Viši sud (foto: Đorđe Đoković)
Viši sud (foto: Đorđe Đoković)
11.11.2021, 07:59

Odluka po tužbi Pravobranilaštva protiv Srbije i Valjeva biće objavljena 18. novembra

č: | fb:

U Višm sudu u Valjevu u sredu je zaključena rasprava po tužbi Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina protiv Republike Srbije i grada Valjeva, radi utvrđenja ništavosti Ugovora o otuđenju bez naknade zemljišta površine 11,8 hektara u budućoj Privrednoj zoni u Popučkama, koji je potpisao gradonačelnik Lazar Gojković, a overio javni beležnik.

 

Gradski pravobranilac, tužio je grad Valjevo i Republiku Srbiju zbog toga što je, suprotno zakonskim propisima, Grad poklinio svoju imovinu Republici, koja je potom zemljište poklonila nemačkoj kompaniji "Bizerba" radi izgradnje proizvodnog pogona.

 

Na jučerašnjem ročištu saslušano je četiri svedoka. Šef Odseka za imovinsko pravne i stambene odnose u Gradskoj upravi Valjevo, Jelica Stojanović izjavila je da je sredinom aprila dobila obaveštenje od gradonačelnika da se vode pregovori oko dolaska stranog investitora te da je potrebno da se pripremi nacrt odluke radi prenošenja zemljišta na Republiku Srbiju. Stojanović je navela da u dosadašnjoj praksi nije bilo pripreme nacrta odluka o prenosu zemljišta na Republiku Srbiju, pa se obratila gradskom pravobraniocu radi upoznavanja sa procedurom, koji je, kako je rekla, ukazao da mora postojati zahtev Republike Srbije, koga u tom trenutku nije bilo, i da bez tog zahteva ne može dati saglasnost i pozitivno mišljenje na ugovor.

 

Stojanović je rekla i da joj je poznato da se Direkcija za imovinu zahtevom za prenos prava svojine obratila Vladi Republike Srbije te da je Vlada naknadno donela zaključak kojim je prihvatila raspolaganje u kojem stoji da je to učinjeno na zahtev Direkcije. Svedok je navela da je prilikom izrade nacrta odluke o prenosu gradskog zemljišta na Republiku Srbiju koristila nacrte takvih odluka Novog Sada i Zrenjanina. Dodala je da joj je pravobranilac rekao da smatra da su odluke drugih gradova, koje je navela kao primer, bile nezakonite. Jelica Stojanović je izjavila da je prilikom razgovora sa gradonačelnikom pravobranilac insistirao na postojanje obrazloženog zahteva Direkcije kao organa koji zastupa interes Republike Srbije u slučaju grada Valjeva.

 

Načelnik Gradske uprave Nebojša Petronić izjavio je da je osnovna primedba pravobranioca bila da u proceduri nedostaje obrazloženi zahtev Vlade Srbije i Republičke direkcije za imovinu upućen gradu Valjevu, za raspolaganje odnosno prenos svojine u korist Republike Srbije.

 

Međutim, dodao je, od Republičke direkcije za imovinu dobijeno je tumačenje da to ne predstavlja zakonsku proceduru, da je ista takva procedura sprovedena i u drugim gradovima radi realizacije investicionog projekta, kao što su Novi Sad, Beograd, Pančevo. Naveo je da ni u tim slučajevima Republička direkcija nije upućivala obrazloženi zahtev lokalnoj samoupravi, a ukazano je da će Vlada doneti zaključak o pribavljanju u javnu svojinu koji će zaokružiti proceduru.

 

Kako je rekao smatra da traženje prethodne saglasnosti za raspolaganje od strane Vlade Srbije nije obavezno u situaciji kada se radi o realizaciji projekta od nacionalnog značaja, već u situaciji kada su u pitanju projekti lokalnog značaja, kao i da je takav zahtev dužan da podnese pravobranilac. Nebojša Petronić je rekao da je na njegovu inicijativu u ugovor unet uslov da će, u slučaju da projekat ne bude realizovan, ugovor biti raskinut, a zemljište vraćeno u javnu svojinu Valjeva.

 

Zamenik gradskog pravobranioca Marija Despotović izjavila je da je prisustvovala sastanku pravobranioca i načelnice Jelice Stojanović povodom prenosa javne svojine bez naknade, ali da se zbog protoka vremena ne seća detalja razgovora.

 

Jelena Janković, takođe zamenik gradskog pravobranioca, svedočila je da je na sastanku pravobranilac predočio rukovodiocu odseka Gradske uprave šta je potrebno od dokumentacije i kako se procedura mora sprovesti da bi sve bilo u skladu sa zakonom i uredbom. Takođe je skrenuta pažnja da način prenosa prava svojine kako je saopšteno pravobraniocu nije u skladu sa zakonom, te da u slučaju da se zakonska procedura ne ispoštuje pravobranilac neće dati pozitivno mišljenje na zaključenje ugovora. Kako je izjavila glavne primedbe su bile to što nije bila vidljiva svrha prenosa javne svojine i to što nije ispoštovana procedura.

 

Sud je doneo Rešenje da se kao dokaz pročita ugovor zaključen kod javnog beležnika, mišljenje gradskog pravobranioca, odluka Skupštine grada, zaključci Vlade Srbije, informacija o lokaciji predmetne parcele, službene beleške gradskog pravobranioca.

 

Nakon zaključenja rasprave, sudija Višeg suda u Valjevu Radivoje Jovanović saopštio je da će odluka biti objavljena 18. novembra u 14 časova.

Aktuelno

Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
Gost-post: dr Slobodan Ilić Pre 19 sati 11 minuta

Odgovornost "ne stanuje" u "sivonji"

Interes odgovornih za budžet jeste da se istina o trošenju sredstava skloni, a oni direktniji bi rekli sakrije od građana i zato se trude da programski budžet i sve oko njega bude velika "crna...  · 3 komentara