenici partizana i četnika, kod kojih Drugi svetski rat još traje! A tek Kosovska bitka kojom se pravdao genocid, koja za njegove i danas slavljene aktere, kao da je bila juče ...

 

Ima li izgleda da će u novoj godini kod nas doći do stvarnih promena? Zamene pretpolitičkog, političkim? Teško! U odnosu na "razvijeni svet", nova godina kod nas i treba da počne kasnije. I mnogo više, od dve nedelje...

Blogovi

 • Pozdrav iz JNA

  Mora da ste viđali, kod dalje, bliže, familije, ili bar na filmu, fotografije mladića sa titovkama i petokrakom, koje su bile u srcu, ili grbu [...] dalje | blog

  Trupni portret Pre 12 sati 9 minuta u Trupni portret

 • Pandora i natalitet

  Mesecima traje borba domaćih poslodavaca sa ministrom opevanim u Pandorinim papirima. Pošto mu je dosadilo da operiše po Bugarskoj, Mali [...] dalje | blog

  Shit happens Pre 5 dana 11 sati u Shit happens

 • Nečije pravo, nužno ograničava pravo drugih...

  Neverovatno je šta se sve može čuti ili pročitati, na račun pandemije. A opet, ne čujemo ili ne pročitamo, sve! "Sitnicu", da za zarazne bolesti [...] dalje | blog

  Bez kraja Pre 7 dana 14 sati u Bez kraja

 • Sirotinjo, i Bogu si teška...

  Među one koji nisu iskoristili priliku da ćute i budu pametni, ušao je i ministar Nedimović. Ali je i onima koji ne prihvataju sve što dolazi iz [...] dalje | blog

  Bez kraja Pre 12 dana 14 sati u Bez kraja