Nebojša Stefanović (foto: Đorđe Đoković)
Nebojša Stefanović (foto: Đorđe Đoković)
19.05.2021, 08:18

Da li će Neša (Zoran, Marija..) biti ministar, nije stranačko nego i državno pitanje...

č: | fb:

Legitimno je pravo svake stranke pa i vladajuće, da sudi o radu svojih članova u stranci i državi. I shodno tome ih predlaže za postavljenje i smenjivanje, opet i u stranci i državi. Uz bitnu razliku, zavisno od toga radi li se o prvom, ili o drugom.

 

U prvom slučaju organ, pa i pojedinac, sa svojim sudom upoznaje stranku. Ili ne upoznaje, zavisno od toga "ko je i kakav je", odnosno nije li od nje dobio "svoj sud". U drugom slučaju, nije "red", lepo vaspitanje..., nego dužnost, da sa sudom upozna "državu" (javnost). Ukoliko država nije svojina stranke, sa kojom raspolaže po svom nahođenju! Mada je odavno napušteno shvatanje svojine, kao neograničenog prava. I nad neuporedivo manje vrednim...

 

Upravo prisustvujemo odsustvu takve dužnosti, ili prisustvu države kao neograničene svojine! Član Predsedništva i Glavnog odbora vladajuće stranke, javno traži da iz nje bude izbačen potpredsednik. Jednoglasno to traži opštinski odbor u Novom Pazaru, ceo gradski osim jednog člana u Nišu, novosadski, valjevski... Ko zna koliko njih žali, što su propustili priliku da budu prvi! I uglavnom se ne zna je li to izraz nepoverenja u njega kao potpredesdnika stranke ili ministra, ili i jedno i drugo?

 

U Nišu su, uostalom, nepoverenje izglasali i Lončaru, koji je "samo" ministar... Pa šta? Njihova stvar, prolazna ili ozbiljna nesuglasica, kakve ima i u svakoj porodici! Normalno, da dotični nije ministar odbrane, i da u normalnoj državi ta funkcija nije jedna od najviših. Formalno je i kod nas, civil je koji postrojava generale! Do skora je bio ministar policije, nije bilo ko... I niko dosad, od pomenutih i nepomenutih, a nadležnih, ne reče ni reč o šta ili o koga se, ogrešio. (Mo'š misliti, koliko o tome znaju u Novom Pazaru...).

 

A nije isto da li o stranku odnosno njenog šefa, ili o državu svih njenih građana, kako rukovodi beogradskim naprednjacima a kako ministarstvom odbrane! Obratimo pažnju: koliko li pažnje na njegov rad obraćaju oni kojima je nadležan, čekajući da vide šta će biti s njim? Ne šta će izgubiti u stranci i državi, to se zna, nego šta će dobiti. "Radi mira u kući", odnosno u stranci. Zbog čega takođe, a ne samo zbog bahatosti i odsustva obzira prema javnosti, i nema reči o njegovom ogrešenju.
Naravno da niko nadležan ni reč ne reče, ni zašto dolazi kad je dolazio na ovu ili prethodnu funkciju. Što bi komplikovao, morao bi isto da čini i prilikom ostalih imenovanja, pa i zaposlenja! Ne bi ni ozbiljnijeg protesta, zbog ove očigledne privatizacije države. Veće od ranijih, kojih je i te kako bilo. A ko zna, kakve će biti buduće...

Blogovi