Registracija Prijava preko FB
Akumulacija Stubo-Rovni (foto: Đorđe Đoković)
Akumulacija Stubo-Rovni (foto: Đorđe Đoković)
31.10.2019, 07:44

Državni revizor: Negativno mišljenje na finansijski izveštaj JP Stubo-Rovni

č: | fb:

Državna revizorska institucija je u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2018. godinu, izrazila negativno mišljenje na finansijske izveštaje.

 

U izveštaju na 90 strana, koji je objavljen i javno dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Državne revizorske institucije, navedene su brojne nepravilnosti i propusti, koje su u suprotnosti sa zakonima Republike Srbije, a koje treba otkloniti.

 

Kako je napisano u zahtevu za dostavljanje odazivog izveštaja, JP Stubo-Rovni "Kolubara" je dužno da podnese Državnoj revizorskoj instituciji pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti (odazivi izveštaj) u roku od 90 dana, od narednog dana uručenja izveštaja.

 

Osnov za negativno mišljenje o finansijskim izveštajima:

 

1) Preduzeće je uvećalo vrednost brane i akumulacije "Rovni" u pripremi u najmanjem iznosu od 178.004.000 dinara kako ne bi iskazalo gubitak u poslovanju u periodu od 2010. do 2017. godine. Povećanje vrednosti nematerijalne imovine u pripremi je evidentirano svake godine od 2010. do 2017. godine u iznosu gubitka iskazanog u probnom bilansu uspeha pre predaje finansijskih izveštaja, tako što je uvećavana nematerijalna imovina u pripremi i prihodi od prodaje proizvoda i usluga, kako bi rezultat poslovanja iznosio nula. Uvećanja nematerijalne imovine iskazana u iznosu od 1.102.000 dinara kao „rezervisanja i ostalo“ nastala su radi pokrića rashoda nastalih pretežno po osnovu anuliranja uticaja poreskih obaveza na rezultat poslovanja. Nematerijalna imovina u pripremi iskazana po početnom stanju 2010. godine nije dokumentovana u iznosu od 87.979.000 dinara. Prenos sa nematerijalne imovine u pripremi na nekretnine, postrojenja i opremu u pripremi u iznosu od 4.219.000 dinara u 2016. godini je izvršen bez verodostojne računovodstvene isprave.

 

2) U Preduzeću se ne vode pomoćne knjige zemljišta. Na osnovu prezentovane dokumentacije površina zemljišta, iskazana u popisnim listama i Informaciji u vezi pregleda zemljišta u 2018. godini broj 232 od 21. maja 2019. godine, je za 18,24 ha veća od površine iskazane u listovima nepokretnosti, takođe poljoprivredno i ostalo zemljište iskazano u iznosu od 73.152.ooo dinara nije moguće potvrditi zbog nedostatka dokumentacije.

 

3) Na osnovu prezentovane dokumentacije nismo mogli da potvrdimo iskazane obaveze koje se mogu konvertovati u kapital u iznosu od 1.144.420.000 dinara, jer nam Preduzeće nije dostavilo verodostojnu računovodstvenu dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može potvrditi da primljena sredstva mogu biti konvertovana u kapital kao i dokument o celokupnom usglašavanju obaveza koje se mogu konvertovati u kapital sa poveriocem.

 

Državnio revizor je u izveštaju, između ostalog, skrenuo pažnji i na to da Odlukom o raspodeli dobiti za 2018. godinu od 27. juna 2019. godine, koju je doneo Nadzorni odbor, "preduzeće nije vršilo raspodelu dobiti prema svim osnivačima već samo prema gradu Valjevo, kome je odluka dostavljena, iako je članom 28 stav 3 Statuta Preduzeća predviđeno da se deo sredstava po osnovu dobiti usmerava osnivačima i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda".

 

JP Stubo-Rovni "Kolubara", prema izveštaju državnog revizora, godinama beleži gubitke, a u finansijskim izveštajima ih pokriva fiktivnim uvećanjem nematerijalne imovine. Biće interesantno videti da li će za to neko snositi odgovornost, a ono što je sigurno jeste da će račun za takvo ponašanje platiti građani, poreski obveznici.

Aktuelno

Kovid ambulanta Dom zdravlja (foto: Đorđe Đoković)
Podaci Zavoda za javno zdravlje Pre 8 sati 4 minuta

U Valjevu 150 novozaraženih

U Valjevu je još 150 osoba zaraženo koronavirusom, u Kolubarskom okrugu još 272. Hospitalizovano je 154 kovid pacijenata. Testirano je u Kolubarskom okrugu 362, u Kovid ambulanti Doma zdravlja 211.

Razgovori pod lipom (foto: Đorđe Đoković)
Afere bez epologa Pre 1 dan 12 sati

Srbiji treba rumunski scenario!

Brojne afere, koje već godinama potresaju Srbiju, doživeće svoj epilog onda kada Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka odu sa vlasti, i kada se usposatvi vladavina prava. Srbiji treba rumunski...  · 13 komentara