Akumulacija Srubo-Rovni (foto: Đorđe Đoković)
Akumulacija Srubo-Rovni (foto: Đorđe Đoković)
01.11.2022, 12:48

Ivan Beljić imenovan za v.d. direktora Stubo-Rovni "Kolubara"

č: | fb:

Skupština grada imenovala je Ivana Beljića, poslovni informatičar, za v.d. direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara". Kako je navedeno u rešenju, mandat će trajati do imenovanja direktora po sprovedenom konkursu, a najduže godinu dana.

 

U biografiji, koju je Beljić dostavio Skupštini grada, navodi da je rođen 1988. godine, po obrazovanju je master informatičar – Univerzitet Singidunum. Zaposlen je u Gradskoj upravi u Odeljenju za loklani razvoj gde je od 2020, ne navodeći na kojim poslovima, a pre toga je tri godine radio u Kabinetu gradonačelnika Valjeva, takođe nije naveo na kojim poslovima. Kao radno iskustvo ističe i stručnu praksu koju je obavio u Gradskoj upravi 2016. i 2017. godine; od 2012. do 2013. bio je profesor informatike u Tehničkoj školi, godinu dana koordinator Kreativnog centra na Univerzitetu Singidunum.

 

"Ja sam otvorena i energična osoba, koja konstantno traži posao koji odgovara mojim profesionalnim veštinama… Smatram da svojim znanjem, trudom i organizacionim sposobnostima mogu doprineti poboljšanju poslovnih procesa u različitim oblastima", piše, pored ostalog, u "ličnom profilu" Ivana Beljića.

 

Šta je Beljića kvalifikovalo za funkciju i da li ispunjava uslove za v. d. direktora javnog preduzeća?
 


U Zakonu o javnim preduzećima u članu 25 piše da za direktora javnog preduzeća može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove, pa se, između ostalog navodi: "da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke". U članu 52 Zakona o javnim preduzećima propisano je da i vršilac dužnosti direktora mora ispunjavati iste uslove kao i direktor koji se bira po konkursu.

 

Sudeći prema biografiji koju je dostavio Skupštini grada, Ivan Beljić ne ispunjava uslove za mesto v.d. direktora javnog preduzeća jer nema najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća.

 

Međutim, sekretar Skupštine grada Mladen Simović kaže da Ivan Beljić ispunjava uslove jer je bio član Nadzornog odbora JKP Polet i radio je u Kabinetu gradonačelnika Slobodana Gvozdenovića.

 

Na pitanje Kolubarskih rs da li je time Beljić ispunio zakonske uslove za funkciju v.d. direktora javnog preduzeća, Simović objašnjava:

 

"Predsednica Skupštine grada sva kadrovska rešenja predlaže Komisiji za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose. Tako je Ivan Beljić predložen za v.d. direktora, Komisija je to prihvatila, a Skupština je usvojila. Prema radnoj biografiji koju je dostavio Komisiji, Beljić je godinu i 11 meseci bio član NO Poleta i godinu dana i dva meseca je radio u Kabinetu gradonačelnika. Komisija je tumačila da je to dovoljno i da on ispunjava uslove", kazao je Simović.

 

Na pitanje da li on kao sekretar Skupštine, koji se stara da svaki akt koji donosi Skupština bude u skladu sa zakonima, smatra da Ivan Beljić ispunjava uslove propisane Zakonom o javnim preduzećima, odgovara potvrdno - "smatram da ispunjava".

 

Simović nije odgovorio na pitanje kako Kabinet gradonačelnika može da se tretira kao javno preduzeće? 

 

Preduzeće bilo bez direktora zbog propusta, nemara, neznanja...

 

Prema saznanjima Kolubarskih.rs, Nadzorni odbor JP "Kolubara" je pre tri nedlje obavestio Skupštinu grada, kao osnivača javnog preduzeća, da direktoru preduizeća Zoranu Mitroviću četvorogodišnji mandat ističe 19. oktobra 2022. godine.


"JP Kolubara do imenovanja novog direktora neće imati odgovorno lice, niti lice sa deponovanim potpisom, tako da neće moći da izmiruje dospele obaveze u zakonom predviđenim rokovima", navodi se u dopisu koji je Nadzorni odbor dostavio Skupštini grada.

 

Postavlja se pitanje, s obzirom na to da je Skupštini bilo poznato ili je bar trebalo da bude, da Mitroviću mandat ističe 19. oktobra, zbog čega nije ranije ili na vrema raspisan konkurs za izbor direktora? Naime, Skupština Valjeva je objavila 29. septembra javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara", a rok za podnošenje prijava je bio do 23. oktobra.

 

Da li je reč o propustu ili nemaru te je konkurs kasno raspisan, a preduzeće dovedeno u situaciju da bude 12 dana bez direktora, ili je reč o nameri kako bi "urgentno zbog situacije" bio imenovan v.d. direktora na period od godinu dana? I to v.d. direktora koji, po mišljenju pravnika-sagovornika Kolubarskih.rs, ne ispunjava uslove, jer i u konkursu piše da "kandidat mora da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje kao i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća". Pretežna delatnost preduzeća je skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, navedeno je u tekstu konkursa.

Aktuelno

Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
"Aproprijacija" za skoro milion evra godišnje Pre 3 sati 10 minuta

(Ne)kontrolisano trošenje tekuće budžetske rezerve

Iz tekuće budžetske rezerve svake godine se potroši blizu milion evra. Gradska vlast odlučuje kome i koliko novca će dati, građani nisu informisani, skupštinska većina ćuti i ignoriše zahtev...  · 2 komentara

Polomljene behaton ploče u Karađorđevoj (foto: Kolubarske.rs)
Raspisana javna nabavka 27.01.2023

Na proleće konačno sređivanje trotoara

Ove godine za sređivanje trotoara iz gradske kase biće izdvojeno 12,5 miliona dinara. Konačno će biti zamenjene oštećene behaton ploče u Karađorđevoj ulici. Bez odgovora pitanje da li će deo...  · 13 komentara