Impuls grada

Analogni treptaji. Poziv na osvešćivanje, na potragu za lepotom, za impulsom grada.

18.09.2014, 07:41

Kad jedno veliko leto napušta ove ulice

č: | fb:

...Kad jedno veliko leto napušta ove ulice.

I ostavlja za sobom žute pečate lišća.

Po trotoarima.

U krošnjama.

I u sećanju.

 

M.Antić

 

Blogovi