Zagađen vazduh u Valjevu (foto: DjordjeDjokovic)
Zagađen vazduh u Valjevu (foto: DjordjeDjokovic)
03.01.2021, 09:40

Lokalni odgovor: Neprecizan mesečni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu

č: | fb:

Na sajtu grada Valjeva objavljen je mesečni izveštaj o monitoringu kvaliteta vazduha za novembar. Povodom tog izveštaja saopštenjem za javnost oglasila se Valjevska organizacija Lokalni odgovor, koja je iznela nekoliko primedbi.

 

"Pretposlednjeg dana decembra 2020. godine na zvaničnom sajtu Grada Valjeva je objavljen izveštaj o monitoringu kvaliteta vazduha za novembar. To je prvi izveštaj koji lokalna vlast objavljuje nakon što je uslugu monitoringa poverila privatnom preduzeću i Zavodu za javno zdravlje kao podizvođaču", piše u saopštenju.

 

Dalje Lokalni odgovor navodi da u izveštaju nije nedvosmisleno objašnjeno kakav kvalitet vazduha su Valjevke i Valjevci udisali tokom novembra 2020, te da li su nadležni organi ispunili svoje obaveze koje se tiču primene standarda iz Zakona o zaštiti kvaliteta vazduha i Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

 

Kako se navodi u saopštenju, izveštaj donosi podatke o merenju samo tokom sedam dana u novembru u periodu 23.11-1.12.2020. Za taj period merenja se tvrdi da su pojedini uzorci ambijentalnog vazduha "bili neusaglašeni" sa zahtevima iz pomenute uredbe.

 

"Na osnovu praćenja kvaliteta vazduha u Valjevu koje svakog časa objavljuje Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha ranije smo obavestili javnost da je vazduh u novembru 2020. godine bio zagađen 18 dana. Ocenu prihvatljiv imalo je jedanaest dana. Sa ocenom dobar bio je samo jedan dan u novembru. Prosečna srednja koncentracija suspendovanih čestica PM2.5 u vazduhu u Valjevu za novembar iznosila je 58.50 mikrograma po kubnom metru, što je vrednost koja odgovara oceni zagađen.

 

Najzagađeniji vazduh je bio zasićen višestruko prekomernim koncentracijama suspednovanih čestica, tri do pet puta većim od dozvoljene, u periodu od pet dana, kada je zabeležena maksimalna vrednost od 192.25 mikrograma po kubnom metru suspendovanih čestica PM2.5.

 

Nadležni organi u Valjevu nisu osigurali primenu propisa Republike Srbije kada je reč o obezbeđenju dozvoljenih koncentracija zagađujućih materija u 2020. godini. Pored toga, nije omogućeno blagovremeno i potpuno obaveštavanje javnosti o aerozagađenju. Zbog toga se mora pokrenuti pitanje odgovornosti nadležnih organa javne vlasti zbog propusta u primeni propisa Republike Srbije i ugrožavanja zdravlja i bezbednosti građanki i građana Valjeva", navodi se u saopštenju za javnost Lokalni odgovor.

Zagađen vazduh u Valjevu

Zagađen vazduh u Valjevu (Foto: Đorđe Đoković)

 

Podsećamo, kvalitet vazduha u Valjevu meri Institut Vatrogas iz Novog Sada, koji je za 2.520.000 dinara na javnoj nabavci dobio posao merenja zagađenja vazduha. 

 

U ugovoru je precizirano da se Gradskoj upravi Valjevo dostavlja informacija na dnevnom nivou o eventualnim prekoračenjima graničnih i tolerantnih vrednosti merenih parametara kvaliteta vazduha.

 

Takođe se dostavlja i mesečni izveštaj o ispitivanju sa mišljenjem lekara specijaliste higijene i humane ekologije odnosno sa tumačenjima rezultata sa zdravstvenog aspekta i preporukom za eventualno preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata. 

 

 

Aktuelno

Nagrađeni (foto: Vlada Ivanović)
Svečana sednica SO Pre 18 sati 40 minuta

Obeležen Dan opštine Ljig

Na svečanosti povodom Dana opštine Ljig dodeljena su priznanja najuspešnijim pojedincima, ustanovama i organizacijama. Najviše priznanje, Plaketa "Đak kaplar" dodeljuje se posthumno Milovanu Danojliću  · 3 komentara

Policija (foto: Đorđe Đoković)
Saopštenje Pre 22 sati 51 minuta

Vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Valjevska policija je isključili iz saobraćaja vozača koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zaustavljen u Ulici Milovana Glišića, potom i u Karađorđevoj.  · 3 komentara

Učionica (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
Bez kraja 3.12.2022

Gde zna dete, šta je službeno lice…

Bez obzira na starost kuknjave zbog "propasti morala" (još od Katonovog "O vremena, o običaji!"), svaka generacija starijih traži pravo, da i ona kuka! Tako je i sada, uz jedinu novost što je...  · 7 komentara