Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Jako zagađen vazduh u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
26.12.2020, 08:31

Podaci o aerozagađenju “sa vremenskom distancom od dva dana”

č: | fb:

Valjevo je 24. decembra bilo najzagađeniji grad u Srbiji. Prema AirVizual, vazduh u Valjevu je bio "opasan po zdravlje"; u 17 časova indeks kvaliteta vazduha, na skali od 0 do 500, bio je 415 ili "opasan".

 

Prema podacima, koji su objavljeni na sajtu republičke Agencije za zaštitu životne sredine, 24. decembra u 19 časova koncentracija PM2.5 čestica u Valjevu je iznosila 329 mikrograma po metru kubnom, (dozvoljena je do 30 mikrograma), dok je koncentracija PM10 čestica iznosila 349 mikrograma po metru kubnom (dozvoljena je do 50 mikrograma).

 

Međutim ovi podaci nisu objavljeni na sajtu grada Valjeva, nego su, i to 25. decembra kasno popodne, objavljeni podaci od pre dva i tri dana. Koncentracija PM10 čestica 22. decembra bila je 201,4 mikrograma po metru kubnom, dok je 23. decembra koncentracija PM10 čestica bila 176,5 mikrograma po metru kubnom. Kako je navedeno reč je o dnevnim prosecima.

Vazduh u Valjevu je opasan

Vazduh u Valjevu je opasan (Foto: Đorđe Đoković)

 

Kvalitet vazduha u Valjevu meri Institut Vatrogas iz Novog Sada, koji je za 2.520.000 dinara na javnoj nabavci dobio posao merenja zagađenja vazduha. U informaciji, koja je obajvljena na sajtu Grada, Institut Vatrogas iz Novog Sada objašnjava da se "rezultat merenja objavljuje sa vremenskom distancom od dva dana (to je minimalno potrebno vreme za uzimanja uzorka, merenje i obradu rezultata za PM10 čestice) u skladu sa akreditovanom metodom merenja".

 

Međutim u ugovoru je precizirano da se Gradskoj upravi Valjevo dostavlja informacija na dnevnom nivou o eventualnim prekoračenjima graničnih i tolerantnih vrednosti merenih parametara kvaliteta vazduha.

 

Takođe se dostavlja i mesečni izveštaj o ispitivanju sa mišljenjem lekara specijaliste higijene i humane ekologije odnosno sa tumačenjima rezultata sa zdravstvenog aspekta i preporukom za eventualno preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata. 

 

Javnost nije obavštena o tome da li je gradskom rukovodstvu dostavljen mesečni izveštaj o ispitivanju sa mišljenjem lekara i preporukom za eventualno preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata. Kako nezvanično saznajemo nisu dostavljeni ni mesečni izveštaj ni preporuke.

 

Podsećamo da je Zavod za javno zdravlje Valjevo, koji je 18 godina merio koncentracije štetnih materija u vazduhu, a od pre tri godine i PM10 čestice, svakodnevno obaveštavao građane, preko medija, i gradsku vlast o kvalitetu vazduha u gradu i dostavljao, kako Gradu tako i medijima, podatke.

Aktuelno

Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
"Aproprijacija" za skoro milion evra godišnje Pre 2 sati 36 minuta

(Ne)kontrolisano trošenje tekuće budžetske rezerve

Iz tekuće budžetske rezerve svake godine se potroši blizu milion evra. Gradska vlast odlučuje kome i koliko novca će dati, građani nisu informisani, skupštinska većina ćuti i ignoriše zahtev...  · 2 komentara

Polomljene behaton ploče u Karađorđevoj (foto: Kolubarske.rs)
Raspisana javna nabavka 27.01.2023

Na proleće konačno sređivanje trotoara

Ove godine za sređivanje trotoara iz gradske kase biće izdvojeno 12,5 miliona dinara. Konačno će biti zamenjene oštećene behaton ploče u Karađorđevoj ulici. Bez odgovora pitanje da li će deo...  · 13 komentara