Registracija Prijava preko FB
Novine (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
Novine (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
09.05.2019, 07:22

Ako možemo koliko znamo, nije čudo što često malo možemo...

č: | fb:

Informacija je vest, obaveštenje..., i kao takva nije nužno istinita! Da bi takvom bila mora biti provereno je li u skladu sa stanjem stvari na koje se odnosi, čemu je pretpostavka da je potpuna. Istinsko informisanje zato ne tvrdi da nudi istine nego informacije, trudeći se da ako nisu proverene bar budu iz više izvora.

 

Propagiranje to ne čini ali izbegava nuđenje dezinformacije, jer nije lako dokazati da je nehotično. Laž kao hotimična neistina, uvek je kažnjiva. Moralno i politički u političkoj propagandi, a u ekonomskoj i pravno, pa se koristi ako je verovatno odsustvo kazne jer "žrtva" nema mogućnosti da je opovrgne. Ili će šteta koju će pretrpeti, biti veća od one koju će pretrpeti kaznom! Često je i nepotrebna. Dobri propagandisti radije koriste poluinformaciju, obavezno tendencioznu. Sadrži ono što pošiljalac ima razloga da pošalje. "Ostalo" što bi je činilo potpunom informacijom i verovatno istinom, ne! Kao takva nije neistina, i na bilo kakav način, kažnjiva! Na eventualno propitivanje zašto nije potpuna, uvek je moguće "vađenje": "Nisam i to znao!", "Nisam se toga setio!". Još bolje: "Nisam stigao, i to da kažem!". A kad se radi o uopšte pa i emotivno važnom, obično nema  propitivanja...

 

Tako se ponavlja da su vlasti iz Prištine, uvele nenormalne dažbine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Sasvim tačno! Samo, za kompletiranje slike, treba se setiti i ranijeg i kasnijeg. U prvom slučaju, neuobičajena mera usledila je kao kontra (inat!) neuobičajenom slavlju (uz pominjanje Sebastijanovog prezimena), zbog toga što Kosovo nije ušlo u Interpol. To je u Prištini otvoreno rečeno, i neki naši mediji su preneli.

 

A u drugom trebalo bi se pitati, zašto nismo informisani za nekoliko stvari. Kako se u Bosni i Hercegovini, kako izgleda, uopšte ne bune zbog te mere, zar ih ona ekonomski ne pogađa? Pa ni u Republici Srpskoj, osim iz solidarnosti sa Republikom Srbijom? Kako da dotičnih roba nema, samo u srpskim sredinama? Što je utihnulo protestovanje, da nije prestala nestašica mada dažbine i dalje važe? Drugim rečima, je li u pitanju zaista robna razmena? Ako jeste, je li Srbije sa Kosovom ili severnom Kosovskom Mitrovicom? Ili je u pitanju nešto drugo?

 

Nije neobično da je "istina" visoka i neosporavana vrednost, deklarativno. A da se i svesno prećutkuje pa i podređuje "višem interesu", odnosno vrednosti! Može se to i pravdati i zahtevati, ali pošto se pažljivo utvrdi koji je interes (vrednost), zaista takav. I da ne stoji u sukobu sa trećim, takvim ili čak višim! Pre toga, jako važno: ko i kako to utvrđuje! Ne bismo rekli da je tako u ovom, i nizu slučajeva. Naprotiv, kome se hoće i može, izvali i odvali, za svaki slučaj proglasi i "svetinjom". A onda se čudimo što oni na čijem spisku svetinja te nema, "nas ne razume". Najgore je to što se, primajući istine na kašičicu, navikavamo da nam drugi govore ne samo kakvo je nešto nego i šta da mislimo, i šta da radimo.

Blogovi