Registracija Prijava preko FB
Karanfili (foto: Đorđe Đoković)
Karanfili (foto: Đorđe Đoković)
08.03.2019, 14:46

Zar da se čitav jedan pol, obraća drugom sa: "Daj šta daš!"?

č: | fb:

Dođe još jedan Osmi mart, i noćas će definitivno otići u zdravlju i veselju! (Osobito ugostitelja i prodavaca cveća). I nastaviće tako da dolazi i odlazi, sve dok se navodne "slavljenice", ne uozbilje. I shvate da njegovim prihvatanjem održavaju stanje u kome su, guraju sebe u svojevrsni geto. Prihvataju da jedan dan u godini bude njihov (Dan žena!), iz čega logički sledi da su ostali, muški...

 

Malo detaljnije i navodno ozbiljnije, dok ne počnu energično i svakodnevno tražiti ne prestanak diskriminacije žena, nego prestanak diskriminacije. Kao takve, diskriminacije bilo koga a ne samo "rodne!". I zajedno sa pristojnim muškarcima. Koji taj dan, svojim ponašanjem, ne smatraju danom žena, niti ostale za dane muškaraca. Videći u ženama samo ljude ženskog pola, a u sebi samo ljude muškog pola...

 

Ako treba čekati trista šezdeset pet dana na cveće, ne treba im ni trista šezdeset šestog! Ali im neodložno i svih dana, treba ono što im pripada. Po zakonu pripada kao i bilo kome, a ne zato što su žene i po dobroj volji ili galantnosti muškaraca... Treba li podsećati na ono što su svakako čule, u ovom ili sličnom slučaju: "Jedan dan, mogu otrpeti i da mi sedi na glavi!". Stariji se mogu podsetiti i kako je mesto saveznog premijera, u pokojnoj "Jugi", galantno predato ženi (Milki Planinc), pošto su se na njemu uneredili muškarci. Toliko, da je uneređena bila i Juga...

 

Samo, za ovo je potrebno još nešto, što nekim ženama ne ide u glavu. Jer im ne odgovara, izdresirane su da čekaju poklon umesto da same uzmu što im pripada. (Zato i te kako odgovara ugostiteljima i prodavcima cveća, kao i muškarcima koje ne odlikuje pristojnost). Ne treba da očekuju ni nekakav povlašćen položaj "jer su žene", nego ljudski položaj! A i kakav može biti, uz bezobrazno veličano "najmanje četrdeset posto mesta za žene", u radnim i drugim organizacijama, i tamo gde se "odlučuje".

 

Opet zajedno sa pristojnim muškarcima, treba da traže dolaženje na takva mesta shodno ispoljenim sposobnostima, kompetencijama, referencama...! A da ih imaju, vidi se "iz aviona". Uostalom, šta li bi našim ženama koje se zadovoljavaju ovim "Danom", reklo "slabačko ženskinje"? Koje je uspelo upravo u navodnom rezervatu za muškarce: Indira Gandi, Margaret Tačer, Angela Merkel...

 

 

Blogovi