Sala Skupštine grada (foto: DjordjeDjokovic)
Sala Skupštine grada (foto: DjordjeDjokovic)
08.06.2022, 07:09

Skupština Valjeva uvodi elektronski sistem vredan preko 10 miliona dinara

č: | fb:

Grad Valjevo je ponovo raspisao javnu nabavku-uvođenje sistema za elektronsko glasanje i elektronsku dostavu materijala Skupštine grada, a procenjena vrednost je 10.410.000 sa PDV-om.

 

Prva javna nabavka je obustavljena nakon što je jedini ponuđač dostavio ponudu koja je bila neprihvatljiva. Komisija je odbila ponudu firme "Globomax ser" iz Sente jer nije dostavila sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u skladu sa dokumntacijom o nabavci.

 

"Lokalna samouprava u cilju informisanja širokog kruga stanovništva i preciznog arhiviranja, namerava da koristi elektronski sistem koji sadrži kompleksne usluge za vođenje sednica Skupštine Grada i Gradskih upravnih organa", piše u tehničkoj specifikaciji i ponovljene javne nabavke.

 

Skupštinski elektronski sistem treba da obezbedi brojne usluge, pored ostalog digitalno snimanje zvuka savršenog kvaliteta u šifrovanom i zaštićenom formatu, a koje se za potrebe medija i zainteresovane javnosti može konvertovati u MP3 format, zatim brojanje glasova odnosno glasanje treba da bude istovremeno omogućeno kao otvoreno, tajno i prozivkom; prilikom automatskog vođenja zapisnika, materijal sednice treba da se snimi digitalno u šifrovanom i zaštićenom formatu kao audio zapisnik od reči do reči, a koji sadrži: dnevnik sednice, kostur pisanog zapisnika i digitalni audio materijal koji može da se pretražuje po tački dnevnog reda i po diskusiji... U interesu praćenja informacija na monitoru ispred predsednika treba da se prikažu sledeće informacije: kontrola prisutnosti, redosled učesnika koji su tražili reč sa njihovim imenom i vremenom traženja reči, faze sednice, broj tačaka dnevnog reda, rezultat glasanja...

 

Struktura cena, sadrži 15 stavki, među njima: 54 odborničke okrugle jedinica sa tasterima za uključivanje, traženje reči, glasanje; centralna jedinica sistema-računar, LED TV i monitori, upravljački softver sistema, 61 tablet računar, FTP server za razmenu elektronskih dokumenata, zvučnici, audio mikseta i pojačalo..., postavljanje i instaliranje obuka za korišćenje, prisustvo i tehnička podrška prilikom prvog korišćenja.

 

Kao i prvog puta ponovljena javna nabavka-uvođenje sistema za elektronsko glasanje i elektronsku dostavu materijala Skupštine grada je iste vrednsoti, a rok za podnošenje ponuda je 15. jun.

 

Aktuelno

Dan maline u Brankovini (foto: Milena Kuzmanović)
U nedelju Pre 11 sati 42 minuta

U Brankovini održan jubilarni 60. Dan maline

Jubilarna 60. privredno-turistička manifestacija "Dan maline" održana je u nedelju 26. juna u Brankovini. Za najboljeg malinara proglašen je Miroslav Savić iz Donjih Leskovica. Ovo je trenutak da...

Kuća u Ulici kneza Miloša (foto: Kolubarske.rs)
Prvi i poslednji susret sa Miloradom Miškovićem Pre 17 sati

Čežnja za rodnom kućom

Prvi i poslednji susret u Valjevu sa Miloradom Miškovićem opisala je novinarka Ljiljana Kecojević u tekstu "Čežnja za rodnom kućom", koji je objavljen u avgustu 2013. godine u mesečniku "Revija...  · 1 komentar