HK Krušik (foto: Đorđe Đoković)
HK Krušik (foto: Đorđe Đoković)
03.02.2020, 10:38

Sporni ugovori Krušika sa firmom GIM

č: | fb:

Kompanija GIM, koja se dovodi u vezu sa ocem ministra policije Nebojše Stefanovića, prodavala je oružje fabrike Krušik u inostranstvu po ceni koja je 16,4 miliona dolara veća u odnosu na cene iz koncesionih ugovora, a o tome nije podnosila izveštaje državnom proizvođaču, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI), piše Nova ekonomija.

 

DRI navodi u izveštaju da zbog nepotpune dokumentacije "postoji rizik da Društvu (Krušiku) nisu prenete sve koristi od obavljenog komisionog posla realizovanog po povoljnijim uslovima od uslova predviđenih komisionim ugovorom".

 

U postupku revizije utvrđeno je da komisionari, među kojima je GIM, nakon izvršene prodaje nisu dostavljali Krušiku dokument o obračunu komisione prodaje sa pratećom dokumentacijom, što su bili dužni po zakonu.

 

Međutim, pregledom naknadno dostavljenih dokumenata utvrđeno je da je jedino GIM, kompanija povezana sa ocem ministra policije Brankom Stefanovićem, prodavala Krušikovo oružje po znatno većim cenama od onih u ugovorima.

 

Vrednost proizvoda koje je Krušik fakturisao GIM-u u 2018. godini iznosila je oko 1,5 milijardi dinara, a vrednost po kojoj je GIM fakturisao prema inostranim kupcima bila je 2,6 milijardi, odnosno 10.147.987 dolara više.

 

Ista razlika u 2017. iznosila je 6.255.790 dolara, što znači ukupno 16.403.777 američkih dolara za dve godine, navodi se u izveštaju DRI, a prenosi Nova ekonomija.

 

"Nakon izvršene prodaje, komisionar ’GIM’ d.o.o. Beograd nije dostavljao obračun komisione prodaje, a što je bio u dužan po članu 780. Zakona o obligacionim odnosima", piše u izveštaju DRI.

 

U dokumentima naknadno dostavljenim tokom same revizije GIM je razliku pravdao troškovima avio prevoza i usluge posredovanja u inostranstvu, kao i u slučaju poslovanja sa Namenskom iz Trstenika, o čemu je Nova ekonomija pisala.

 

Međutim, DRI je utvrdila da su iskazane usluge avio prevoza u ukupnom iznosu od 7.687.749 dolara dokumentovane fakturama organizatora prevoza, a ne kompanija koja su pružale uslugu avio prevoza – njihove fakture nisu dostavljene. Takođe, postoje nedoumice oko iznosa od 8.593.921 dolara za naknadu inostranom posredniku.

 

Ugovori između Krušika i GIM-a ne predviđaju mogućnost da GIM zaključuje ugovore sa posrednicima u inostranstvu i da se naknade po tim ugovorima nadoknađuju iz postignute kupoprodajne cene.

 

Kako se navodi, komisionar GIM je obaveze prema tom posredniku izmirio zaključenjem ugovora o asignaciji dana 1. februara 2019. godine, kojim je koristio potraživanja od ino kupca koja prema Zakonu o obligacionim odnosima pripadaju komitentu, za plaćanje svojih obaveza prema posredniku, bez prethodno pribavljene saglasnosti komitenta Krušika na fakturisane troškove posrednika.

 

Ceo izveštaj DRI možete videti ovde

 

Aktuelno

Dan maline u Brankovini (foto: Milena Kuzmanović)
U nedelju Pre 12 sati 21 minuta

U Brankovini održan jubilarni 60. Dan maline

Jubilarna 60. privredno-turistička manifestacija "Dan maline" održana je u nedelju 26. juna u Brankovini. Za najboljeg malinara proglašen je Miroslav Savić iz Donjih Leskovica. Ovo je trenutak da...

Kuća u Ulici kneza Miloša (foto: Kolubarske.rs)
Prvi i poslednji susret sa Miloradom Miškovićem Pre 17 sati 39 minuta

Čežnja za rodnom kućom

Prvi i poslednji susret u Valjevu sa Miloradom Miškovićem opisala je novinarka Ljiljana Kecojević u tekstu "Čežnja za rodnom kućom", koji je objavljen u avgustu 2013. godine u mesečniku "Revija...  · 1 komentar