Aforizmi (foto: Dušan Arsenić)
Aforizmi (foto: Dušan Arsenić)
20.02.2017, 08:01

Može biti samo jedan!

č: | fb:

"Demokratija je oblik vladavine u kome postoje tri sloja društva: profesionalni političari, koji samo drže govore i ne rade ništa drugo. Drugi sloj su njihove pristalice, koje im aplaudiraju i ne daju nikom drugom da izrazi suprotno mišljenje, a treći sloj je ogromna masa naroda, koja ima iluziju da se u njeno ime vlada", Sokrat

 

****** 

Aforizmi A. Dž. R.      

 

  • Tajna demokratije leži u tome što i najveće budale imaju pravo glasa i kandidovanja.
  • Zahuktala se Srbija, hoće da prsne.
  • Teško je uhvatiti u laži one koji lažu svakodnevno.
  • Od kada rade za narod njihov život je postao bajka.
  • Količina vlasti koja stoji na raspolaganju nedovoljna je za ambicije svakog ozbiljnog vođe.
  • Za početak, vlast je iskorenila nezaposlenost u svojim familijama.
  • Svi rade za naše dobro. Šta li rade, boga pitaj?
  • Sve katastrofalne odluke doneli smo jednoglasno.

Blogovi