Njiva (foto: Đorđe Đoković)
Njiva (foto: Đorđe Đoković)
29.10.2022, 09:36

Non olet! (Novac ne miriše). Ni na litijum...

č: | fb:

Sponzorisanje bilo koga ili čega, pa i sportskih klubova, nije samo neotuđivo pravo kompanija, nego i uobičajen i efikasan način reklamiranja. Pogovu, kad treba da "poprave imidž!".
Tako je i sa Euro litijum Balkan, koji ništa ne prodaje pa nema ni konkurente čiji bi espap bio poznatiji, i time stvarno ili prividno kvalitetniji i više tražen. Ali mu je imidž, iz poznatih razloga, daleko od željenog. Zato mu samo sponzorisanje nije bilo dovoljno, tim pre što "nema teorije" da bi se iko usudio da na dresove stavi bilo kakav njegov znak! Uradio je neuobičajeno za svakog ko zna šta je "dobročinstvo" i uvažava ga, pomaže kome pomoć treba i uz ubeđenje da je to dužnost. Od koje se "ne pravi predstava". I zakupio pola stranice Napreda, po principu kokoške koja čim snese jaje, mora o tome da obavesti selo...

 

Stvar ljudi iz Litijuma, njihovog shvatanja poslovnosti i marketinga, ali i onog "što ide i ne ide!". U poslednjem slučaju da ovo jeste primer njegovog "intenzivnog angažmana", ali nikako i "društvenog angažmana", i "društvene odgovornosti". Sportska društva, sva sponzorisana i savesno nabrojana, plus ona koja nisu (ako ih ima), ipak su samo deo "društva". Tako da je samo delimično tačno reći da ovo služi "za kvalitetniji život građana Valjeva i okoline", i primer "obaveze svakog privrednog društva". I ne samo to, nego i neukusno i neučtivo!

 

Pogotovu što Udruženje građana "Autizam" Valjevo, Centar za unapređenje položaja Roma i Dom kulture "Izvor" Valjevo, više doprinose "kvalitetnijem životu građana Valjeva i okoline". Razume se nekih, ali nikako malobrojnijih od posetilaca nekih sportskih događaja. A dobili su i dobijaće, mnogo manje... Kao što i građani Valjeva i okoline, ovim obaveštenjem ne dobiše ni slova o onom što bi im zaista nudilo kvalitetniji život: argumentovanog svedočenja da im rad Litijuma neće ugroziti život. Kakav imaju, ma šta o njemu mislili! Valjda se ovo odnosi i na ljude koji u sportskim organizacijama donose odluke, neosporno su građani Valjeva...

Blogovi