Krušik (foto: Đorđe Đoković)
Krušik (foto: Đorđe Đoković)
18.10.2019, 15:33

"Krušik" se oglasio "povodom iznošenja netačnih informacija u javnost"

č: | fb:

Povodom iznošenja netačnih informacija u javnost, koje su izvučene iz konteksta i koje se na pogrešan način interpretiraju od strane nekompetentnih lica, Holding korporacija "Krušik" a.d. Valjevo želi da upozna javnost sa nekoliko činjenica, navodi se u saopštenju koje je danas medijima uputio generalni direktor valjevske vojne fabrije Vladan Lukić.

 

Kako je navedeno u saopštenju "objavljivanjem dokumentacije na domaćim i stranim internet portalima (ugovori sa različitim kupcima sa podacima o tehničkim karakteristikama, cenama i modelima proizvoda, slike sa utovara robe, slike magacina u krugu fabrike, slike unutrašnjosti fabrike, interni izveštaji proizvodnje i dr.) naneta je ozbiljna šteta Holding korporaciji Krušik, kako sa aspekta bezbednosti fabrike i zaposlenih u njoj, tako i sa aspekta činjenja dostupnim svih bitnih podataka (cene, tehničke katakteristike i sl.) nelojalnoj konkurenciji čime se pokušava oslabiti pozicija Krušika na svetskom tržištu".

 

"U skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom i internim pravilnikom o zaštiti tajnosti podataka u HK "Krušik" a.d. Valjevo komercijalni ugovori smatraju se poslovnom tajnom. S obzirom na to da se u medijima spominju termini službena tajna, vojna tajna i sl, želimo da naglasimo da se radi o poslovnoj tajni kako javnost ne bi bila dovođena u zabludu", navodi se u saopštenju. 

 

Dalje piše da je "Holding korporacija Krušik a.d. Valjevo fabrika koja zapošljava 3160 radnika, koja ostvaruje godišnju proizvodnju u vrednosti preko 100 miliona dolara, čiju prodaju preko 95 posto čini izvoz, te predstavlja lidera u namenskoj industriji Srbije i jednog od glavnih pokretača privredne aktivnosti u zapadnoj Srbiji, i čija se poslovna politika vodi isključivo u interesu Krušika bez favorizovanja ili stavljanja u povoljniji položaj bilo kog poslovnog partnera (kupca, dobavljača ili neke druge strane)", navodi se u saopštenju.

 

"Zarade zaposlenima isplaćuju se redovno sa svim pripadajućim porezima i doprinosima od 1. januara 2014. godine do danas", stoji u saopštenju za javnost koje je potpisao generalni direktor Holding korporacije "Krušik".

Aktuelno