Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu za 2023. (foto: www.leparecvaljeva.rs)
Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu za 2023. (foto: www.leparecvaljeva.rs)
12.11.2022, 11:36

Polemika bez polemike na javnoj raspravi o nacrtu budžeta – što lažete, manipulišete i javno se brukate?

č: | fb:

Pokušavajući da polemiše, više sam sa sobom nego sa mnom, izbegavajući da odgovori na bilo koje pitanje koje sam postavio, Željko Tabašević, rukovodilac Odeljenja za finansije, jedan od prezentera Nacrta odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu, u završnim minutima održane neposredne javne rasprave, inscenirao je pokušaj polemike al’ tako da on priča, "optužuje" kroz retorička pitanja, prećutkuje istinite činjenice nepovoljne po njega i, naravno, sudi, a da suprotna strana - moja malenkost, "polemiše" tako što će da ćuti. S obzirom na to da mi ćutanje nije jača strana i da ne bežim od pristojne polemike koje se vode bez udaraca ispod pojasa, pogotovu u prilikama koje su predviđene da se na njima debatuje, a da mi to nije omogućeno na održanoj javnoj raspravi, našao sam za shodno da, ovim putem, javnost upoznam sa nekim nepobitnim činjenicama!

 

U nesposobnosti da neposredno, pred kamerama, odgovorite građanstvu, sramno i beskrupulozno pravite zamenu teza, osporavajući mene i moje učešće u javnoj raspravi, kao da sam ja predlagač Nacrta odluke o budžetu Grada Valjeva za 2023. godinu, samo iz razloga što vam se ne sviđa da čujete to što vam, na činjenicama zasnovano, govorim, a pogotovu da to čuje javnost Valjeva.

 

Vi, pred prisutnim građanima i kamerama, lažete da ste javno objavili, na zvaničnoj internet stranici Grada, Izveštaj o izvršenju budžeta za devet meseci 2020. godine, a NISTE to ni do danas, posle više od dve godine od isteka zakonskog roka (slika 1 – 1. Nagradno pitanje).

 

Vi, računajući na kratko pamćenje građana, uličarski manipulišete, pokušavajući da "odbranite" sebe zbog brojnih, katastrofalnih, grešaka u predloženom Nacrtu na koje sam vam ukazao i pitanja koja sam vam, zajedno sa drugim građanima i predstavnicima civilnog sektora, dostavio, postavljajući retorička pitanja i podsećajući me kako sam "promašio" projekciju sredstava iz budžeta za 2021. godinu za 800 miliona dinara, sramno prećutkujući da sam dao SAMO JEDNU projekciju, i to značajno limitiran vašim skrivanjem važnih podataka od javnosti, uključujući i gore pomenuti Izveštaj 1, a da ste vi, veliki, poznati i priznati "stručnjaci" (gradonačelnik, Gradsko veće i rukovodilac Odeljenja za finansije), raspolažući svim mogućim podacima (uključujući i pomenuti Izveštaj), iz TRI POKUŠAJA (Odluka + 2 rebalansa), promašili sredstva iz budžeta za 2021. godinu za približno 800 miliona dinara.

 

Vi, nikako da shvatite, ne znam zašto je vama to tako teško, da ste vi u obavezi da odgovarate i podnosite račune građanima, a ne obrnuto! Istine radi, bez obzira na sva ograničenja s kojima se građani u javnom životu susreću (zbog netransparentnosti vašeg rada i rezultata, skrivanjem neophodnih podataka od javnosti3), čak da se desi da pogrešimo, to ne košta ni građane, ni gradski budžet ni jedan dinar, ali vaše dugogodišnje greške, uz uvid u sve moguće raspoložive podatke, skupo koštaju sve Valjevke i Valjevce. S obzirom na temu obraćanja, ovog puta neću ponavljati te vaše, javnosti dobro poznate, nebrojene greške i promašaje.

 

Aman, ljudi – lideri – rukovodioci – većnici – gospodo – ma kogod i štagod da ste, prestanite da se javno brukate i dajte, Valjevkama i Valjevcima, odgovore na pitanja koja ste dobili u javnoj raspravi (kako verbalnim, tako i pisanim putem) i, što ste uostalom, obavezni da uradite.

Vuković, Gojković, Tabašević

Vuković, Gojković, Tabašević (Foto: www.leparecvaljeva.rs)

 

Iskoristiću priliku da, ovaj put, javnosti predočim samo neke važnije stvari iz predloženog Nacrta na koje sam ukazao i pitanja koja sam uputio, a na koja nisam dobio odgovor.

 

(1) Iako je u našoj zemlji još od 2015. godini u primeni programski budžet (akcenat se stavlja na ostvarenje ciljeva i postignutih efekata trošenja naših para) umesto linijskog (akcenat na nameni trošenja budžeta), gradsko rukovodstvo u Valjevu i dalje predstavlja i izveštava o budžetu, kao da se radi o linijskom budžetu. Objašnjeno im je da su građani i te kako zainteresovani za namenu trošenja našeg novca, ali da su još više zainteresovani za efekte njegovog trošenja. Ilustrativan je prvi primer – aerozagađenje. Izdvajaju se sve značajnija sredstva, a rezultati su sve pogubniji (sve veći broj dana u godini sa prekoračenim aerozagađenjem). Kako više novca planiramo da potrošimo za te namene, tako više dana aerozagađenja imamo. Pitanje koje se postavlja je da li su aktivnosti na koje se troše naše pare pogrešno određene, pa treba odrediti druge ili se postojeće neadekvatno i nedovoljno sprovode pa treba unaprediti njihovo sprovođenje, ili su nedovoljne ili je nešto treće pa ne treba bacati "pare u bunar"?

 

Drugi karakterističan primer je vezan za "Lokalni ekonomski razvoj". Kao indikator je naveden "Stepen iskorišćenosti zemljišta / prostora u industrijskim zonama". Zatim je navedeno da je očekivan stepen iskorišćenosti u 2022. godini - 35 posto, a da ćemo posle planiranih ulaganja u 2023. godini (82,5 miliona dinara) imati stepen iskorišćenosti 32 posto?!?!? Da li to znači da mi odvajamo značajna sredstva građana da bi u industrijskoj zoni imali narednih godina manji stepen iskorišćenosti (32 posto), nego što ga imamo sada (35 posto), pre utrošenog novca građana?

 

Treći karaterističan primer je vezan za Program 17. Energetska efikasnost i… gde je navedeno da je cilj "Smanjenje potrošnje energije" (dobro postavljen), indikator "Ukupna potrošnja primarne enerije u javnim zgradama" – TEN (dobro definisan), ali su ciljne vrednosti potpuno suprotne postavljenom cilju. Tako imamo da je očekivana ovogodišnja potrošnja 900 TEN, da je planirano da naredne godine utrošimo oko 58,2 miliona dinara, da bi za rezultat imali veću potrošnju energije (950 TEN), a narednih godina još veću (960, pa 970 TEN), nego što imamo ove godine (900 TEN). Da li to znači da mi odvajamo značajna sredstva građana da bi umesto smanjenja potrošnje energije (kako glasi postavljeni cilj) imali narednih godina njenu veću potrošnju (950, 960, 970 TEN), nego što je imamo sada (900 TEN), pre ulaganja?

 

Na osnovu svega, pitanje koje se postavlja je "Kada cete početi da se ponašate u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i programski budžet pravite onako kako treba, stručno i profesionalno odgovorno, kako u njegovom kreiranju, tako i u njegovom predstavljanju i izveštavanju o postignutim rezultatima"?

 

(2) Da li se predloženim Nacrtom odluke o budžetu planira da Valjevo postane Centar Zapadne Srbije za pse i mačke lutalice, budući da je namera da se u planskom periodu (ova plus tri naredne godine) uhvati i zbrine oko 1.500 pasa i mačaka lutalica (sa godišnjim rastućim trendom), uz izdvajanje 12,5 miliona dinara naredne godine ili najmanje oko 50 miliona dinara za ove ćetiri godine? Na koji način, kako i gde će biti uhvaćen i zbrinut planirani broj pasa i mačaka lutalica? Zar ne postoje uspešniji, a manje finansijski zahtevni modeli, često predlagani od udrženja građana koji se bave ovim pitanjem, koji bi omogućili efikasnije i efektnije bavljenje ovim problemom?

 

(3) Da li je moguće da u Zavodu za zaštitu spomenika radi 1.123 zaposlena, koliko piše u Nacrtu (retorički deo pitanja) i da je to, odgovorno lice (rukovodilac Odeljanja za finansije) potpisao? Da li je to profesionalno odgovorno i da li tako potpisuje i dokumenta za trošenje naših para?

 

(4) Koliko je zaposlenih kod korisnika budžeta grada Valjeva 766 ili 769, na kraju 2022. što predstavlja početnu osnovu za narednu godinu? U Nacrtu se na više mesta pojavljuju ova dva podatka? Još veću nedoumicu izaziva podatak iz Nacrta, koji govori da je za 2023. godinu planirana masa plata za 852 zaposlena? Molimo vas da objasnite ovu konfuziju i ako je tačan navedeni podatak da će biti zaposleno još 86 lica, za koje poslove će oni biti zaposleni?

 

(5) Kod Programa 3 – Lokalni ekonomski razvoj je definisan kao cilj "Povećanje zaposlenosti u Valjevu (dobro postavljen cilj) uz indikator "Broj stanovnika Valjeva koji su zaposleni na NOVIM radnim mestima, a NALAZILI SU SE NA EVIDENCIJI NSZ…". (dobro definisan indikator) sa očekivanom vrednošću u ovoj godini 4.300 novozaposlenih. Prvo pitanje koje se postavlja "Gde je u 2022. zaposleno tih 4.300 lica sa evidencije NSZ, sa prikazom strukture date po broju novozaposlenih po pojedinačnom poslodavcu? Gde je planirano da se u narednoj godini zaposli novih 4.000 lica skinutih sa evidencije NSZ? Koliko Valjevo ima evidentiranih nezaposlenih lica u NSZ Valjevo, na kraju 2022. godine?

 

(6) Zašto za projekat "Rekonstrukcija i proširenje primarne distributivne mreže vodovoda u okviru lokalnog vodosistema Divčibare" nisu dati ni cilj, ni indikatori ni očekivane vrednosti? Kako će se meriti ostvarenje ovog projekta bez ovih osnovnih inputa? Da li je takav pristup u predloženom Nacrtu, stručan i profesionalno odgovoran prema građanima Valjeva i trošenju našeg novca?

 

(7) Koje je područje planirano da u narednoj godini, prema Nacrtu, bude proglašeno zaštićenim područjem III kategorije?

 

(8) Kojih je to 50 kilometara saobraćajnica u nadležnosti grada Valjeva koje su izgrađene u 2022. godini, navesti nazive saobraćajnica i dužinu svake izgrađene saobraćajnice? Koje saobraćajnice su planirane Nacrtom da budu izgrađene u 2023. godini, navesti nazive saobraćajnica i dužinu svake planirane saobraćajnice? Koji su kriterijumi uzeti za određivanje prioriteta saobraćajnica koje će se raditi?

 

(9) Da li su kod programske aktivnosti 0701-0002, vrednosti date u procentima ili u kilometrima? Kolika je dužina ukupne mreže koja zahteva sanaciju ili rekonstrukciju, navesti nazive puteva i dužinu svake sanirane trase u 2022, kao i nazive puteva i dužinu svake planirane trase za sanaciju u 2023. godini? Koji su kriterijumi uzeti za određivanje prioriteta trasa puteva koji će se raditi?

 

(10) U drugom rebalansu iz 2022. godine je navedeno da je "broj porodica koje su dobile stambenu podršku – 20" i da su za to predviđena sredstva u iznosu oko devet miliona? Kojih 20 porodica su dobile stambenu podršku u 2022. godini? Ako ovaj projekat nije realizovan u ovoj godini, šta je razlog izostanka realizacije? Ako nije realizovan, zašto je iznos za 2023. godinu, oko šest puta uvećan, a ostao je isti broj porodica za stambenu podršku i socijalnu inkluziju?

 

(11) Zašto se na zvaničnoj internet stranici grada Valjeva ne objavljuju godišnji Programi i Finansijski planovi, kao i Izveštaji o relizaciji Finansijskih planova Mesnih zajednica? Da li bi javno objavljivanje ovakvih podataka doprinelo boljem radu i uvidu javnosti u funkcionisanje MZ i njihovih Saveta?

 

(12) Zašto nije javno objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Valjeva Popis javnih zgrada sa karakteristikama, kao i godišnji energetski bilansi, kako bi javnost mogla da prati napredak u realizaciji Programa 17?

 

(13) Zašto za Program 2 Komunalne delatnosti, gde je dobro izabran cilj (Racionalno snabdevanje vodom za piće), umesto indikatora (Cena vode po m3) nije izabran neki prikladniji indikator kao što je npr. Smanjenje gubitaka u distribuciji vode?

 

(14) Saglasno odredbama Odluke o budžetu Grada Valjeva za 2022. godinu, koja i koliko treba da uplate JKP i druga pravna lica čiji je osnivač grad Valjevo do 30. novembra ove godine, po osnovu obaveze uplate 50 posto dobiti iz 2021. godine, i koliko je planirano po tom osnovu da bude uplaćeno u 2023. godini u budžet grada Valjeva?

 

(15) Zašto ste prekršili član 26. Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu i da li će neko snositi odgovornost za nesprovođenje sopstvene Odluke? Ko i kako garantuje da ćete poštovati u 2023. godini, član 26 iz predloženog Nacrta?

 

(16) Zašto niste razdvojili javnu raspravu o Planu komunalne gradnje od rasprave koja se odnosi na Nacrt odluke o budžetu?

 

Pored navedenih, postoji i šest pitanja koja sam postavio isključivo gradonačelniku Valjeva Lazaru Gojkoviću. Odgovori na ta pitanja treba uvek da budu deo Građanskog budžeta, kao i javnog predstavljanja Nacrta odluke o budžetu, čime će se pojednostaviti i olakšati razumevanje ove složene materije, svakom licu u Valjevu. To treba da značajnije poveća participaciju građana u kreiranju i nadgledanju sprovođenja budžeta. Reč je o sledećih šest pitanja:

 

 

  • Koja su tri najveća problema grada Valjeva koje će gradsko rukovodstvo rešavati u 2023. godini, novcem poreskih obveznika (našim novcem)?
  • Koje ciljeve gradsko rukovodstvo planira da ostvari u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva?
  • Koje aktivnosti gradsko rukovodstvo planira da realizuje u rešavanju tih najvećih problema grada Valjeva?
  • Kako i kojim pokazateljima će se izmeriti stepen ostvarenja planiranih ciljeva u rešavanju tih najvećih problema grada Valjeva?
  • Koliko će našeg novca iz budžeta za 2023. godinu biti izdvojeno za planirane aktivnosti u rešavanju tih najvećih problema grada Valjeva, ukupno i po svakom od njih?
  • Koja lica (imenom i prezimenom, kao i funkcijom) će biti odgovorna za ostvarenje planiranih ciljeva po svakom od tri najveća problema grada Valjeva?

 

U očekivanju odgovora od gradonačelnika i Komisije formirane za izradu Izveštaja o sprovedenoj javnoj raspravi, a posle njihove analize, javnost će biti upoznata sa kvalitetom dobijenih odgovora.

 

Da se ne polemiše u prazno, evo malo podsećanja:

 

  • Autorski tekst pod nazivom "VALJEVSKI BUDŽET U RALJAMA KONRADA I KORONE" objavljen na portalu kolubarske.rs, 30.12.2020. godine. Pogledati da li se nešto, i ako jeste, šta se to dosad promenilo, u odnosu na trenutak objave teksta. (https://www.kolubarske.rs/sr/vesti/valjevo/10313/)

 

  • Projekcija gradonačelnika zajedno sa rukovodiocem odeljenja za finansije, uz apsolutni uvid u sve neophodne podatke (pogotovu one skrivene od javnosti), iznosila je oko 3 mlrd dinara - precizno 2,998 mlrd dinara – Odluka o budžetu Grada Valjeva za 2021. godinu, što predstavlja razliku manju od 200 miliona dinara. (https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Budzet/2020/Budzet_20_21.pdf) Uz nastavak skrivanja svih važnih podataka, koji su relevantni za tako ozbiljne projekcije, u godini koja je bila više nego turbulentna, gore navedeni stručnjaci su svoju početnu projekciju od oko 3 mlrd dinara SAMO JOŠ DVA PUTA korigovali, i to: krajem maja na 3,54 mlrd dinara (Rebalans 1), i konačno, sredinom septembra 2021. godine, na oko 3,71 mlrd dinara (Rebalans 2).(Rebalans 1 -https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Budzet/2021/Odluka%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20Odluke%20o%20budzetu%20grada%20Valjeva%20za%202021%20godinu-Prvi%20rebalans.pdf) (Rebalans 2- https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Budzet/2022/Drugi_rebalans_budzeta_21.pdf)

 

  • Poziv za ovogodišnju javnu raspravu nije praćen objavljenim Izveštajem o izvršenju budžeta Grada Valjeva za prvih 9 meseci 2022. godine (Slika 1 – 2. Nagradno pitanje), niti Građanskim vodičem kroz ovaj Nacrt, a Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci, objavljen je samo nekoliko dana pred javnu raspravu.

Aktuelno

Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
"Aproprijacija" za skoro milion evra godišnje Pre 4 sati 18 minuta

(Ne)kontrolisano trošenje tekuće budžetske rezerve

Iz tekuće budžetske rezerve svake godine se potroši blizu milion evra. Gradska vlast odlučuje kome i koliko novca će dati, građani nisu informisani, skupštinska većina ćuti i ignoriše zahtev...  · 2 komentara

Polomljene behaton ploče u Karađorđevoj (foto: Kolubarske.rs)
Raspisana javna nabavka 27.01.2023

Na proleće konačno sređivanje trotoara

Ove godine za sređivanje trotoara iz gradske kase biće izdvojeno 12,5 miliona dinara. Konačno će biti zamenjene oštećene behaton ploče u Karađorđevoj ulici. Bez odgovora pitanje da li će deo...  · 13 komentara