Apoteka (foto: Kolubarske.rs)
Apoteka (foto: Kolubarske.rs)
13.09.2021, 06:43

Opet neke tajne u vezi Apotekarske ustanove

č: | fb:

Grad Valjevo je objavio neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za obavljanje apotekarske delatnosti na teritoriji Valjeva, Osečine i Ljiga. U ovom javnom pozivu je navedeno devet objekata u vlasništvu Grada ili sa kojima Grad raspolaže ukupne površine 1552 kvadrata.

 

U javnom pozivu je naznačeno da "pre slanja pisma o zainteresovanosti, svim potencijalnim partnerima će biti omogućen uvid u odgovarajuću dokumentaciju i obilazak nepokretnosti nakon potpisivanja izjave o čuvanje poverljivih podataka".

 

Nakon objavljivanja ovog javnog poziva, saopštenjem za javnost se oglasio Lokalni front Valjevo sa pitanjem gradskim čelnicima - "opet imate neke tajne, gospodo?", ukazujući na to da ne postoji nijedan zakonski osnov da podaci vezani za Apotekarsku ustanovu budu poverljivi ili tajna.

 

"Podsećamo, u Skupštini grada se već postavljalo pitanje zbog čega ovaj postupak Gradsko veće skriva iza vela tajne. Jasnog odgovora nije bilo. Pomenuta izjava objavljena je na zvaničnoj internet prezentaciji grada. Njen poslednji pasus uopšteno se poziva na Zakon o tajnosti podataka iz 2004. godine i podzakonska akta za njegovo izvršenje. U članu 8 piše da je tajni podatak, podatak od interesa za Republiku Srbiju čijim oktkrivanjem bi mogla nastati šteta. Dato je objašnjenje da se podaci koji se štite oznakom tajnosti naročito odnose na nacionalnu i javnu bezbednost, na odnose Srbije sa drugim državama, na projekte i sisteme koji se odnose na nacionalnu i javnu bezbednost i poslove koji su u vezi sa tako označenim podacima. Sudbina Apotekarske ustanove, srećom, nije podatak koji bi se mogao svrstati u kategoriju u koju spadaju državne i vojne tajne", navodi Lokalni front.

 

Dodaje da su pogledali i podzakonski akt Zakona - Uredbu iz jula 2014. godine koja propisuje bliže kriterijume za određivanje stepena tajnosti "poverljivo" i "interno" u organima javne vlasti.

 

"U članu 3 uredbe nabrojano je 13 razloga koji mogu opravdati stepen tajnosti 'poverljivo'. Ne vidimo da ijedan od tih razloga opravdava primenu u slučaju Apotekarske ustanocve. Stepen tajnosti 'interno' ima samo dve tačke: smanjenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti organa javne vlasti i ugrožavanje saradnje organa javne vlasti sa organima drugih država", dodaju "Frontovci" u svom saopštenju.

 

Skreću pžnju i na to da je pre objavljivanja oglasa u nedeljniku Napred trebalo objaviti akt kojim je postupka uopšte proglašen za nekakvu tajnu. "Dakle, neko je, nekim aktom, morao propisati koji podaci u ovom poslu su tajni i koji im je stepen tajnosti. Ako je sve čisto i po zakonu zašto se taj neko sada krije. Imate opet neke tajne, gospodo? Ili su vam samo smanjene funkcionalne sposobnosti?", pita Lokalni front Valjevo.

 

Umesto izveštaja dobili smo oglas

 

U saopštenju za javnost Lokalni front navodi da i pored toga što je Gradska uprava u obavezi da podnese Skupštini grada izveštaj o realizaciji odluke o izmirenju obaveza Apotekarske ustanove, to se do sada nije dogodilo, niti je na dnevnom redu današnje sednice gradskog parlamenta.

 

Loklani front podseća da je u oktobru prošle godine Skupština grada usvojila Odluku o prihvatanju izmirenja neizmirenih obaveza Apotekarske ustanove Valjevo. Ukratko, Odluka predviđa da nagomilane obaveze Apotekarske ustanove plate svi građani iz budžeta. Nije bio poznat ni konačan iznos dugovanja, pa je ostavljeno da to tek utvrdi Gradsko veće. U članu 5 Odluke postoji obaveza da Gradska uprava podnese Skupštini grada izveštaj o realizaciji ove odluke.

 

Međutim, navodi Lokalni front, umesto izveštaja objavljen je oglas, preko cele strane poslednjeg broja lista "Napred" za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za obavljanje apotekarske delatnosti na teritoriji Valjeva, Osečine i Ljiga.

 

Aktuelno