Advokatska komora (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
Advokatska komora (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
04.06.2021, 12:50

Postignut sporazum između Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije

č: | fb:

Na današnjem prvom pregovaračkom sastanku, o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, između predstavnika Advokatske komore Srbije (AKS) i Ministarstva pravde postignuta je saglasnost i prihvaćene su primedbe Advokatske komore Srbije, navodi se u saopštenju nakon sastanka.

 

Prema navodima iz sporazuma, brisaće se odredbe prema kojima se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u roku dospelosti smatra povučenim; odredbe budućeg Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku neće važiti retroaktivno, odredbe o e-Sudu za advokatsku profesiju postojaće samo kao mogućnost, a ne kao obaveza.

 

Takođe je postignuta saglasnost da po okončanju utvrđene javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku neće ići u dalju proceduru; da će se sastav Radne grupe za izradu Nacrta dopuniti predstavnicima koje predloži Advokatska komora Srbije, tako da predstavnici advokature čine 50 posto članova Radne grupe.

 

Dalje je postignut sporazum da će Radna grupa u proširenom sastavu nastaviti javnu raspravu, razmotriće sve primedbe i sugestije iznete od strane AKS, kao i primedbe, predloge i sugestije iznete od strane drugih učesnika u javnoj raspravi i u skladu sa tim primedbama revidirati Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prevashodno sagledavajući cilj izmena.

 

Ovaj sporazum su potpisali ministarka pravde Maja Popović i predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac.

 

Podsećamo, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku izazvao je buru negodovanja i među advokatima i među građanima.

 

Advokati su upozoravali da ovako zamišljen zakon onemogućava pristup sudu građanima, sem veoma imućnima, jer ih, kako su naveli, visina i način plaćanja sprečava da pokrenu postupak.

 

Upravni odbora Advokatska komora Srbije (AKS) je na sednici održanoj 29. maja ove godine doneo odluku da ne prihvata Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, da se protivi tome da kao predlog uđe u dalju skupštinsku procedure. Na toj sednici, Upravni odbor Advokatske komore Srbije je odlučio da predstavnici AKS učestvuju u pregovorima s Ministarstvom pravde o Nacrtu Zakona o parničnom postupku, smatrajući da je takva odluka odgovorna i racionalna.

 

Rezultat tih pregovora je današnji sporazum između Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije (AKS).

 

Aktuelno