HK Krušik (foto: Đorđe Đoković)
HK Krušik (foto: Đorđe Đoković)
27.12.2019, 07:58

"Tekstovi o navodnim zloupotrebama naneli su štetu Krušiku"

č: | fb:

Povodom "tendencioznih, jednostranih i selektivnih informacija" koje su objavljene u nekim medijima, saopštenjem za javnost se oglasila HK Krušik Valjevo. Kako se navodi, tekstovi o navodnim zloupotrebama nanose veliku štetu pre svega kompaniji, ali i njenim kooperantima.

 

Na samom početku saopštenja naglašeno je da u oružarskom svetu Krušik je već osamdeset i više godina simbol ugleda, znanja, kvaliteta i poverenja. U njemu su oduvek bili sjedinjeni srpska pamet i moderne svetske tehnologije. On je najkompleksnija fabrika odbrambene industrije Srbije i predstavlja motor razvoja valjevskog kraja i celog tog regiona.

 

U saopštenju se pored ostalog navodi da događaji koji su poslednjih nedelja postavili Krušik u sam centar medijske pažnje i koji su dalje eskalirali u funkciji dnevno-političkog polemisanja, nedvosmisleno ukazuju na to da se preko pojedinih domaćih medija, u saradnji sa pojedinim medijima iz susednih zemalja, sprovodi šira organizovana kampanja sa ciljem urušavanja fabrika odbrambene industrije Srbije, među kojima je Krušik najkrupnija i najznačajnija meta.

 

U nekim novinarskim tekstovima i objavama pojedinaca, selektivno su izneti podaci o određenim poslovima Krušika, uz nedobronamerne zaključke o njihovoj štetnosti kako za samu fabriku, tako i za Republiku Srbiju u celini. Od strane nedovoljno kompetentnih lica se na jednostran i tendenciozan način interpretira poslovanje kompanije, kao proizvođača, na osnovu filtriranih podataka (jedinične cene pojedinih proizvoda, količine i vrste ugovorenih sredstava, zaduženost Krušika, dugovanjima prema Krušiku i drugo), uz navođenje imena pojedinih lica i preduzeća (bilo privatnih bilo državnih), koja se bave izvozom naoružanja i vojne opreme iz Republike Srbije.

 

Takođe, sa idejom "rasvetljavanja uloge američke administracije u organizaciji lanca snabdevanja naoružanjem i vojnom opremom na Bliskom Istoku", nakon što su izneta iz Krušika, javno su objavljivana dokumenta i slike pasoša zvaničnika i državljanja iz SAD, Saudijske Arabije i UAE.

 

Ovakve stvari su nedopustive u ovim poslovima i nanose ogromnu štetu reputaciji kompanije, kao i kompletnoj srpskoj odbrambenoj industriji, jer sve postojeće i nove partnere izlažu riziku koji nije prihvatljiv u ovoj vrsti poslova. Sve ovo je značajno pomoglo Krušikovoj konkurenciji koja je takođe sarađivala sa američkom administracijom na poslovima proizvodnje i trgovine oružjem, ali njihovi interni dokumenti ili nisu bili dostavljeni autoru inicijalnog teksta ili namerno nisu objavljeni u medijima.

 

Ovakvi tekstovi ne mogu biti tretirani kao iskreni istraživački članci, koji bi javnosti na nezavisan i potpuno jasan način prikazali tzv. "zloupotrebe" u Krušiku, jer im nedostaje dublja analiza specifičnosti svetskog tržišta naoružanja i vojne opreme, uslova koji na njemu vladaju, uloge i uticaja svetskih sila, načina na koje se promet obavlja, mogućnosti ulaska i održanja naših fabrika na tom tržištu, stanja konkurencije, tržišnih cena naših i konkurentskih proizvoda, specifičnosti zahteva pojedinih kupaca, bankarskih uslova međunarodnog plaćanja i kretanja kursa američkog dolara (koji je u okvirima trgovine naoružanjem gotovo isključiva platežna valuta) i mnogih drugih činilaca.

 

U tim tekstovima i objavama navode se proizvoljne pretpostavke koliku bi zaradu ostvario Krušik kada bi direktno isporučivao robu krajnjem kupcu, zanemarujući sve ostale faktore poslovanja koji utiču na kupčev izbor Krušikovih proizvoda u moru konkurencije.

 

Bombastične konstatacije o navodnim zloupotrebama, „otkrivenim“ od strane pojedinih istraživačkih medija, nanele su veliku štetu, pre svega za kompaniju Krušik, ali i većem broju njegovih kooperanata iz Srbije, čiji se prvi negativni efekti već osećaju, a čija se kulminacija može očekivati u narednoj godini.

 

Kao odgovor na spekulacije koje ispunjavaju medije poslednjih nedelja iz kompanije navode sledeće:

 

  • Krušik ima potencijal da svojim kvalitetom i kapacitetima udovolji svim korisnicima i svim kupcima, bilo domaćim, bilo stranim, bilo državnim bilo privatnim.
  • Krušik ne pravi razliku, ne vrši diskriminaciju, niti favorizuje bilo kog kupca. Svaki kupac koji donosi nove poslove, otvara nova tržišta, poštuje ugovorne obaveze u Krušiku je dobrodošao. Krušik na nedeljnoj bazi šalje veliki broj ponuda različitim klijentima uz nadu da će iz svake date ponude proisteći i novi zaključen ugovor, ali se to s obzirom na jaku konkurenciju na tržištu krajnjeg kupca vrlo često ne realizuje. 
  • Prodajna cena pojedinačnog Krušikovog proizvoda nije fiksna i zavisi, između ostalog, od ugovorene količine, tržišta na koje se isporučuje, isporuke drugih artikala kupcu po tom i drugim ugovorima, ukupne vrednosti kompletnog ugovora, trenutnih uposlenosti kapaciteta i drugih konkretnih faktora prilikom svakog pojedinačnog ugovaranja. 
  • Kao i kod svakog proizvođača koji nudi široku paletu proizvoda, nema svaki artikal istu marginu profita po jedinici proizvoda i težište Krušika je na prodaji proizvoda sa većom zaradom uz maksimiziranje profita, ali isto tako i maksimalno poštovanje zahteva kupaca manje profitabilnih proizvoda u cilju održanja tržišne pozicije, kao i u cilju obezbeđenja kontinuiteta proizvodnje.   
  • U javnosti su selektivno objavljene „minimalne“ zarade koje je Krušik po pojedinim ugovorima ostvario za jedan artikal, a izostavljeni su podaci za druge proizvode i modele, prodate u paketu tim istim kupcima po istim ili drugim ugovorima zaključenim u istom periodu, na kojima Krušik ostvaruje značajne zarade. 
  • Krušik pored programa minobacačkih mina koji obezbeđuje masovnost proizvodnje i uposlenost velikog broja radnika, proizvodi i sredstva iz visokoprofitnog raketnog programa, sa intencijom da ona u bliskoj budućnosti postanu dominantni izvozni proizvod, a da Krušik i po njima postane svetski respektabilna kompanija.
  • Svi ugovori koje je Krušik zaključio prethodnih godina su isključivo u interesu preduzeća i u funkciji obezbeđenja uposlenosti kapaciteta, stabilnih poslovnih prihoda, razvoja i profita.

 

U saopštenju se navodi i da Krušik postoji 80 godina i postojaće i dalje kao državna fabrika od strateškog interesa za Republiku Srbiju. Svi napadi pod maskom zaštite narodnih, državnih ili nečijih drugih interesa inicirani bilo od strane konkurencije, bilo od strane nedobronamernih ili izmanipulisanih pojedinaca najveću štetu su naneli i nanose upravo Krušiku i njegovoj reputaciji.

 

Dalja medijska tumačenja i negativno spominjanje Krušika u medijskim raspravama koje suštinski nemaju veze sa njim i njegovim poslovanjem, mogu samo naneti još veću i nepopravljivu štetu ovoj kompaniji.

 

Stoga apelujemo na kompletnu javnost i medije da poslovanje i kontrolu poslovanja Krušika prepuste nadležnim organima i institucijama i da ovu fabriku ne koriste za svoje dnevno-političke razmirice i lične promocije, jer ništa od toga ne pomaže rastu, razvoju i napretku Krušika već postiže suprotan efekat, navodi se u saopštenju za javnost HK "Krušik".

Aktuelno

Muzička škola (foto: Kolubarske.rs)
U Muzičkoj školi Pre 21 sati 25 minuta

Koncert "Premijere"

Koncert "Premijere" pijanistkinje Nataše Mitrović, održaće se u petak, 9. decembra, u 18 časova u svečanoj sali valjevske muzičke škole "Živoirad Grbić".