Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
18.12.2020, 08:20

Vazduh u Valjevu jako zagađen

č: | fb:

Valjevo je juče bilo među četiri grada u Srbiji u kojima je, prema podacima zvanične državne Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh bio jako zagađen. Pored Valjeva teško se disalo u Kosjeriću, Užicu i Nišu.

 

U Valjevu je izmeren visok nivo suspendovanih PM2.5 čestica - 119 mikrograma po metru kubnom, dok je koncentracija PM10 čestica iznosila 130 mikrograma po metru kubnom, podaci su koji su sinoć objavljeni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

 

Prema AirVizual, vazduh u Valjevu sinoć je bio "opasan po zdravlje".

 

Da bi se vazduh smatrao čistim, koncentracija PM10 čestica ne može da bude veća od 50 mikrograma po metru kubnom, dok maksimalna dozvoljena koncentracija PM2.5 čestica je do 30 mikrograma po metru kubnom.

 

PM10 jeste prašina manja od 10 mikrometara i predstavlja smešu dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaje kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije. Uz PM-10 uvek idu i PM 2.5 čestice koje još lakše dospevaju u organizam jer su sitnije, i upravo one sa sobom nose teške metele.

 

Na sajtu grada Valjeva poslednji objavljeni podaci su za 14. i 15. decembar. Prema tim podacima 14. decembra koncentracija PM10 čestica iznosila je 65,6 mikrograma po metru kubnom, dok je dan kasnije iznosila 82,8 mikrograma po metru kubnom. 

 

Sudeći prema podacima o dnevnom prekoračenju koncentracije merenih parametara vazduha, koji se objavljuju na gradskom sajtu, u Valjevu je izmeren visok nivo PM10 čestica, dok prekoračenja sumpor dioksida, azot dioksida i čađi nije bilo od 9. decembra. Podaci o koncentaciji PM2.5 čestica na sajtu Valjeva nisu objavljeni.

Aktuelno