Registracija Prijava preko FB
Gradsko veće (foto: DjordjeDjokovic)
Gradsko veće (foto: DjordjeDjokovic)
17.05.2021, 08:59

Izveštaj revizora, koji je za diskusiju, prošao bez diskusije

č: | fb:

Gradsko veće je prihvatilo Odluku o završnom računu budžeta Valjeva za 2020. godinu, a uz tu Odluku dostavljen je i Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja, koji je takođe jednoglasno i bez rasprave prihvaćen.

 

Rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Željko Tabašević je na sednici Gradskog veća rekao da je "revizor dao mišljenje sa rezervom, date su i preporuke, tako da ćemo mi postupiti po uputstvu".  I to je sve što je Tabašević rekao o Izveštaju revizora, a članovima Gradskog veća je bilo sve jasno s obzirm na to da niko od njih nije tražio dodatno objašnjenje, niti je diskutovao o navodima u Izveštaju revizora.

 

A u Izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja, u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, već u prvoj rečenici nelogičnost ili je, možda, greška - kako veći iznos može da proistekne iz manjeg?! Naime, u Izveštaju piše da se "od ukupnog iznosa nefinansijske imovine u pripremi od 974.461.000 dinara iznos od 1.181.204.000 odnosi na nefinansijsku imovinu u pripremi preuzetu od JP Direkcija za urbanizan, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva".  

 

Dalje piše da je od navedene imovine, identifikovana, popisana i aktivirana imovina u iznosu od 527.988.000 dinara, dok iznos od 8.492.000 je identifikovana nefinansijska imovina, ali nisu ispunjeni uslovi za aktiviranje nevedene imovine, dok preostali iznos nije u potpunosti identifikovan i popisan". Takođe, "za navedenu imovinu nije utvrđen stepen dovršenosti radova i imovina koja ispunjava uslove da bude aktivirana".

 

Zbog svega navedenog revizor "nalazi da je neophodno u potpunosti identifikovati celokupnu nefinansijsku imovinu, popisati je, utvrditi stepen dovršenosti i izvršiti aktiviranje imovine koja ispunjava uslove za aktiviranje, a sve sa ciljem pravilnijeg evidentiranja imovine i pravilnog obračuna amortizacije".

 

Čini se da je Izveštaj revizora premalo pažnje posvetio važnoj činjenici da je u finansijskom izveštaju iskazana nefinansijska imovina u vrednosti od oko 568 miliona dinara koja nije "u potpunosti identifikovana i popisana".

 

Nameće se pitanje da li uopšte postoji imovina vredna više od šestine valjevskog budžeta ili je iznos od oko 568 miliona dinara moguća zloupotreba? 

 

 

 

Aktuelno

Poreska uprava (foto: Đorđe Đoković)
Shit happens Pre 18 sati 22 minuta

Pandora i natalitet

Mesecima traje borba domaćih poslodavaca sa ministrom opevanim u Pandorinim papirima. Pošto mu je dosadilo da operiše po Bugarskoj, Mali plagijator smislio je (ne baš lukav) način da utera pare u...  · 1 komentar

Darko Kostić (foto: Kolubarske.rs)
Zbog podnošenja tužbe protiv Grada Pre 20 sati 38 minuta

Pravobranilac odoleva pritiscima, kritikama i napadima

Pred Višim sudom u petak će biti nastavljeno ročište po tužbi Pravobranilaštva protiv Grada i Republike zbog nezakonitog otuđenja zemljišta bez naknade. Darko Kostić, zbog te tužbe, već dva meseca...  · 21 komentara