Aforizmi (foto: Dušan Arsenić)
Aforizmi (foto: Dušan Arsenić)
11.02.2019, 07:55

Šetalište Srbija

č: | fb:

"Poslednja od ljudskih sloboda je izabrati vlastite stavove", Viktor Frankl.                                                          

                                                      

 

  • Tek kada stanete iza sebe videćete da niste sami.
  • Pametan vođa bi promenio narod, vidi se da mu nismo dorasli.
  • Nadu smo imali oduvek, način skoro nikada.
  • Jaka država ne trpi jake građane.
  • Ideala su se odrekli, ideologije nikad.
  • Mi smo siromašna država, para ima samo za vlast.
  • Isti smo, samo nam se mišljenja razlikuju.
  • Uveravaju nas da je vođa najmudriji, možda među njima.

Blogovi