Zoran Mitrović  (foto: Đorđe Đoković)
Zoran Mitrović (foto: Đorđe Đoković)
31.10.2018, 13:19

Mitrović: Nismo odustali od izgradnje vodovoda od akumulacije do pet sela

č: | fb:

Direktor JP "Kolubara" Zoran Mitrović kaže za Kolubarske.rs da se nije odustalo od izgradnje cevovoda pijaće vode od fabrike na akumulaciji Stubo Rovni do rezervoara Visoka nego su radovi odloženi zbog nekoliko problema, čije se rešenje traži.

 

"Ti cevovodi će sigurno biti rađeni, to je obećano meštanima i izgradnja je planirana glavnim projektom hidroakumulacije Stubo-Rovni, kako bi sela oko jezera bila obezbeđena vodom", kaže Mitrović.

 

On objašnjava da je do problema došlo zbog toga što "nije sve najbolje sagledano u prethodnom periodu", a osnovni problem je fabrika vode koja se nalazi u podbranskom delu, a koja je izgrađena pre 30 godina i čija je tehnologija zastarela.

 

- Za puštanje te fabrike u rad neophodno je zaposliti između 12 i 15 radnika, a trenutno je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Drugi problem je ekonomska isplativost te fabrike za proizvodnju pijaće vode, s obzirom na to da bi mesečni troškovi njenog rada iznosili između tri i pet miliona dinara, dok bi prihod od naplate vode za to područje bio samo 300 hiljada dinara, što znači da bi JP Kolubara, koje bi upravljalo fabrikom, pravilo svakog meseca milionske gubitke – kaže Zoran Mitrović.

 

On podseća da je ta fabrika za preradu vode obuhvaćena glavnim projektom hidroakumulacije Stubo-Rovni, ali je projekat rađen 1987. godine i tada je jedino takva tehnologija prerade vode postojala. Mitrović kaže da je fabrika nedavno završena i da je možda poslednjih desetak godina trebalo uraditi noviju tehnologiju, koja ne pravi veliki trošak i ne zahteva veliki broj radnika, ali, kako reče, "to je prošlo, treba gledati kako sada rešiti problem". Napominje da još uvek nije urađen tehnički prijem, niti fabrika ima upotrebnu dozvolu.  

 

Mitrović dodaje da postoji rešenje, ali je dilema da li ostaviti fabriku sa starom tehnologijom i tražiti od Države da odobri zapošljavanje 15 radnika i da se odredi ko će finansirati rad fabrike i troškove za novozaposlene, ili uraditi novu tehnologiju u fabrici vode, što je na duži rok daleko isplativije.

 

- Ne vidim da je opravdano ostaviti staru tehnologiju. Moram reći da niko nikada nije uradio studiju opravdanosti, isplativosti i održivosti te fabrike čiji je kapacitet više nego skroman, tek dvadesetak litara u sekundi, što bi bilo dovoljno za desetak sela ili za ona koja su trenutno priključena na kukoljski cevovod. Druga varijanta, nova tehnologija, iziskuje i novu investiciju, još uvek nemamo informaciju koliko tačno novca je potrebno. Upravo radim na tome i prema nekim inforacijama radi se o nekim postrojenjima koja su spakovana u jedan malo veći kontejner u kome su svi uređaji koji mogu da se povežu na postojeće cevi i pumpe, i to bi opsluživala dva radnika i to ne bi trebalo mnogo da košta, a bila bi ogromna ušteda – zaključuje Mitrović.

Akumulacija Stubo-Rovni

Akumulacija Stubo-Rovni (Foto: Đorđe Đoković)

 

Odgovarajući na primedbe meštana pet sela, koji su najavili blokadu puta, da je 130 miliona dinara bilo opredeljeno za gradnju cevovoda Stubo, Rovni, Balinović, Divci-Veselinovac i Klanica-Valjevska Loznica, a da je novac bez odluke usmeren samo ka pravcima Divci-Veselinovac i Klanica-Valjevska Loznica, Mitrović potvrđuje da prvobitna ideja jeste bila da se novac investira u gradnju pet cevovoda.

 

- Ideja je bila da se uradi Stubo i Balinović i delimično pravci Divci-Veselinovac i Klanica-Valjevska Loznica. Međutim, došli bi u situaciju da izgradnjom cevovoda Stubo to selo ne bi dobilo vodu s obzirom na to da ne radi fabrika vode na akumulaciji. Delimičnom izgradnjom pravca Divci-Veselinovac i Klanica-Valjevska Loznica, ni ti meštani ne bi imali vodu, jer bi cevovod bio delimično izgrađen, što bi takođe bilo apsurdno. Prednost, u tehnološkom smislu, imaju sela Lukavac, Divci, Klanica, Veselinovac i Valjevska Loznica, s obzirom na to da su priključena na magistralni cevovod i onog momenta kada se izgradi njihov cevovod odvrne se ventil i oni dobijaju prečišćenu vodu za piće – kaže direktor JP Kolubara.

 

Dodaje da nije problem samo zastarela tehnologija fabrike ispod brane, nego je i problem sa projektom cevovoda Stubo koji je rađen 2008. godine.

 

- Tim projektom je planirana gradnja cevovoda od fabrike vode ispod brane do rezervoara na jednom brdu u Stubu, međutim neko je povukao jednu pravu liniju kuda bi cevovod trebalo da prođe, a to je nepristupačan i strm teren u šumi gde ne može da priđe ni jedna mašina. Ručno kopanje je teško ili skoro nemoguće zbog kamena, a ne smemo minirati jer smo u zoni brane. Zato taj projekat treba da se doradi. Dodatni problem sa tim projektom je i to što ne predviđa bilo kakvu vezu rezervoara na brdu sa postojećim cevovodom Kukalj i sa drugim korisnicima – objašnjava Mitrović.

 

Na pitanje Kolubarskih.rs da li su mu se obraćali meštani MZ Jablanica kako bi saznali razloge zbog čega se ne radi cevovod za njihova sela, Zoran Mitrović kaže da ga niko nije zvao, a "svako može da dođe i dobije odgovor na svako pitanje koje ih interesuje i uvid u kompletnu dokumentaciju".

Aktuelno

 (foto: )
Diplomci Fakulteta dramskih umetnosti Pre 20 sati 37 minuta

Na Abro festu večeras "Hajde da improvizujemo"

Na Abro festu večeras diplomci Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu predstaviće neuobičajenu pozorišnu formu naslovljenu "Hajde da improvizujemo". To je zanimljivo i duhovito scensko delo...