Mladen Simović (foto: www.valjevo.rs)
Mladen Simović (foto: www.valjevo.rs)
25.05.2022, 06:55

Novi sekretar Skupštine grada ne može obavljati i posao poverenika?

č: | fb:

Diplomirani pravnik Mladen Simović, koga je krajem prošle nedelje Skupština grada postavila za sekretara lokalnog parlamenta, obavlja i poslove ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

 

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, "javni funkcioner, čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, ne može da obavlja drugi posao ili delatnost".

 

Kolubarske.rs su pitale načelnika Gradske uprave Nebojšu Petronića, da li Mladen Simović, sekretar Skupštine grada, može da obavlja drugi posao, naročito onaj koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost i nezavisnost, da li je sukob interesa, kako može istovremeno da bude zaposlen u dva organa Grada i zar nije apsurdno da Mladen Simović postupa, recimo, po zahtevima za pristup informaciji od javnog značaja u kojima se traži nešto u vezi sekretara Skupštine ili rada Skupštine grada?

 

Petronić kaže da Mladenu Simoviću miruje radni odnos u Gradskoj upravi, tako da nije zaposlen u dva organa Grada.

 

"Simović sa mojim ovlašćenjem može obavljati poslove ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, s tim da ćemo Agenciji za sprečavanje korupcije uputiti zahtev za davanje mišljenja o sukobu interesa", rekao je Nebojša Petronić. Dodao je da mu je u Agenciji usmeno rečeno da sa njegovom saglasnošću Simović može da obavlja i poslove ovlašćenog lica.

 

Upitan zbog čega nije neko drugi postavljen za sekretara ili zbog čega ne ovlasti neko drugo lice da postupa po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, zar mora Simović da obavlja oba posla, načelnik Gradske uprave kaže da je Simović početkom 2021. godine izabran po konkursu za poslove ovlašćenog lica. Dodao je da razmišlja da te poslove poveri nekom drugom, ali će pre odluke sačekati mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije.

 

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije "Agencija može, na zahtev javnog funkcionera, da da saglasnost za obavljanje i drugih poslova, odnosno delatnosti. Uz zahtev javni funkcioner dostavlja pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju". Ukoliko Simović dobije potrebne saglasnosti moći će da zadrži oba posla.

 

U Zakonu o slobodnom pristupu informcijama od javnog značaja piše da se za "Poverenika bira lice sa priznatim ugledom i stručnošću u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava... Poverenik ne može da obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost, kao i drugu dužnost ili posao koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost i nezavisnost".

 

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja praktično obavlja poslove Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja.

Aktuelno