Šut i smeće pored Kolubare (foto: Đorđe Đoković)
Šut i smeće pored Kolubare (foto: Đorđe Đoković)
05.03.2015, 12:46

Vreće sa peskom su spremne

č: | fb:

Još uvek nema potrebe za pravljenjem zaštitnog bedema od vreća sa peskom na najkritičnijim tačkama u gradu. Stručna procena Odeljenja za vanredne situacije su da još uvek nema bojazni od izlivanja Kolubare, a ukoliko nivo počne naglo da raste vreće sa peskom mogu biti postavljene vrlo brzo. Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač kaže da su građevinska preduzeća u pripravnosi, vreće sa peskom su napunjene, koje će u slučaju potrebe, biti postavljene na kritičnim mestima.

Kovač je na naše pitanje da li je očišćeno korito Obnice kod KPZ, gde je u majskim poplavama oštećen most, a ostaci se još uvek nalaze na obali i delom u reci, rekao da to može da predstavlja problem. „Ostali su delovi konstrukcije mosta u reci i ukoliko bi došlo do većih voda postoji opasnost poplava i ta mesta su kritična – naselje Veselinovići i deo kod KPZ”, kaže Kovač i naglašava da Grad nije u mogućnosti tu da interveniše, jer se na oštećenu konstrukciju naslanja pomoćna konstrukcija mosta.

Zamenik gradonačelnika kaže da nisu tačne informacije da su se već izlile neke manje reke, poput Perajice i Krivišije.

Ovu vest smo mogli nasloviti: vreće sa peskom su možda spremne, ali šut i smeće svakako jesu. Od njih je već napravljen bedem!

Kolubara kod Austroterma

Kolubara kod Austroterma (Foto: Đorđe Đoković)

Aktuelno