Zgrada Radio Valjeva (foto: Đorđe Đoković)
Zgrada Radio Valjeva (foto: Đorđe Đoković)
18.01.2016, 11:06

Ko su Zoran Majdak i Goran Pejković?

č: | fb:

Ko su osobe i sa kojim pravom „drže“ Radio Valjevo, a nisu vlasnici niti zakonski zastupnici te medijske kuće? Zbog čega je gradsko rukovodstvo razgovaralo sa neovlašćenim licima i da li je na taj način pomoglo kršenje zakona...

"Slučaj Radio Valjevo“ je ne samo dokaz da u Srbiji vladaju bezakonje, zastrašivanje, pretnje, pritisci, nego je i nagoveštaj da će to biti standard i manir ponašanja i u narednom periodu, ako se nešto ozbiljno ne promeni. Zato treba da se izborimo za poštovanje zakona, vladavinu prava, za uređenu državu u kojoj ne vladaju pojedinci koji su iznad zakona, za društvo bez prevara, obmana, laži, sile, pretnji, straha, hajki...

Da podsetim, kako bi moja pitanja bila jasnija. Prošle nedelje u programu Radio Valjeva više od 30 časova na svakih 15 minuta emitovano je obaveštenje u kome se zameniku gradonačelnika Žarku Kovaču i meni, kao uredniku Kolubarskih.rs, preti krivičnom tužbom zbog teksta objavljenog u Kolubarskim.rs. U obaveštenju ili proglasu, koji je spiker Radio Valjeva čitao na svakih 15 minta, što jeste hajka, uz vređanje i pretnje, navodi se da su „objavljene informacije i izjave netačne“, ali se ne navodi koje informacije i izjave su netačne. U proglasu se ultimativno preti da će „Kovač i Ranković ukoliko do 15 časova ne dostave dokaz uz javno izvinjenje biti krivično tuženi“. A to su izjavili, kako navodi spiker Radio Valjeva čitajući saopštenje, Zoran Majdak, predsednik kompanije i Goran Pejković, direktor političkog programa.

Nejasno je ko su Zoran Majdak i Goran Pejković. Majdak se predstavlja kao predsednik kompanije, ali nije poznato koje kompanije, a nejasna je i funkcija Pejkovića, kao direktora političkog programa. Ono što je jasno, a to su podaci Agencije za privredne registre, da je vlasnik Radio Valjeva Doris Aćimović i da je zakonski zastupnik direktor i odgovorni urednik Radio Valjeva Predrag Obućina. Imena Zoran Majdak i Goran Pejković u zvaničnim, zakonskim, jedino važećim aktima se ne pominju.

Zato postavljam javno tri pitanja

 

Prvo pitanje je, ko su osobe koje „drže“ Radio Valjevo i koje kreiraju program radio stanice sa tradicijom od skoro pola veka? To pitanje je pre svega za direktora i odgovornog urednika Radio Valjeva, ali i za RRA, koja prema zakonu treba da kontroliše rad elektronskih medija. To pitanje je svakako i za tužilaštvo. Naime, kada je donet novi Zakon o javnom informisanju i medijima, jedan od glavnih razloga za promenu tadašnjeg Zakona o javnom informisanju bio je da se uspostavi transparentnost vlasništva. Kako sada, godinu i po dana nakon usvajanja novog Zakona o javnom informisanju i medijima, imamo i dalje nejasnu situaciju po pitanju vlasničke strukture? Zakonski vlasnik je jedan, dok se druga lica predstavljaju kao stvarni i jedini vlasnici, koji uređuju program i pri tom zadiru u poslove koji su isključiva odgovornost i ovlašćenje direktora i odgovornog urednika, čak ne ni legalnog vlasnika. Da li tužilaštvo treba da brani pravni poredak u ovoj zemlji, da prati primenu zakona i da reaguje, posebno kada su mediji u pitanju zbog svog velikog značaja i uticaja u društvu?

Drugo pitanje je, ko su lica koja su razgovarala sa gradskim rukovodstvom? Da li je gradsko rukovodstvo, kada  je prihvatilo razgovor o zahtevima, a odnose se na finansijsku pomoć Grada i korišćenje prostora koji je u vlasništvu Grada, pitali ta lica ko su, da li su zakonski zastupnici Radio Valjeva? Zbog čega je gradsko rukovodstvo razgovaralo sa neovlašćenim licima i zbog čega, pre razgovora nisu proverili pravni status osoba sa kojima treba da razgovaraju. Da li je na taj način rukovodstvo Valjeva pomoglo kršenje zakona?

Treće pitanje je, zašto gradsko rukovodstvo nije reagovalo na saopštenje Zorana Majdaka i Gorana Pejkovića emitovanog u četvrtak u programu Radio Valjeva. Posebno zašto nije reagovalo kada je to saopštenje čitano na svakih 15 minuta, a u kome se javno vređa i preti i zameniku gradonačelnika Žarku Kovaču?

I kada već pitam, red je da kažem nešto i o svom pravnom statusu. Ja sam Darija Ranković, glavni i odgovorni urednik medija registrovanog kod Agencije za privredne registre, pod registarskim brojem IN000206. Kolubarske.rs su registrovane kao "samostalno elektronsko izdanje - uređivački oblikovane internet stranice".

Blogovi