Katanac (foto: Đorđe Đoković)
Katanac (foto: Đorđe Đoković)
07.11.2022, 11:11

Nestaje li privatizacijom čovek, kao "društveno biće"?

č: | fb:

Izgleda da se samo u antičkoj Atini, znalo da ima privatizacija i privatizacija, tako da je jedna javno osuđivana! Ona kao povlačenje pojedinca u mali svet onog što ga se neposredno tiče, dok se za opšte, kasnije nazvano res publica (javna stvar), ne interesuje. Takav je nazivan idiotom, očigledno nije bio čovek a ni onaj kome bi neinteresovanje dolikovalo. "Zver, ili bog!". Ali već u drugom-trećem veku, crkveni otac Tertulijan reći će da nijednu stvar ne smatramo toliko tuđom, kao javno dobro...

 

Takva privatizacija, uvek prisutna kod izvesnog tipa ličnosti, kod nas je dobila snažan podsticaj drugom i željenom privatizacijom. Takozvane društvene svojine (slabo razlikovane od državne), šire: slomom socijalizma. I kako se uredno zbiva, da bi se pokazalo opredeljenje za „novo“. Pošto je proklamovano voljom moćnika, praktikovanjem i više nego što se traži, nego što podrazumeva! Privatna stvar tako je postalo i zdravlje pojedinaca, neposredno ugroženo starom ili novom bolešću, ili posredno zagađivanjem vodotoka, vazduha, "sredine". Ista sudbina snašla je zagađivanje mentalnog zdravlja, istorijsku i kulturnu baštinu... U prvom slučaju ako mogu neka se leče sami, ili se mole Bogu, traže pomoć drugih pojedinaca plasiranjem žiro račun na nekoj televiziji, "mreži". U drugom, "Ima neko ko je nadležan, zadužen i plaćen!". Pa i, "Naći će se neko besposlen, ili blesav!".

 

Kao kontra tome i povratak zaista dobrom starom, aktuelna protestna okupljanja, "kampovanja", zaslužuju svako poštovanje i podršku! Da li će uspeti u neposrednoj nakani, nije bitno... Uspeh je samo pokazivanje, da još uvek ima onih koji nisu "idioti". Neuporedivo po društvo štetniji, od onih koji se tako nazivaju u svakodnevnim pa i medicinskim govorenjima! Kojima priklanjanje privatizaciji svega i svačega omogućuje da se sa visine smeškaju ("Ide zima, baš da ih vidimo!"), jer osećaju da za njihovo ponašanje nije dovoljno opravdanje: "Svi tako rade!". Ukazuju na alternativu njihovom "Ja samo gledam svoja posla!", koja pre ili posle, neposredno zavise od onih koji su privatizacijom, dobili bavljenje opštim. A posredno zavise, skoro uvek...

 

Nikako uzgred: i ako ne uspeju, imaće ono što drugi nemaju! Zadovoljstvo što su pokazali da imaju... kičmu, da će za razliku od onih drugi biti zapamćeni, i da su se lepo družili...

Blogovi