Žarko Kovač (foto: Đorđe Đoković)
Žarko Kovač (foto: Đorđe Đoković)
28.08.2014, 13:35

Izgradnja i isplata novca zavise od države

č: | fb:

Izgradnja i sanacija objekata koji su porušeni ili su oštećeni u majskim poplavama još uvek nije počela. „Početak radova zavisi od države, jer država gradi, a lokalna samouprava donosi rešenja“, kaže zamenik gradonačelnika Žarko Kovač. On dodaje da je Grad stvorio sve preduslove za početak gradnje ili isplatu novčane pomoći, međutim konačnu odluku o početku gradnje, izvođaču radova, isplati novca donose Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja i republička komisija za procenu štete.

Kovač podseća da je država propisala uslove kroz uredbu koje građani treba da ispune kako bi stekli pravo na pomoć. Mogu se graditi samo objekti koji su oštećeni u poplavama, oni moraju biti porodično-stambeni objekti, obavezan je dokaz o vlasništvu i prebivalištu, za parcelu na kojoj će se graditi objekat moraju biti ispunjeni urbanistički uslovi (geološki i hidrološki), jer su svi objekti na teritoriji Valjeva oštećeni u klizištima, a ne u poplavama.

„U slučaju da ne postoji parcela na kojoj bi se gradio objekat, vlasnik ili Grad treba da pronađu lokaciju na kojoj se može graditi, a ukoliko je ne obezbede vlasniku se isplaćuje novac. Za najmanje objekte površine do 60 kvadrata novčana naknada iznosi dva miliona dinara, za objekte srednje veličine isplaćuje se 2,5 miliona, dok će za objekat preko 85 kvadrata vlasniku biti isplaćeno tri miliona dinara“, objašnjava Kovač i dodaje da nije jednostavno ispuniti sve uslove koje je propisala država.

Rebelj

Rebelj (Foto: Đorđe Đoković)

Na teritoriji Valjeva evidentirano je 48 oštećenih objekata, od čega je na 26 procenjen šesti stepen oštećenja, dok 16 kuća nema šesti stepen oštećenja, ali su na spisku za izgradnju jer se nalaze na klizištu. Šest objekata nije oštećeno, međutim nije im moguće prići zbog uništenih puteva, tako da su se i oni našli na spisku 48 oštećenih objekata. Doneto je 21 rešenje, od toga je 11  pozitivno rešeno i to za osam objekata, sa parcelama, doneto je rešenje za gradnju, dok će za tri objekta, koji nemaju parcele, vlasnicima biti isplaćen novac.

Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač navodi da je sedam predmeta u postupku odbijeno jer ne ispunjavaju uslove i to u najvećem broju zbog toga što vlasnici ne mogu da dokažu prebivalište, a tri postupka su obustavljena jer nije dostavljen dokaz o vlasništvu.

Od 16 objekata, koja su na klizištu, doneta su rešenja za izgradnju deset kuća i to onih koje imaju parcelu, dok će za šest kuća, koje nemaju plac, biti isplaćena novčana naknada. Što se tiče šest kuća kojima je nemoguće prići zbog uništene putne infrastrukture postoji mogućnost da se radi prekategorizacija, da grad obezbedi parcelu ili će vlasnicima biti isplaćena novčana pomoć. U svih šest slučajeva reč je o jednom članu u svakom domaćinstvu.

Do sada je izdato 90 rešenja za sanaciju objekata oštećenih u klizištima. „ I u tim slučajevima ima problema jer treba naći rešenje da se dodeli pomoć onima koji nisu direktni vlasnici, poput slučajeva da u oštećenoj kući živi sin vlasnika, a jasno je da se radi o istoj porodici. Od 90 izdatih rešenja za sanaciju, najviše objekata, 44 je u prvoj kategoriji“, kaže Žarko Kovač.

Zamenik gradonačelnika naglašava da početak izgradnje objekata i isplata novčane pomoći zavisi isključivo od države i očekuje da će uskoro početi, jer kako reče „pitanje je dana kada će biti izgradjen prvi objekat na teritoriji Grada“.

 

Aktuelno

Tamara Jokić (foto: Đorđe Đoković)
Nakon Tešnjarskih Herceg Novi… 16.08.2022

Sjajna Tamara Jokić preko celog sveta do Valjeva

"U Valjevu uvek imam tremu i određenu odgovornost. Kada uporedim sa svim skorašnjim nastupima kao što su Njujork, Lisabon, Beograd, Smederevo i tako dalje, u Valjevu uvek postoji dodatan osećaj...  · 7 komentara