Registracija Prijava preko FB

Redakcijski foto-blog

Blog urednika fotografije u kolubarske.rs

29.10.2014, 23:23

Drugi Festival dramskog stvaralaštva osoba sa invalidetom Srbije „I MI IMAMO TALENAT“

č: | fb:

U Centru za kulturu je prošlog vikenda održan drugi Festival dramskog stvaralaštva osoba sa invaliditetom Srbije pod nazivom "I mi imamo talenat". Festival je trajao dva dana, posetioci su prve večeri mogli da uživaju u predstavi "Izbiračica" Društva za cerebralnu paralizu Valjevo i Udruženja dramskih, muzičkih, audio i video stvaralaca „Milovan Glišić“ Valjevo. Druge večeri na programu su bile predstave: "Ožalošćena porodica" Udruženja gluvih i nagluvih Valjevo, "Piknik" Kulturno-umetničkog društva „Jovan Boljarić“ iz Novog Sada, "I ja imam pravo na obrazovanje" Udruženja osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom „Volja za životom“ iz Velike Plane i "Ostrvo koje ne postoji" u izvođenju Kulturno-umetničkog društva gluvih Beograda „Radivoj Popović“ u saradnji sa pozorišnom grupom „Ansambl Miraž.

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

  

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

 

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Izbiračica"

Predstava "Izbiračica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ožalošćena porodica"

Predstava "Ožalošćena porodica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ožalošćena porodica"

Predstava "Ožalošćena porodica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ožalošćena porodica"

Predstava "Ožalošćena porodica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ožalošćena porodica"

Predstava "Ožalošćena porodica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ožalošćena porodica"

Predstava "Ožalošćena porodica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ožalošćena porodica"

Predstava "Ožalošćena porodica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ožalošćena porodica"

Predstava "Ožalošćena porodica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ožalošćena porodica"

Predstava "Ožalošćena porodica" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Piknik"

Predstava "Piknik" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Piknik"

Predstava "Piknik" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Piknik"

Predstava "Piknik" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Piknik"

Predstava "Piknik" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Piknik"

Predstava "Piknik" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Piknik"

Predstava "Piknik" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje"

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje"

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje"

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje"

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje"

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje"

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje"

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje"

Predstava "I ja imam pravo na obrazovanje" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Predstava "Ostrvo koje ne postoji"

Predstava "Ostrvo koje ne postoji" (Foto: Đorđe Đoković)

Blogovi