Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
Gradska kuća (foto: Đorđe Đoković)
16.12.2014, 16:04

Od ove godine programski model budžeta

č: | fb:

Gradsko veće je usvojilo predlog budžeta u iznosu od 2.243.800.000 dinara, što je za oko tri miliona manje u odnosu na ovogodišnji budžet, nakon drugog rebalansa. Osim što će gradska kasa sledeće godine biti „tanja” i osim štednje, koja će najviše pogoditi razvojne projekte, novina u budžetu za sledeću godinu je i to što se prelazi na programski model finansiranja. Kreatori ovog modela kažu da je reč „o novoj filozofiji planiranja i trošenja budžetskih para, ali i uvođenje odgovornosti”. Načelnica Gradske uprave Jelica Stojanović objašnjava da je za razliku od dosadašnjeg linijskog modela izrade budžeta, gde su navedena samo sredstva opredeljena za realizaciji programa, a ne i konkretni projekti, kod programskog modela izrade budžeta utvrđuju se ciljevi i prioriteti i trošenje novca je transparentnije.

 „Programski model budžeta podrazumeva planiraje rashoda koji su podeljeni na programe, a u okviru tih programa su projekne aktivnosti i projekti. Ministarstvo je propisalo da ukupno ima15 programa u zavisnosti od oblasti koju definiše. Prednost programskog modela budžeta jeste u tome što on omogućava praćenje i ostvarivanje rezultata, kao i praćenje trošenje sredstava. Drugim rečima, sledeće godine će se u budžetu definisati dugoročni ciljevi i strateški dokumenati, koji će biti povezani sa programima”, objašnjava Stojanović. Novina je i to, što realizacija planiranih projekata, koji se finansiraju iz budžeta, podrazumeva i odgovornost gradskog rukovodstva ili onih koji su zaduženi za konkretan projekat, za koji je novac izdvojen iz gradske kase, kao i to da bude realizovan u određenom roku.

Jelica Stojanović

Jelica Stojanović (Foto: Đorđe Đoković)

„Jasno je definisano svako lice koje je odgovorno za realizaciju programa i projekta, što do sada nije bio slučaj” kaže Stojanović i objašnjava. „Dugoročnom strategijom razvoja grada planirano je više kapitalnih projekata. Izabere se jedan, recimo najvažniji za 2015. godinu, i za taj konkretan projekat se planiraju sredstva i odredi se lice koje je odgovorno za njegovu realizaciju i predvide se svi događaji koji mogu uticati na njegovu realizaciju. Do sada je novac za infrastrukturne objekte planiran u masi, bez konkretne naznake gde će i u kom roku biti investiran. Dešavalo se, da se finansiraju i projekti koji nisu bili planirani prilikom pravljenja budžeta. Sada se unapred zna tačno šta će i sa koliko para biti finansirano i van toga neće moći ništa drugo”, kaže načelnica Gradskeuprave Jelica Stojanović.

 

Aktuelno

Polomljene behaton ploče u Karađorđevoj (foto: Kolubarske.rs)
Raspisana javna nabavka 27.01.2023

Na proleće konačno sređivanje trotoara

Ove godine za sređivanje trotoara iz gradske kase biće izdvojeno 12,5 miliona dinara. Konačno će biti zamenjene oštećene behaton ploče u Karađorđevoj ulici. Bez odgovora pitanje da li će deo...  · 13 komentara