HK Krušik (foto: Đorđe Đoković)
HK Krušik (foto: Đorđe Đoković)
31.07.2020, 13:29

Produžen ugovor za 2000 radnika, bez posla "lažna bolovanja" i "lažne diplome"

č: | fb:

Za preko 2000 zaposlenih u HK Krušik, koji su angažovani na određeno vreme, danas du produženi ugovori o radu na mesec dana, dok ugovori nisu produženi zaposlenima koji su se ogrešili o propise o radu. Bez posla je ostalo i devetoro zaposlenih čije su diplome nevažeće.

 

Direktor valjevske vojne fabrike Vladan Lukić za Kolubarske.rs kaže da je nakon analize utvrđeno da se dvadesetak radnika ogrešilo o propise o radu, u najvećem broju slučajeva radi se o zloupotrebi prava na bolovanje i neopravdanim izostancima sa posla.

 

"Shodno tome je odlučeno da sa njima ne bude produžen ugovor, dok je nakon provere diploma utvrđeno da postoji nekoliko lažnih diploma i tim radnicima je otkazan ugovor o radu, i protiv njih je pokrenut disciplinski i krivični postupak", navodi Lukić.

 

Krušik ima 3076 zaposlenih, prosečna zarada iznosi 56.000 dinara.

 

Direktor Krušika kaže da buduće angažovanje zaposlenih na određeno vreme, a njiih je preko 2000, kojima su danas ugovori produženi na  mesec dana, zavisi od ekonomske situacije ne samo u Srbiji nego u celom svetu na koju je uticala pandemija koronavirusa.

 

"Danas smo imali sastanak sa predstavnicima sindikata. Situacija nije sjajna. Mnogo toga u poslovanju nam je otežano zbog pandemije. Tržišni tokovi su u tolikoj meri poremećeni da, recimo, kupci ne dolaze da inspektuju proizvedenu robu koji su po ugovoru platili avansno. Sve to nam komplikuje, ne samo trenutno poslovanje, nego i planove. Na početku godine smo na osnovu velikog broja, i intenzivnog potpisivana, novih ugovora bili optimisti. Međutim, kako je ovo u martu krenulo sa panedmijom nama su poslovi stali. Od marta do danas mi imamo potpisanih novih ugovora u vrednosti od oko tri miliona dolara. I to je veliki problem", kaže Lukić.

 

On navodi da su, kako bi spremno dočekali globalne ekonomske poteškoće koje se najavljuju za drugi deo godine, rukovodstvo i sindikati na zajedničkom sastanku razmatrali mere koje bi u aktuelnim okolnostima fabrički sistem mogle učiniti održivim. Naglašava da su stavovi menadžmenta utemeljeni na ekonomskim principima, pritom ne ignorišući elementarne zahteve socijalne odgovornosti.

 

Direktor Krušika kaže da je rukovodstvo fabrike nekoliko meseci unazad intenziviralo aktivnosti koje vode racionalizaciji i reorganizaciji poslovnih procesa. Prema njegovim rečima težište u racionalizaciji dato je na optimizaciju troškova materijala, zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda koji učestvuju sa približno 90 posto u ukupnim troškovima kompanije. Navodi da su širenje baze dobavljača i poštovanje elementarnih tržišnih principa već dali konkretne rezultate u pogledu racionalizacije troškova materijala. Grube procene ukazuju na to da će kompanija po tom osnovu ostvariti uštede minimalno pet milona dolara na godišnjem nivou zavisno od obima proizvodnje.

Radnik Krušika (ilustracija)

Radnik Krušika (ilustracija) (Foto: Đorđe Đoković (ilustracija))

Krušik na mesečnom nivou, za preko 3.000 zaposlenih, po osnovu zarada, naknada zarada i ostalih primanja izdvaja blizu tri miliona dolara. Od toga preko 35 posto se odnosi na izdvajanja za regres, topli obrok, minuli rad, prevoz i posebne uslove rada, na kojima sindikati posebno potenciraju. Regres iznosi skoro 85.000 dinara, neto po zaposlenom na godišnjem nivou, dok su izdaci za topli obrok blizu 400 dinara dnevno, odnosno oko 8.500 dinara mesečno, neto. Minuli rad se obračunava po stopi od 0,6 posto za svaku godinu staža, dok pravo na troškove prevoza ostvaruju svi zaposleni u kompaniji, uključujući i one koji stanuju u neposrednoj blizini fabrike. U celini, kompanija za pomenute troškove mesečno mora da izdvoji preko milion dolara.

 

Zbog tako visokih troškova, a kako bi sačuvali većinu radnika i kompaniju, rukovodstvo fabrike je predložilo da aneksom Kolektivnog ugovora bude povećana cena radnog sata, promenjen koeficijent za obračin minulog rada, te umanjenjeni topli obrok, regres i nadoknade za posebne uslove rada.

 

Direktor Krušika naglašava da predlozima za umanjenje elemenata naknade zarade uz istovremeno povećanje cene radnog sata respektuju se složeniji poslovi i posle dužeg vremena, pravi se iskorak u stvaranju sistema privlačnog novom visokoobrazovanom kadru koji treba da bude nosilac razvoja i osvajanja savremenih raketnih i drugih sredstava. Takođe, to daje osnove da se fabrika reorganizuje i razvije dugoročno održivu strategiju sa jasnom vizijom budućeg delovanja.

 

Međutim, predstavnici sindikata su odbili sve ponuđene predloge za izmenu Kolektivnog ugovora, uprkos činjenici da Krušik, kao i citav poslovni svet, funkcioniše u okolnostima čiji će negativni efekti najverovatnije kulminirati u narednom periodu. Takvi potezi sindikata, kaže Vladan Lukić, dodatno urušavaju otpornost fabrike i minimiziraju njene šanse za uspešnim prilagođavanjem na nastale promene. On dodaje da će nažalost, usled odbijanja sindikata da prihvati ponuđene predloge, svi budući napori rukovodstva biti dominantno usmereni na servisiranje tako visokih troškova, a veoma malo na tehnološka unapređenja i revitalizaciju proizvodnih kapaciteta.

 

Direktor Vladan Lukić kaže da je i danas u razgovoru sa predstavnicima sindikata pokušao da objasni da ono što "Krušik ima, kada su u pitanju regres, topli obrok, minuli rad, prevoz i posebni uslovi rada, nema nigde".

 

"Čini mi se da predstavnici sindikata nemaju sluha za trenutnu situaciju, ali i za ono što nas čeka ubuduće. Mi moramo da vodimo računa o fabrici, jer dok ima Krušika biće i nas. To da delimo nezarađeno i nezasluženo, nije u redu, ali ni moguće", poručuje direktor Vladan Lukić.

 

Direktor HK Krušik se nada da će, razumevajući postojeće privredne trendove i vodeći računa o dugoročnom interesu Krušika, sindikalni lideri ipak korigovati stav i "pomoći da u zajedničkoj borbi usmerimo resurse radi dobrobiti Krušika, a da rad i rezultati rada budu ključno merilo vrednosti svakog zaposlenog".

Aktuelno

Ljubomir Radović (foto: Kolubarske.rs)
Još uvek ima mesta da se dopuni i poboljša PGR Pre 1 dan 7 sati

Lokalni front: Ko i kako odlučuje o sudbini Divčibara

Lokalni front Va podseća javnost, posebno zaljubljenike u Divčibare, da samo još do petka 24. juna postoji mogućnost dostavljanja primedbi i predloga na treću izmenu Plana generalne regulacije za...  · 5 komentara