Nikola Radojčić (foto: Đorđe Đoković)
Nikola Radojčić (foto: Đorđe Đoković)
29.08.2014, 12:43

Donatori pomažu privredi i poljoprivredi

č: | fb:

Državni program obnove i pomoći za privredu i poljoprivredu još uvek nije donet, tako da su oštećeni prepušteni sopstvenoj inicijativi i finansijama ili donatorima i fondacijama. Član Gradskog veća Nikola Radojičić kaže da su predstavnici grada stupili u kontakt sa nekoliko fondacija, poput nemačko-švajcarske ASB, „Ana Divac“, Inicijativa za razvoj i saradnju, kao i međunarodna organizacija za poljoprivredu, koje su već pomogle ili će to učiniti u narednom periodu kroz projekte.

„Fondacija ’Ana Divac’ je konkurisala u projektu EU koji obezbeđuje grant u visini do 4.000 evra po oštećenom objektu, ali isplata neće biti u novcu nego u obrtnim sredstvima i repromaterijalu. Grant će se dodeljivati po metodologiji koju je odredila EU i po njoj će biti opredeljen novčani iznos za reprometerijal ili neki drugi vid podsticaja koje će dobiti preduzertnik čiji je objekat bio poplavljen“, kaže Radojičić.

Što se tiče poljoprivrede, dosadašnja pomoć donatora i fondacija je nešto veća.

„Trenutno se u Valjevu realizuje projekat međunarodne poljoprivredne organizacije FAO koji se sprovodi po Mesnim zajednicama. Pravo na konkurs imaju svi poljoprivrednici koji su prijavili, ali i oni koji nisu prijavili, a pretrpeli su štetu u majskim poplvama. Taj konkurs je u toku, traje do 1. septembra, tako da se još uvek mogu prijaviti poljoprivrednici koji to do sada nisu učinili. Takođe, FAO ima projekat za 200 korisnika gde će svako domaćinstvo, koje po njihovim kriterijumima bude odabrano, dobiti po 320 klograma koncentrovane stočne hrane“, kaže Radojičić.

Fondacija ASB, nakon obilaska 100 oštećenih objekata, izabrala je 23 za sanaciju, a popčetak radova očekuje se u narednih 15 dana.

„Ova Fondacija najavila je i izgradnju srušenih objekata, tako da se moramo dogovoriti sa Kancelarijom za obnovu i razvioj, jer su rešenja već izdata, koji su to potencijalni korisnici za dobijanje takve pomoći“, kaže član Gradskog veća Nikola Radojičić. 

Aktuelno