Otpadne vode u Crnoj Kamenici (foto: Kolubarske.rs)
Otpadne vode u Crnoj Kamenici (foto: Kolubarske.rs)
08.10.2021, 07:01

Do kada će u divčibarskim rekama biti više fekalija nego riba?

č: | fb:

Jedan od najvećih infrastrukturnih i ekoloških problema na Divčibarama, nedostatak kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda a zbog toga skoro sve otpadne i fekalne vode završavaju u divčibarskim potocima i rekama, trebalo bi da bude rešen najkasnije do sredine 2023. godine.

 

Ovo je u pisanom odgovoru za Kolubarske.rs naveo gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković naglašavajući da ne može precizno da kaže vrednost investicije, niti kada će tačno početi radovi i u kom će roku biti završeni s obzirom na to da je u toku izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za pripadajućom kanalizacionom mrežom na Divčibarama.

Lazar Gojković

Lazar Gojković (Foto: Đorđe Đoković)

 

Kako navodi gradonačelnik, okvirna procena projektanta je da kompletni radovi mogu biti završeni za nešto više od godinu dana od početka radova. Takođe, procena je da će izgradnja oko 15 kilometara primarne kanalizacione mreže i postrojenja za 16.500 stanovnika koštati oko 10 miliona evra. Gojković dodaje da je "Republika već obezbedila novac, a izgradnju će finansirati Ministarstvo za zaštitu životne sredine iz kredita Banke saveta Evrope".

 

Ono što je ulilo nadu, pre svega žiteljima Divčibara, vikendašima i investitorima, da će konačno biti rešen višedecenijski problem jeste to što je uspešno okončana javna nabavka izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kanalizacionom mrežom na Divčibarama. Taj tender je, nakon nekoliko pokušaja i planova prethodnih vlasti, realizovalo aktuelno gradsko rukovodstvo.

 

Lane je za izradu tehničke dokumentacije u budžetu Valjeva bilo opredeljeno 15 miliona dinara, sredinom prošle godine raspisana je javna nabavka. Međutim postupak je obustavljen zbog toga što je, po mišljenju Građevinskog fakulteta u Beogradu, u Studiji izvodljivosti "Tehnologija prerade otpadnih voda – Divčibare", koja predstavlja osnov za pokretanje javne nabavke, između ostlog, favorizovana jedna tehnologija prečišćavanja otpadnh voda, dok su sve ostale eliminisane.

Otpadne vode u potoku

Otpadne vode u potoku (Foto: Kolubarske.rs)

 

Na pitanje da li je izrada tehničke dokumentacije prvi značajan korak ka rešavanju velikog infrastrukturnog i ekološkog problema na Divčibarama i šta je presudilo u donošenju te olduke, da li ekologija ili potreba da se Divčibare infrastrukturno opreme i trajno reši problem otpadnih voda, gradonačelnik navodi da je upravo rešavanje tog problema bilo jedno od prvih u njegovoj agendi od prvog dana mandata.

 

- Nepostojanje kanalizacione infrastrukture sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda je ogroman ekološki problem svuda, a posebno u jednom turističkom mestu kakvo je Divčibare. Zatekli smo već objavljenu javnu nabavku za projektovanje koja se oslanjala na izvesnu studiju koja je u ranijem periodu pretrpela više nekakvih izmena. Želeo sam da budem siguran da će grad Valjevo, sredstva dobijena od Ministarstva za zaštitu životne sredine za izradu tehničke dokumentacije, utrošiti na način da se dobije kvalitetna tehnička dokumentacija koja neće imati mane, a kako bi se ta infrastruktura i izgradila. Zato je tadašnji projektni zadatak odmah dat Građevinskom fakultetu, Institutu za vodno i ekološko inženjerstvo na proveru. Oni su dali stručno mišljenje da postrojenje iz projektnog zadatka, koji se oslanjao na pomenutu studiju, praktično nije u tehnološkom smislu primenjivo u planinskom području. Da se istorija ne bi ponovila, jer znate da je pre oko 40 godina Divčibare takođe dobilo neupotrebljivo postrojenje, odmah je obustavljena ta nabavka i dat u izradu nov projektni zadatak koji je takođe proveren i potvrđen od strane stručnih lica sa Građevinskog fakulteta. S novim projektnim zadatkom raspisana je i sprovedena nova javna nabavka za projektovanje koje je trenutno u toku. Ujedno je pokrenuta i izmena Plana generalne regulacije Divčibare, pa sada obrađivači plana i projektanti, zajedno sa imaocima javnih ovlašćenja, rade zajedno kako bismo dobili optimalno postrojenje i kanalizacionu mrežu koja će biti svima dostupna da bi naše Divčibare i građani najzad mogli da odahnu od fekalija – napisao je Gojković.

 

Prateći sve te korake ovog projekta ka cilju, iz ove pozicije, razumem da uopšte nije teško ukoliko se želi, da se nešto i sprovede. Uz dobru organizaciju i pre svega volju i želju ljudi iz tima, svaki projekat može da se uradi pošteno.

 

Gradonačelnik dalje kaže da će se najpre graditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i glavni kolektor, a zatim nedostajuća primarna pa sekundarna kanalizaciona mreža na koju će obavezu imati da se priključe objekti na Divčibarama.

 

- U decembru ili krajem ove godine, očekujemo izdavanje građevinske dozvole, a zatim i raspisivanje tendera za izvođenje prvih radova odmah od proleća. Okvirna procena projektanta je da kompletni radovi mogu da se izvedu za nešto više od godinu dana - naveo je gradonačelnik.

Otpadne vode u potoku

Otpadne vode u potoku (Foto: Kolubarske.rs)

Saobraćajni institut CIP je pre 15 godina uradio projekat izgradnje kanalizacije i postrojenja za preradu otpadnih voda na Divčibarama, koji je finansiralo tadašnje Ministarstvo trgovine, turizma i usluga. Međutim taj projekat nikada nije realizovan, nego je završio u fioci gde se i danas nalazi.

 

Da li ste pre raspisivanja javne nabavke izrada tehničke dokumentacije znali za taj projekat, glasilo je naše naredno pitanje kao i da li je deo tog projekta, bar onaj koji se odnosi na trasu kanalizacione mreže, mogao biti iskorišćen, naročito zbog toga što je projekat pre 15 godina radio Institut CIP, koji je i ove godine na tenderu dobio taj posao?

 

- Tu staru tehničku dokumentaciju sam upravo izvukao iz fioke kada sam postao gradonačelnik. Upravo je ona bila jedna od inputa, uz nov projektni zadatak, za sadašnje projektovanje i dobar deo nje će se iskoristiti. Dosta vremena je prošlo i na terenu se desilo da su neki delovi javnih površina preko kojih je bilo predviđeno u projektu iz 2007. godine da prođe kolekotor i mreža, posle 15 godina zauzeti raznim objektima, pa je ispravljanje i inoviranje dokumentacije svakako bilo neminovno. To važi i za postrojenje koje je sada optimalno dimenzionisano u skladu sa većim brojem objekata i budućih korisnika komunalne usluge odvođenja i prerade otpadnih voda iz objekata – stoji u pisanom odgovoru gradonačelnika.

 

Odgovarajući na pitanje da li će gradsko rukovodstvo doneti odluku da izdavanje građevinskih dozvola na Divčibarama odloži na neko vreme, gradonačelnik Valjeva je napisao da to nije tako jednostavno.

 

- Odlaganje izdavanja građevinskih dozvola je jedino moguće ukoliko se Plan generalne regulacije stavi van snage. Nismo razmišljali u tom pravcu. Taj plan je trenutno u procesu izmene i dopune, i uskoro očekujemo njegovo usvajanje. On će doneti nova planska rešenja za potrebe izgradnje infrastrukturnih mreža predviđenih novom tehničkom dokumentacijom (fekalna kanalizacija, vodovodna mreža, gasovod, nova trafostanica i rekonstrukcija elektromreže, nova optika...). Takođe, izmena plana predviđa novu saobraćajnu mrežu, prilagođenu faktičkom stanju, kao i novu obilaznicu državnog puta, radi uređenja centra naselja Divčibare. Jedan od ciljeva plana je i preispitivanje pravila uređenja i građenja, kao i kompatibilnosti namena – naveo je Gojković.

 

Gradonačelnik Lazar Gojković u pisanom odgovoru dostavljenom Kolubarskim.rs, zaključuje da "novi plan treba da omogući racionalno i odgovorno upravljanje građevinskim zemljištem, u skladu sa uslovima i razvojnim planovima javnih preduzeća, državnih institucija i drugih imalaca javnih ovlašćenja".

 

Otpadne vode u reci na Divčibarama

Otpadne vode u reci na Divčibarama (Foto: Kolubarske.rs)

Napravljen je prvi korak, ali nas iskustvo uči na opreznost jer je i u prethodnom periodu bilo projekata i još više obećanja, ali je realizacija izostala. Recimo, predsenik Srbije Aleksandar Vučić obećao je i krajem 2019. godine, na svečanom otvaranju hotela Crni vrh na Divčibarama, da će "do kraja 2021. godine Republika uložiti više od deset miliona evra na potezu Mionica-Divčibare i Valjevo-Divčibare. "Samo će nas kanalizacija koštati oko tri miliona evra", kazao je Vučić.

 

Predsednik je rekao da će Divčibare tek biti "divne" kada se reše brojni infrastrukturni problemi. Vučić je najavio da će iz državne kase biti finansirana rekonstrukcija puta Krčmar-Divčibare, telekomunikacione veze, vodosnabdevanje i izgradnja kanalizacije. Osim puta, čija je rekonstrukcija u toku, ništa od obećanog nije ispunjeno, a već je kraj 2021. godine.

 

Inače, u poslednjih dvadeset i više godina samo privatni investitori ulažu u Divčibare, dok grad i republika ubiraju prihode, a da pritom vrlo malo ili ništa vraćaju. Sve to je dovelo do značajnog ugrožavanja prirodne sredine i svojstava kakve su Divčibare decenijama unazad bile.

 

Nema intervjua jer gradonačelnik "nije u mogućnosti da se organizuje"

 

Kolubarske.rs su pozvale gradonačelnika Lazara Gojkovića i zamolile da u jednom intervjuu razgvarmo o infrastrukturnim problemima na Divčibarama, pre svega o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnji kanalizacije.

 

Zamolili smo gradonačelnika da to bude video intervju, međutim on je to odbio. Rekao je da "nije stručan da razgovara o postrojenju za preradu otpadnih voda, kao i da nema vremena za razgovor sa nama". Ipak smo gradonačelniku poslali mejl sa pet pitanja, zamolili za odgovore kroz intervju, naglašavajući da nećemo postaviti nijedno pitanje osim pet napisanih, niti ćemo postaviti potpitanje, a video zapis ćemo snimiti samo za odgovore na dva pitanja.

 

Odgovore na pet pitanja gradonačelnik nam je dostavio mejlom, dok je intervju i video snimanje odbio! "Izvinjavam se, ali nisam u mogucnosti da se organizujem u narednom periodu", napisao je u mejlu gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

 

U narednom tekstu projekta "Postrojenje otpadnih voda na Divčibarama svake godine na novom početku – nenamensko trošenje eko fonda", o tome koliko godina se u budžetu grada Valjeva opredeljuje novac za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Divčibarama i gde je završio taj novac. 

 

CRTA inicijativa #GrađaniImajuMoć

Aktuelno

Kamp kućica u parku na gradskoj parceli (foto: Kolubarske.rs)
Službena beleška Pre 4 sati 19 minuta

11. septembar u Odeljenju komunalne inspekcije

Grad Valjevo u svom voznom parku ima 24 automobila. Uvidom u putne naloge zaključili smo da 11. septembra nijedan automobil Gradske uprave nije korišćen na relaciji Valjevo - Divčibare. Zbog čega...  · 4 komentara