Registracija Prijava preko FB
Budžet (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
Budžet (ilustracija) (foto: Đorđe Đoković)
09.08.2021, 07:04

Iz tekuće budžetske rezerve potrošeno je 68,5 miliona dinara

č: | fb:

Iz tekuće budžetske rezerve za prvih šest meseci ove godine potrošeno je blizu 68,5 miliona dinara. Kako je navedeno u Izveštaju o izvršenju budžeta Valjeva za period  januar-jun, iz tekuće budžetske rezerve finansirane su obaveze Zdravstvene ustanove Apoteka "Valjevo", novčane kazne i rešenja o izvršenju, kupovina košarkaških konstrukcija, zarada zaposlenog na privremenim i povremenim poslovima, stručni nadzor...

 

Iz tekuće budžetske rezerve za prvih šest meseci potrošeno je oko 15,4 miliona dinara za realizaciju izveštaja o neizmirenim obavezama i za realizaciju obaveza Apoteka "Valjevo".

 

Preko 7,7 miliona dinara iz tekuće budžetske rezerve potrošeno je na novčane kazne i penale, i rešenja o izvršenju. Gradska uprava je za novčane kazne i penale platila 5.000.000 dinara, po osnovu rešenja o izvršenju plaćeno je oko 1,3 miliona dinara za Centar za socijalni rad, dok je iz tekuće budžetske rezerve za novčane kazne i penale po rešenju sudova za Dom zdravlja plaćeno 670.000 dinara.

 

Iz tekuće budžetske rezerve isplaćeno je 600.000  dinara za isplatu naknade angažovanom licu na privremeno povremenim poslovima u Modernoj galeriji, 1,9 miliona dinara za nabavku košarkaških konstrukcija u skladu sa FIBA standardima, za učešće u projektu "Moj novi dom unapređenje stambene podrške i bolji uslovi života u Valjevu" izdvojeno je pet miliona dinara, za kupovinu sanitetskog vozila za Dom zdravlja 3,5 miliona dinara, dok je za privredno turističku manifestaciju plaćeno 200.000 dinara (nije precizirano o kojoj manifestaciji je reč)...

 

Na sednici Gradskog veća na kojoj je usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta Valjeva za period januar-jun, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Željko Tabašević je rekao da su sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve planirana i realizovana u skladu sa članom 69 i 70 Zakona o budžetskom sistemu. Tabašević nije naveo koliko novca je potrošeno iz tekuće budžetske rezerve niti je govorio o tome za koje namene je novac trošen.

 

U članu 69 Zakona o budžetskom sistemu, na koji se pozvao Tabašević, piše da se "sredstva tekuće budžetske rezerve koriste za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se najviše do četiri posto ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu".

 

U Odluci o budžetu za 2021. godinu u članu 6 piše "sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se u budžetu grada u iznosu od tri miliona dinara. Sredstva se koriste za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu dovoljne. Gradonačelnik na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za finansije donosi rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve".

Aktuelno

Poreska uprava (foto: Đorđe Đoković)
Shit happens Pre 17 sati 48 minuta

Pandora i natalitet

Mesecima traje borba domaćih poslodavaca sa ministrom opevanim u Pandorinim papirima. Pošto mu je dosadilo da operiše po Bugarskoj, Mali plagijator smislio je (ne baš lukav) način da utera pare u...  · 1 komentar

Darko Kostić (foto: Kolubarske.rs)
Zbog podnošenja tužbe protiv Grada Pre 20 sati 4 minuta

Pravobranilac odoleva pritiscima, kritikama i napadima

Pred Višim sudom u petak će biti nastavljeno ročište po tužbi Pravobranilaštva protiv Grada i Republike zbog nezakonitog otuđenja zemljišta bez naknade. Darko Kostić, zbog te tužbe, već dva meseca...  · 21 komentara