Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić
Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić
04.06.2022, 09:45

"Sada govori drukčije!". Zar se gledalo šta je govorio ranije?

č: | fb:

Stalno nastojanje na ovom mestu, jeste podsećanje da dijaloga kao razmene mišljenja i stavova o nečem ili nekom, uopšte pa ni u "javnom životu", nema bez gledanja na to "šta" je rečeno. A ne "ko", pa ni kada, gde i kako! Nema rešenja eventualnog slučaja zbog koga se dijalog vodi, ni provere svog mišljenja ili stava.

 

I ako se ne očekuje, da sagovornik ima suprotno! I baš to što je direktno ili indirektno stalno, pokazuje da je ovo podsećanje, "džaba krečenje". Objašnjenje je jednostavno: umesto takvog ili stvarnog dijaloga, prisustvujemo stalnim monolozima! Ukoliko "druga strana" uopšte "parlamentarno", mirno ili bez upadica otprati prvu (pogrešno je: sasluša ili odsluša), govori kao da prva nije ni govorila. Što bi bilo sasvim u redu, ako bi posle takvih "ekspozea" odnosno izlaganja svog, u daljem razgovoru bilo "osvrtanja" na rečeno od druge strane. Pogotovu ako je "dijalog" to uslovno, jer učesnici nisu neposredno sučeljeni! A upravo toga i mogućnosti da druga strana reaguje neposredno, nema... Umesto toga na sceni je traganje za neizrečenim, a navodno "pravim", čime se sa "šta" prelazi na "ko". Prastaro i uvek mlado: "Ko mi to kaže!".

 

Šta reći za "Srbija mora da bude deo savremenog, slobodnog, demokratskog, tehnološki naprednog Evroatlantskog sveta. Sve ostalo je laž i obmana"? Zna se, za ovo su svi u opoziciji, osim par minornih desnih strančica. Tako je i kod svih, u vlasti. Dok se ne kaže odnosno pročita, da je ovo rekao Dragan Šormaz. Normalno, naprednjak... A onda će se dobar deo njegovih, upustiti u debelo razmišljanje. O čemu? Zna se, da li mu je "šef" od(na)redio da to kaže, tako da i oni to treba da kažu! A dobar deo "onih drugih", praviće se da to nisu čuli (pročitali). A ako baš moraju da prokomentarišu, opet, zna se! "Nećete, valjda, obraćati pažnju na Šormaza?". Zalaganje za diversifikaciju u gasnom sektoru i distanciranje od Rusije, ministarke Mihailović, činjenica je i to prihvatljiva. Bez obzira na to da li jeste ili nije, po direktivi američkog ambasadora! Takva činjenica je i njen intervju Novoj, prvi nekog naprednjaka. Za njene nedopustiv, za druge nevidljiv!

 

A takođe ponovo na ovom mestu: politički je pametno, a ne samo učtivo, obratiti pažnju na to "šta" su rekli Šormaz ili Zorana. Na to treba skretati pažnju radi izazivanja željenog utiska, da je naprednjački brod počeo da se ljulja. Iznutra! Pošta spolja i ne može, od ovakve opozicije...

Blogovi