Registracija Prijava preko FB
Crkva Pokrova Presvete Bogorodice  (foto: Kolubarske.rs)
Crkva Pokrova Presvete Bogorodice (foto: Kolubarske.rs)
09.04.2020, 10:52

Zar vernici nisu i građani?

č: | fb:

Lako je reći i staviti u naslov: "Policija nezakonito upadala u crkve", razgovor Zorana Čvorovića (vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu), i Jelene Tasić. (DANAS, četvrtak 2. april). Pogotovu što i Ustavni sud često ćuti, tako da o "zakonitom" i "nezakonitom" sudi ko god hoće! I kako hoće...

 

"Izvesne napetosti između hrišćana i države", ne ispoljavaju se samo u pojedinim kriznim istorijskim prilikama, kakve su vanredno stanje i bogosluženje i pričešćivanje. Razlog je to što su hrišćani pozvani da se "Bogu većma pokoravaju nego ljudima" i da državne zakone poštuju samo dok nisu suprotni predanju i kanonima Crkve? U redu, ali ovo nije zapovest, a ono o pokoravanju vlastima, jeste! Ovo je, izričito konstatacija a prećutno preporuka, iz čega vernici treba da za sebe formulišu zapovesti. Kako će to ispasti teško je reći, konstatovano ponašanje nije svojstveno hrišćanima nego njihovim svecima i mučenicima. "Postradalima za veru", i ponašanja zbog koga su postradali. A zapovesti vernicima trebaju im i kao građanima, i za svakodnevno ponašanje. Usto, ko legitimno odlučuje da se neko "većma pokorava ljudima, nego Bogu", ako su evidentna neslaganja ljudi Crkve (pa i Crkava odnosno onih koji ih legalno predstavljaju), ovog puta o načinu pričešćivanja?

 

Uopšte, hrišćani često ne znaju na šta su zaista i kako "pozvani!". Nepotrebno je pitati na kanone koje Crkve Čvorović misli, to je SPC. Ali postoje i druge pravoslavne crkve, sam razlikuje i "pojedine episkope" unutar SPC, koji se po pitanju pričešća u vanrednom stanju, razlikuju od ostalih! Predanja su različita, iz njih je lako izvući trenutno potrebno. Ali najvažnije je to što su hrišćani i te kako pozvani da se pokoravaju državi i njenim zakonima, i to po Jevanđeljima, koja nijednom rečju ne pominje! Podsećanje na "autonomna prava" Crkve, ništa ne menja. Bilo čija pa i Crkve, nisu autonomna ako znače isključivanje prava države. Ako znače onda njihov subjekt nije autonoman, nego suveren. Država pored države, nije moguća država u državi... 

 

Čvorovićevi "vernici i sveštenici", kao da nisu i "građani". Prostor u kome ispoljavaju svoju veroispovest, samo je bogoslužbeni prostor! A šta obuhvata? Sigurno i portu crkve, u kojoj uvek ima lica koja tu nisu radi bogosluženja, ili ne samo radi njega. Ne samo prosjaci ili prolaznici pošto kroz portu vodi prečica.

 

Kako je po ceo dan iz zvučnika u porti crkve u Valjevu, početkom višestranačja, grmelo: "Spremte se spremte, četnici!". Treba li da svako (čak kriminalac koji beži od policije), čim uđe u portu, a pogotovu u crkvu, automatski bude vernik? I zaštićen od države, njenih zakona i organa? Tokom boravka u pomenutom prostoru, vernik se može zaraziti i ako "krv Hristova" (pričešće) ne dozvoljava zarazu! Najbitnije je, međutim, što izlaženjem iz bogoslužbenog prostora, vernik za druge nije vernik nego građanin. Dužan da se pokorava državnim vlastima, kao svi građani. Pa i da ne širi zarazu, odnosno dobrovoljno se prijavi za testiranje. I protiv "pokoravanja Bogu većma nego ljudima"? Možda, ali šta sa Drugom zapovešću (ne konstatacijom, ne preporukom): "Ljubi bližnjega svoga, kao sebe samoga"? Gde je ta ljubav kod vernika koji želi spas duše svoje, rizikujući da smrtonosnom bolešću zarazi bližnjeg?

 

Nema spora da vernicima i sveštenicima treba omogućiti uživanje prava na privatnost u koje spada i sloboda veroispovesti, ali šta sa pravom drugih na zdravlje, život? I o tome treba da dobro razmisle svi, bili vernici, ateisti ili agnostici, pa i profesor prava! Koji se na to ne osvrće, kao ni na ograničenje kretanja starijih od 65 godina u gradu, 70 na selu. Ograničenja valjda nema, ako iz kuće izlaze radi bogosluženja i pričešća? Ne znači li ovo što traži za vernike, traženje kršenja prava na jednakost pred zakonom? "Pitanje po kom osnovu bi mogao da odgovara vernik koji je došao na bogosluženje", ima odgovor za koji se Čvoroviću čini da ga nema. "Osnov" postoji, vernik bi odgovarao po tome što je građanin države. A zar briga za zdravlje i život građana, nije "legitiman razlog mešanja države"? Zato je na umesno pitanje novinarke: da li "MUP ni u uslovima pandemije nema pravo da interveniše-stavlja u karantin..., vernike i sveštenike koji se ne pridržavaju propisanih mera Vlade", prećutao odgovor. Logično, od "dolaženja na bogosluženje", kao da uopšte ne vidi pandemiju.

 

Što se tiče Evropskog suda za ljudska prava i njegovih "brojnih presuda", Čvorović menja tezu. U jednoj presudi protiv Grčke, kaže se da "pravo na slobodu veroispovesti zajemčeno Konvencijom isključuje bilo kakvo ovlašćenje države da odluči da li su verska uverenja ili sredstva koja se koriste za izražavanje takvih verskih uverenja legitimna". Država ne tvrdi da je "predanjski način" nelegitiman, već samo da je zbog epidemije opasan po zdravlje onih koji ga praktikuju i onih sa kojima će kasnije biti u kontaktu. Tako da ga treba zameniti manje opasnim. Ne isključiti!

Blogovi