Divčibare (foto: Kolubarske.rs)
Divčibare (foto: Kolubarske.rs)
21.12.2021, 07:56

Novi plan za Divčibare bez ozbiljne analize

č: | fb:

Zbog izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizacione mreže na Divčibarama, za te radove je obezbeđeno 11,2 miliona evra, odlučeno je da se po skraćenom postupku menja plan za Divčibare.

 

Međutim, umesto da se sada radi samo izmena i dopuna plana u delu koji se odnosi na kanalizacionu mrežu, neko je odlučio da se radi praktično novi plan koji će u značajnoj meri promeniti koncept i sliku Divčibara, a da pre toga nije urađena strategija razvoja Divčibara, kao i tržišna i ekonomska analiza. To je izazvalo reakcije, pa i negodovanje, građana i stručne javnosti.

 

U ponedeljak 20. decembra je završen javni uvid i istekao je rok za primedbe na Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare. Javna rasprava biće održana u petak 24. decembra.

 

Sa glavnim urbanistom Valjeva, diplomiranim arhitektom Jasnom Mićić razgovaramo o izmenama i dopunama plana za Divčibare. Pokušali smo da saznamo po čijoj zamisli se menja, ko je dao smernice za izmenu plana, zašto prvo nije urađena razvojna strategija, ekonomska i tržišna analiza, i da li to neko pokušava da na brzinu, prema svom ukusu, odredi budućnost Divčibara?

 

Kolubarske.rs: Ko je dao smernice, koliko ljudi i koje struke je bilo uključeno u izradu ili izmene i dopune plana za Divčibare?


Jasna Mićić: Izmena i dopuna plana se radi pre svega zbog implementiranja tehničke dokumentacije za infrastrukturne mreže. Konstatovano je da su od 2015. godine, kada je urađen plan, izgrađeni objekti na koridorima kanalizacije. Tehnička dokumentacija za izgradnju kanalizacije rađena je 2007, 2013, pa i 2016. Očigledno je i tada bilo jasno da je neophodna kanalizacija na Divčibarama, ali iz nekog razloga to nije realizovano. Sada CIP ponovo radi tehničku dokumentaciju za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda, a za te radove država je obezbedila 11,2 miliona evra. Ispostavilo se da su pogrešne nivelacije u tehničkoj dokumentaciji 2013, čak su negde razlike i do četiri metra, tako da su morali da naprave novi koncept kanalizacione mreže. To je prvi razlog zbog čega je pokrenuta izmena i dopuna Plana generalne reguacije (PGR) Divčibare. Pored toga u najavi je bila izrada tehničke dokumentacije za dve bušotine kojima bi se delimično rešilo vodosnabdevanje. Dugoročno rešenje je pitka voda sa akumulacije Stubo-Rovni, planiran je krak ka Divčibarama što bi trebalo da bude realizovano u narednih deset godina. Osnovni cilj izmene i dopune plana je zaštita prirode na Divčibarama i naravno redefinisanje parametara koji su rezultirali postojeću izgradnju. Parametri u postojećem planu su takvi da njihovim sprovođenjem imamo ovakvu izgradnju na Divčibarama, koja se nekome dopada, nekome ne, ali u svakom slučaju tu izgradnju je trebalo urediti na drugi način.


Kolubarske.rs: Niste mi odgovorili na pitanje - ko je dao smernice šta će se i kako menjati u planu za Divčibare.


Jasna Mićić: Nema tu ko je dao smernice. Kada donosite odluku o izmenama i dopunama plana, Nacrt odluke radi Odeljneje za urbanizam, onda daje smernice za odluku. Komisija za planove sagledava taj nacrt, daje svoje mišljenje, potom se izjašnjava Gradsko veće i Skupštinu grada. Ako me pitate ko je dao smernice, odgovor je Skupština grada.


Kolubarske.rs: Ali da bi se radile izmene plana neko mora da predloži i obrazloži šta se i zbog čega menja, kako vidi Divčibare narednih godina, u kom pavcu će se razvijati. To ne radi Skupština, ona usvaja te predloge sadržane u Odluci.


Jasna Mićić: Neko je pre mene odlučio da će se raditi novi plan, jer ja sam zatekla u budžetu novac za izradu plana. Možda nisam kompetentna da odgovorim na Vaše pitanje zato što sam već zatekla nešto što je odlukom definisano da će se raditi.


Kolubarske.rs: Da li je tom odlukom definisano kako bi urbanistički trebalo da izgledaju Divčibare u narednom periodu?


Jasna Mićić: Ne, odluku smo mi doneli početkom ove godine, ali su se svakako znale smernice zašto se pokreće izrada izmene i dopune PGR Divčibare zbog izgradnje kanalizacione mreže.


Kolubarske.rs: To je jasno da se menja plan zbog izgradnje kanalizacione mreže, ali ko je dao smernice kako će urbanistički ubuduće izgledati Divčibare, koliko će biti zelenih površina, koliko će biti izgrađenost i spratnost objekata, koja namena objekata...


Jasna Mićić: Gledajte, kada se pokreće izrada nekog plana navede se, između ostalog, da je predmet izrade plana preispitivanje tekstualnog i grafičkog dela. Dovoljno je da promenite pravac jednog kanalizacionog kolektora koji uslovljava promenu servisne saobraćajnice i promenu nekih namena u prostoru, i tada morate da preispitate tekstualni i grafički deo.


Kolubarske.rs: Ko vam je pokazao smer u kome treba da idete prilikom preispitivanja tekstualnog i grafičkog dela?


Jasna Mićić: Nema ko da nam pokazuje smer. Odabere se obrađivač preko javne nabavke, oni su licencirani...


Kolubarske.rs: Ta procedura je jasna, izbor obrađivača, raspisivanje javne nabavke. Ali taj obrađivač ne može samoinicijativno  da odluči da će, recimo, zelene površine na Divčibarama biti smanjene, da će spratnost hotela biti neograničena, da će, recimo, biti ukinito dečje igralište ispod hotela Maljen, a umesto igrališta izgrađen nov hotel.


Jasna Mićić: Može obrađivač to da predloži, on ima licencu, onda taj predlog ide na javni uvid i na razmatranje.


Kolubarske.rs: Ali taj obrađivač mora da dobije od nekoga iz Gradske uprave- gradske vlasti projektni zadatak. Da li ste Vi dali projektni zadatak i da li je sve ovo što se menja zapravo Vaša ideja?


Jasna Mićić: Ne, nije to moja ideja. Ja jesam pravila projektni zadatak, ja sam ga fizički napisala, razumete? Ali on je rezultat svih nas.


Kolubarske.rs: Kojih svih vas? Neko je pokrenuo to pitanje – kako će Divčibare izgledati narednih godina. Da li je gradonačelnik Lazar Gojkovć odlučio da će se uz projekat kanalizacije, što je hitno, "provući" i praktično novi plan za Divčibare?


Jasna Mićić: Gledajte, konkretno, projektni zadatak sam fizički ja napisala, jer je neko to morao da uradi. Inače svi beže od toga da rade projektni zadatak.

Jasna Mićić

Jasna Mićić (Foto: Đorđe Đoković)

Kolubarske.rs: Da li je urađena razvojna strategija Divčibara i ko je to uradio? Da li je rađena ekonomska i tržišna analiza na osnovu koje ste došli do zaključka da  na Divčibarama ubuduće treba graditi više hotela nego apartmanskih objekata?


Jasna Mićić: Glavni razlog promene plana je zaštita prirode na Divčibarama. Zbog čega zaštita, pa zato jer se nešto otelo kontroli. Tačnije na Divčibarama se preterano gradi, otelo se kontroli i oblikovanje, korišćenje kompatibilnih namena u negativnom kontekstu u smislu da se narušavaju celine koje su planirane za izgradnju hotela. Svašta se gore radilo.


Kolubarske.rs: Kao na primer?


Jasna Mićić: U postojećem Planu postoji nekoliko celina planiranih za hotele, koji ne mogu da se grade na manjoj parceli od 30 ari, to je minimum, a jedan hotel visoke kategorije ne možete graditi na manjoj površini.


Kolubarske.rs: Na osnovu čega ste došli do zaključka da su Divčibarama potrebni hoteli, da li je rađena neka analiza?


Jasna Mićić: Postoje neki master radovi koji su ranije odrađeni i neke studije opravdanosti, a verovatno i na osnovu potražnje.


Kolubarske.rs: Koji neki master radovi i studije opravdansti? Da li imate podatak koji ukazuje na to da je povećana potražnja za hotelski smeštaj?


Jasna Mićić: Ja znam šta Vi pitate, ali ne mogu da Vam odgovorim na to pitanje jer je ceo postupak započet kao izmena postojećeg plana. Čak je započela u skraćenom postupku. Tu razvojnu strategiju o kojoj Vi govorite svakako bismo radili da se pravi novi plan, ali mi ne radimo novi plan nego izmene i dopune postojećeg plana.


Kolubarske.rs: Kolike izmene je pretrpeo postojeći plan?


Jasna Mićić: Ne mnogo.


Kolubarske.rs: Da li možete da kažete u procentima? U Zakonu o planiranju i izgradnji piše da se "pod manjim izmenama i dopunama planskog dokumenta smatraju izmene i dopune koje se sprovode na delu teritorije planskog obuhvata koji je manji od 1/3 ukupne površine planskog dokumenta. Pod manjim izmenama i dopunama se smatraju izmene tekstualnog i grafičkog dela plana čiji obim i sadržaj ne prelazi 50 posto sadržine tekst i grafičkog dela planskog dokumenta". Da li izmene postojećeg plana prelaze 50 posto ili ne mnogo kako Vi kažete?


Jasna Mićić: Tačno je, ima više izmena i prelaze 50 posto. Prethodnim planom je bilo planirano oko 12  kilometara kanalizacione mreže i mi smo smatrali da ćemo ići u tom pravcu. Ali smo shvatili da ako budemo radili 12 kilometara, a konstatovali da treba 25 kilometara uraditi da bi rešili problem fekalnih i sanitarnihotpadnih voda, mi smo već izašli preko 50 posto. Onda imamo i gasifikaciju Divčibara, a to nije bilo u pretodnom planu, tako da smo već izašli iz okvira skraćenog postupka. Tako da smo u junu, kada smo ušli u izradu Nacrta plana, videli da to neće biti skraćeni postupak. Onda sam ja otvorila plan, napravila par sastanaka na Divčibarama, animirala sam javnost i rekla građanima da slobodno šalju zahteve, sugestije, sve ono što smatraju da treba promeniti u postojećem planu. Animirali smo i Privredni savet. Tako da smo svesno ušli u to da to neće biti skraćeni postupak, da će to praktično biti novi plan i došli smo do prve stručne kontrole, gde je obrađivač predložio da kompletan tekst dobije drugu formu koja je u skladu sa zakonom, obrazlažući da je prethodni plan, koji je rađen 2015. godine, rađen u skladu sa tadašnjim zakonom, ali je u međuvremenu bilo šest izmena zakona i dve izmene pravilnika za izradu plana. Tako da oni ne mogu više da prilagođavaju svoj tekst nekom planu od pre šest godina. Naravno bilo je reakcija u Odeljenju za urbanizam gde su smatrali da to nije u skladu sa zakonom nego da bi trebalo raditi novi plan. Mi smo konsultovali Ministarstvo i dobili smo zvanično saopštenje pomoćnika ministra koji nam je preporučio da plan vratimo u redovnu proceduru tako što će javni uvid biti ne 15 dana, kako je to u Odluci napisano, nego će biti mesec dana. I to smo uradili.

Jasna Mićić

Jasna Mićić (Foto: Đorđe Đoković)

Kolubarske.rs: Da se vratimo na pitanje razvojne strategije i da li je rađena ekonomska i tržišna analiza pre izrade ovog, kako kažete, praktično novog plana?


Jasna Mićić: Pretpostavljam da je rađena strategija i neka analiza 2008. godine kada je rađen prvi plan za Divčibare.


Kolubarske.rs:  Da li to znači da radite novi plan Divčibara, a da pre toga niste uradili razvojnu strategiju, ekonomsku i tržišnu analizu, kako će Divčibare izgledati za deset godina, u kom pravcu treba da se razvijaju?


Jasna Mićić: Nismo radili razvojnu strategiju, niti ekonomsku i tržišnu analizu jer to nije bio predmet plana. I zbog brzine. Naravno da je trebalo da uradimo. Sugerisali smo i obećala je Privredna komora da će uraditi Master plan za Divčibare, međutim do sada nije urađen. Ali ništa bitno mi ne menjamo što se tiče namena. Osim toga ovaj plan još uvek nije završen, on će još da se profiliše, to je nacrt. Mi smo samo ukazali na ono što nije bilo dobro, pre svega kompatibilnost namene koju je prethodni plan dozvoljavao. Recimo, namena na nekoj lokaciji je hotel. Tu ima nekoliko parcela na kojima je dozvoljeno, kompatibilnom namenom, da gradite vile, apartmane, pansione. Gradnjom tih manjih objekata vi ste uništili tu celinu-lokaciju namenjenu za hotel. Ovim planom mi hoćemo da sačuvamo celinu na kojoj će biti dozvoljena samo gradnja hotela, a ne apatmana.


Kolubarske.rs: Ali poslednjih nekoliko godina zahtevi tržišta nisu hoteli, nego upravo apartmani i pansioni, jer da je drugačije gradili bi se hoteli, a ne apartmani? Zaključujem da je ovaj novi plan Divčibara rađen po nečijoj želji, nekog ili nekih investitora koji žele da grade hotele. Ako ste primorani da plan brzo menjate zbog izgradnje kanalizacije, zašto izmenama nije obuhvaćena samo kanalizaciona mreža, a sve ostalo rađeno naredne godine uz više razgovora sa građanima i uključivanje stručne javnosti?


Jasna Mićić: Ono što je bitna razlika novog u odnosu na prethodni plan jeste da je u svim celinama kontaktno zelenilo povećano na 50 posto u odnosu na 30 posto koliko je bilo u postojećem planu. Novina je i da smo uveli stepen izgrađenosti, tako da investitor kada radi urbanistički plan može da se odluči ili za stepen zauzetosti ili za stepen izgrađenosti. Prema novom planu predložena zauzetost za vile i apartmane iznosi 20, a bilo je 15 posto, a za hotele 40 posto, a bilo je 30 posto. Što se tiče spratnosti vila i apartmana u prethodnom planu je bila dozvoljena izgradnja prizemlja i potkrovlja, s tim što ste u potkrovlje mogli da smestite neograničen broj etaža. Novim planom su dozvoljene dve vidljive etaže sa najviše kote terena i dve vidljive etaže sa najniže kote terena, tako da dobijate drugačiju arhitekturu od ove postojeće, drugačije od ovih čardaka sa badžama. Kod hotela definisana je spratnost – prizemlje, tri sprata i potkrovlje, nismo još definisali da li će biti ravan krov.


Kolubarske.rs: Zar u izmenama plana nije predložena neograničena spratnost hotela. Mogu se graditi "kule" na Divčibarama?


Jasna Mićić: Ne znam tačno kolika je dozvoljena spratnost hotela, moram da pogledam šta tačno piše u predloženim izmenama. "Objekat koncipirati tako da dve etaže od uređenog terena oko objekta budu u punoj visini, dok ostale etaže organizovati ispod dvovodnog krova. Od ovog pravila se izuzimaju hoteli kod kojih sve etaže mogu biti sa ravnim krovom koji može biti ozelenjen", to piše u predloženim izmenama. Možda nije dovoljno definisana spratnost hotela.


Kolubarske.rs: Da li to znači da može da se pojavi deset investitora koji žele da grade hotele, neko od osam, neko od deset, neko 15 ili više spratova, i svi će dobiti dozvolu za izgradnju, jer ovim planom spratnost nije ograničena.


Jasna Mićić: U pravu ste, mogu da se pojave investitori sa takvim projektom i da mu bude dozvoljena gradnja. To bi trebalo da preciziramo i da dodamo, da ograničimo spratnost hotela.


Kolubarske.rs: Da li spratnost hotela u predloženim izmenama plana niste namerno ograničili po principu, ako prođe-prođe?


Jasna Mićić: Ne. Moram da Vam kažem da u Komisiji za planove ima sedam članova i da sam ja na Komisiji stavila primedbu da nije definisana spratnost, ali to nismo izglasali nego smo ostavili da se o tome izjasni javnost.


Kolubarske.rs: Divčibare su do pre nekoliko godina bile mrtve, niti investitora, niti gostiju. Onda je krenuo građevnski bum, masovna gradnja apartmanskih objekata, a to je uticalo na veliku posećenost. Mnogi su kritikovali tu naglu urbanizaciju, tu arhitekturu koja "para nebo". Ali sve to je rađeno u skladu sa zakonima, propisima i važećim planom. Pitanje estetike je nešto drugo, da li se to nekome sviđa ili ne, ali je činjenica da Divčibare sada imaju neki koncept i tu vizuelnu prepoznatljivost, o kojoj možemo polemisati. Mnoge arhitekte smatraju da nije dobro to što se radikalno menja plan i što će se time prekinuti kontinuitet razvoja Divčibara. Zbog čega se sada to zaustavlja, čija je to ideja, pa ćemo, recimo, umesto apartmana koji "paraju nebo" dobiti hotele koji "streme u nebo"? Da li je to po principu – sve počinje od mene ili od nas?


Jasna Mićić: Svako od nas ima pravo na mišljenje. Ali, 95 posto ljudi koji su dolazili kod mene su rekli da je to što se radi na Divčibarama katastrofa. Čak imam i peticiju potpisalo je 350 ljudi, među njima i nekoliko poznatih ličnosti, koji nas mole da promenimo nešto i da zaustavimo gradnju. Mi naravno nećemo zaustaviti izgradnju, biće nastavljena, ali samo sa novim parametrima. Mi plan menjamo na osnovu onoga što vidimo i što nam se ne sviđa, a ne na osnovu nekih analiza i strategija.


Kolubarske.rs: Rekli ste da je osnovni cilj izmena i dopuna plana zaštita prirode na Divčibarama. Na koji način je plan tretirao očuvanje prirode, da li je smanjena ili povećana ukupna zelena površina, i javna i ostala?


Jasna Mićić: Prethodnim planom se dešavalo da ljudi imaju parcelu površine od jednog hektara, a sve je bilo pod ostalom zelenom površinom, i nisu mogli da grade. Mi smo ljudima izašli u susret da im se od tog hektara dozvoli jedan deo od, recimo, 20 ili 30 posto, da mogu nešto da grade na tim svojim parcelama. Tako da se u generalnom pregledu površina ukupna zelena površina smanjila za 20 posto, ali smo zato na izgrađenom delu povećali kontaktno zelenilo za 50 posto.


Kolubarske.rs: Da zaključimo, da li je izmenama i dopunama plana, ukupna zelena površina na Divčibarama smanjena ili povećana, i za koliko?


Jasna Mićić: Ne znam napamet. Treba da uporedim procentualne površine starog i novog plana. Dobićete taj podatak, ne mogu to sada tačno da Vam kažem.

 

Podatak o tome za koliko su ukupno smanjene zelene površine na Divčibarama novim planom nismo dobili ni nakon dve nedelje, niti je Jasna Mićić odgovorila na naš SMS koji smo joj poslali juče.

Aktuelno

Tribina ProGlas u Valjevu (foto: Đorđe Đoković)
Bez kraja 30.11.2023

Dobar (Pro)glas se daleko čuje...

Veliki je događaj bila tribina, sa inicijatorima ProGlasa! Ne toliko zbog njih samih, dovoljno su veliki i bez nas i našeg priznavanja takvim. Ne toliko ni zbog onog što su rekli, dovoljno su to...

Suzana Radovanović Perić i Bojana Perić (foto: )
PR 29.11.2023

Kupovina uz note učenika muzičke škole

"Note nama vredne", naziv je projekta koji će tokom decembra realizovati kompanija "Europrom" i muzičke škola "Živorad Grbić". Snimci nastupa učenika muzičke škole biće emitovani u dva supermarketa...