Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić
Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić
20.09.2021, 09:31

Kad su rasprodaja i zaduživanje tako dobri, omogućimo ih i potomcima!

č: | fb:

Dosta je isticano da demokratija ne garantuje dobru vlast. Čak da je najgori oblik vlasti, ako se izuzmu svi ostali (Čerčil)! Pored ostalog zbog kvarenja građana od loše, mada demokratske vlasti. (Demokratske po načinu nastanka, što ne treba izjednačavati sa demokratskom po načinu vršenja). Suprotno onom što se očekuje, a često i dobija, od demokratije...

 

Posle prodaje strancima svega za šta su zainteresovani, a što nas interesuje koliko lanjski sneg, kvarenje imamo i praktikovanim i najavljenim novčanim davanjima, punoletnim građanima i penzionerima. Neselektivno, "Svima, svima!", shodno našim ljudima dragog, a u socijalizmu i kod Vuka Draškovića (!), podsticanog egalitarizma. Bitne prepreke razvoju koji podstiče industrijalizam, sa više davanja onima koji više i daju! I bez obzira na potrebe i odsustvo potreba, kao i na izvor novčanih sredstava.

 

Zainteresovani za danas i sebe, mnogi će iskreno misliti: Pa šta, i tako je prodato naše! Ako je od zajmova, doći će na naplatu posle nas! Ako je od para uzetih delu zaposlenih i penzionera, i imali su više od nas, a svi smo istih potreba! I takve ili bolje stojeće, smatraće problematičnim ako pare uzmu, jer im "ne trebaju". A ako ih ne uzmu, biće problematični jer se izdvajaju. Čime pozivaju da ih ne uzmu, i one kojima trebaju...

 

Kvarno je to navikavanje ljudi na davanje od strane vlasti, i ocenu vlasti (prošle i buduće), kroz prizmu davanja i nedavanja. Ne stvaranja uslova za odsustvo potrebe za davanjem, ili davanje od zarađenog, a ne prodatog ili pozajmljenog. I navikavanje na ogrešenje o prastari zahtev: potomcima ostavite makar koliko su vama ostavili preci! Ako ne više... Umesto toga ostavljaju njima i njihovim potomcima, zajmove iz kojih vlast "darežljivo" pomaže svakog...

 

Kupovina glasova tim davanjima, manja je šteta. Uostalom, oni "sigurni", za vlast bi glasali i za manje "pomoći". Pa i bez nje! A oni drugi glasati neće, makar bila i znatno veća.

Blogovi