Impuls grada

Analogni treptaji. Poziv na osvešćivanje, na potragu za lepotom, za impulsom grada.

08.07.2014, 13:58

U krošnji stare lipe

č: | fb:

Dok traju radovi na Desankinom trgiću, deca spontano i kreativno istražuju okolinu.

Blogovi