Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić
Bez kraja - Ilustracija Dušan Arsenić
24.02.2023, 10:33

Ako mošꞌ, mošꞌ šta ošꞌ!

č: | fb:

Doživesmo i to: da se "desni ekstremisti", kao protivnici postojećeg ustavnog sistema, izlože poznaniju prava! Pravo čudo, jer pretnje Predsedniku, kod njih nisu ni prvo ni jedino protivpravno... Normalno doživesmo i frku mnogih da ne zakasne sa svojom "osudom" (nikako iz straha da neće biti one "nadležne"), odnosno "ograđivanjem" (kao da će bez njega biti deo njih).

 

Samo ne doživljavamo svest da "prolaze vozovi", da je svaka promena ustavnog poretka nasilna, ako nije po Ustavu!
Takva promena je takozvani "puzeći državni udar". Poprilično odmakli prelaz parlamentarnog, u predsednički režim! Slabo primećivan zbog dugotrajne tradicije otvorenog samovlašća, i slabog poznavanja demokratije. Činjenice da ona opštim pravom glasa omogućuje biračima izbor najbolje elite, jasno ograničene u pravima i mogućnostima. Umesto toga demokratija se shvata kao izbor vladajuće elite, koja vlada kako joj se prioće!

 

Pogledajmo najsvežiji primer (ukoliko nije bajat zbog kupovine "dronova samoubica"): proširivanje vojske sa pet hiljada specijalaca. S neba, pa u rebra! Nikakvom novom situacijom izazvanom niti od strane vojske pripremljenom, izjavom Predsednika. Bez oslonca na njegova Ustavom precizirana ovlašćenja, i ikakve Ustavom takođe precizirane, javne i parlamentarne rasprave. Ne samo opravdanosti ili čak nužnosti, nego i neželjenih posledica. Recimo "sitnice": kako će na platu instant-specijalca sa osnovnom školom (više od dve hiljade evra!), reagovati ostali "zaposleni kod države"? Sa fakultetima, i poprilično složenim poslovima? Pa i "obični" vojnici, podoficiri i oficiri... I da li će njihovo nezadovoljstvo, uključujući odgovarajući rad (po principu "Niko mene ne može da plati slabo, koliko ja mogu slabo da radim!"), moći da kompenzuje samopregorni rad tih pet hiljada?

 

I tamo gde država nije sekularna, ono: "Reče Bog, i bi tako!", rezervisano je za privatni život. U javnom toga nema, od takođe poznatog "Bog im je dao, a ljudi dozvolili!", striktno važi drugi deo. Sekularno, "Zakon je, zakon!". O njemu se može raspravljati, ali to nikako ne uključuje njegovo ne sprovođenje. Kao ni menjanje, takođe samo po zakonu...

Blogovi