Kamere (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
Kamere (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
28.07.2022, 14:43

Najsigurnije sklonište za medije, jeste ugašeni medij...

č: | fb:

Uobičajeno je da se "novom", ako nije baš suprotno očekivanom, "ne gleda u zube". Pristojnost nalaže da se stotinu dana da i svakoj novoj vladi kako bi se pokazala, i ako nije dočekana sa simpatijama. Ukoliko je novo i "naše" ili na bilo koji način kontra "njihovom", obavezna je i dobronamernost. Naglašena, i nikako kratkotrajna! Svaka zamerka shvata se zlonamernom, i "idenjem na ruku" drugoj strani. Koja se po tom pitanju ne oglašava, što se tumači njenim nastojanjem da "ne ofira prikrivenog saradnika".

 

A da primedbe i zamerke nisu loše nego dobronamerne, da otežavaju normalno uljuljkivanje, samodovoljnost, inerciju..., navodno svi priznaju. Tako je i sa nevladinim organizacijama. Uopšte, pa i ovoj (valjda Nacionalnom konventu), koja radi na "Medijskom skloništu". Za koju mnogi nisu znali do izveštaja sa panel diskusije u pretprošlom "Napred"-u! Nije znatno poznatije ni Udruženje građana "Dijalog", koje je istu organizovalo, a trebalo bi da jeste. Ovdašnje je, i starije od "Skloništa" koje se razvija skoro dve godine...

 

Lepo je to što sebe vide kao "stubove slobode izražavanja", ili to što "žele da ponude stalni mehanizam konsultacija između civilnog društva i lokalnih samouprava", ali kakva je to bila diskusija? Iz izveštaja se ne vidi da je učestvovao bilo ko, ne samo iz naše lokalne samouprave, nego ni neformalnih grupa i inicijativa, ovdašnjih novinara, uopšte građana. O čijoj se "slobodi izražavanja radi", ili "slobodnom informisanju, boljoj komunikaciji sa građanima, i efikasnijoj međusobnoj podršci"? Što nije isto...

 

Ovde se, kao i drugde, neorganizovani i organizovani pojedinci neprekidno "izražavaju". Možda ili verovatno nisu baš "stubovi slobode izražavanja", ali to rade i ne čekaju da dođe neko sa strane i omogući im "sklonište". Tako da je ovo, nadajmo se zasad, samo još jedna od bezbrojnih NVO. Za koje čujemo kad budu osnovane, a ne i da li su kasnije ugašene. Sa glavnim zadatkom, dok su žive, da fabrikuju "projekte". I sa njima konkurišu, tamo gde se dodeljuje novac.

Blogovi