Registracija Prijava preko FB
Skupština grada (foto: Đorđe Đoković)
Skupština grada (foto: Đorđe Đoković)
02.12.2019, 07:54

Sledeće godine subvencije, kažnjavanje zagađivača...

č: | fb:

Odbornici Skupštine grada usvojili su Izveštaj Stručnog tima za smanjenje aerozagađenja na teritoriji grada Valjeva sa predlogom mera koje treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta vazduha u narednom periodu.

 

Među predloženim merama je i ta da Grad iz budžeta izdvoji šest miliona dinara za subvencije za kupovinu kotlova na pelet i struju u iznosu 30 posto od vrednosti kotlovskog postrojenja, odnosno najviše 50.000 dinara sa PDV-om, kao i subvencije za izolaciju.

 

Član Stručnog tima za smanjenje aerozagađenja i član Gradskog veća Žarko Kovač je naveo da su glavni zagađivači vazduha privatne kuće koje se greju na drva i ugaljalj, a u značajnoj meri na kvalitet vazduha u gradu utiču saobraćaj i privreda, pre svega fabrika Krušik koja koristi lignit nekvalitetan energent.

 

Prema Kovačevim rečima, u velikim gradskim naseljima gde prolaze magistralni vodovi gradske Toplane, kao što su Zbratimljeni gradovi, "Milivoja Bjelice", "Nade Purić" i druga, neophodno je uraditi izolaciju i instalacije, kako bi se i ti potrošači priključili na daljinski sistem grejanja. Nakon urađene analize, popisa kvadrature i troškova za instalacije, procena je da je ukupna površina stanova u tim naseljima oko 150 hiljada kvadratnih metara, što bi sa aspekta zagađenja bilo značajno, ali i sa aspekta poslovanja Toplane, jer bi to značilo novih 50 posto korisnika u odnosu na trenutan broj priključenih na daljinski sistem grejanja.

 

Kada su u pitanju privatne kuće, a takvih je oko deset hiljada, Žarko Kovač je rekao da nema drugog rešenja osim davanja subvencija za zamenu energenata, što su primenile sve evropske i zemlje u okruženju, a to, naglasio je, moramo primeniti bez obzira na zakonsku regulativu.

  

- Davanje subvencija za zamenu energenata i za izloacije objekata je jedini način. To je model koji već pet godina bez problema primenjuje Užice, u kome je takođe veliko aerozagađenje. Ukoliko bi Ministarstvo za zaštitu životne sredine dalo saglasnost na takav program, a ja verujem da hoće jer nema razloga da ga ne daju, mi bismo imali zakonski osnov da možemo u cilju smanjenja aerozagađenja da dajemo subvencije bez obzira na to što kod nekih finansijskih propisa postoje neka ograničenja. Kompletnu dokumentciju za subvencionisanje već smo uradili i tu je navedeno kako se to radi, javni poziv, metodologija, ocenjivanja, tehničke komisije, kontrole i koliko godina će to trajati. Izveštaj navodi da smo stvorili preduslove da se mere mogu sprovoditi, jer ako nemate sve ovo što je urađeno, sa dokumentacijom, sa projektima, komunikacijom sa Ministarstvom, zahtevima i dozvolama, vi ne možete početi da sprovodite neku meru - naglasio je Žarko Kovač.

Žarko Kovač

Žarko Kovač (Foto: Đorđe Đoković)

 

On je naveo da "veliki izvori aerozagađenja dolaze iz privrede, najveći je HK Krušik, koji čini 20 posto ukupnog zagađenja, i to nije tajna, spremni su da menjaju enrgent, uradili su projekte".

  

U značajnoj meri na kvalitet vazduha utiče saobraćaj, ali prema rečima Žarka Kovača, "uređenje saobraćaja je vrlo komplikovano, međutim ono što je neophodno jeste menjanje urbanističkih planova".

 

- Moraju se stvoriti pretpostavke za izradu tranzitnih saobraćajnica i mora se voditi računa o samom saobraćaju unutra gradskog urbanog jezgra. Izgradnjom Ulice Mirka Obradovića, koja se trenutno radi, stvaraju se pretpostavke za spajanje obilaznice za Užice sa delovima grada koji pripadaju užem centru, čime će biti smanjen saobraćaj u centru grada... U narednih par godina moraju se rešiti još neke saobraćajnice u gradu. Naši urbnanisti ne dele mišljenje Stručnog tima da ne treba povećavati koncentraciju stanovanja u centru grada. Ta koncentracija se neprekidno uvećava, ruše se kuće u centru grada, a izgradnja novih je ekstra intenzivna. Povećanjem broja stanara, povećava se i broj automobila koji se koriste u saobraćaju u centru grada, i na tome se mora nešto značajno uraditi - rekao je za skupštinskom govornicom Žarko Kovač.

 

On je najavio da će u idućoj godini biti udvostručen broj mesta na kojima Zavod za javno zdravlje meri koncentaciju štetnih materija u vazduhu. Pored tri merna mesta na kojima se trenutni meri aerozagađenje, a to su Zavod za javno zdravlje, u Nonom Naselju i na Petom puku, biće mereno na još tri lokalcije: u Tešnjaru kod Pete osnovne škole, u Suvobroskoj ulici kod obdaništa i u Brđanima. Sledeće godine biće merena i koncentracija PM-10 čestica u Zavodu za javno zdravlje, koje ima već šest godina opremu ali nije akreditovalo svoju laboratoriju.

Ljubomir Radović

Ljubomir Radović (Foto: Đorđe Đoković)

 

Samostalni odbornik u Skupštini grada Ljubomir Radović smatra da je Izveštaj Stručnog tima za smanjenje aerozagađenja trebao da bude izveštaj o sprovođenju mera, kao i da je Izveštaj pravi primer "relativizacije" problema.

 

Upitao je zbog čega HK Krušik ne poštuje Zakon o zaštiti životne sredine, a jedno od osnovnih načela koje promoviše ovaj zakon jeste princip "zagađivač plaća".

 

- Prema tom zakonu zagađivač treba da plati naknadu za zagađivanje životne sredine kada svojim aktivnostima prouzrokuje ili može da prouzrokuje opterećenje životne sredine... Očigledno je da lokalna vlast toleriše Krušiku obevaezu finansiranja sistema za smanjenje  štetnih emisija u vazduh, kao i obavezu ove korporacije da plaća taksu po osnovu svog doprinosa zagađenju - naveo je Radović.

 

Govoreći o navodima iz Izveštaja da na aerozagađenje utiču saobraćaj i povećan broj stanovnika u cengtru grada, Radović kaže da ta konstatacija zvuči neverovatno i da nije potkrepljena dokumentovanim izvorom informacije da je u "centru grada primetan porast koncentracije ljudi i vozila što utiče na životnu sredinu".

 

Nezavisni odbornik je postavio nekoliko pitanja za autore Programa kvaliteta vazduha.

 

- Zašto je ovo Program za 2020. i 2021. godinu kada znamo da je kvalitet vazduha u našem gradu već sedam uzastopnih godina trećeg kvaliteta i prekomerno zagađen? Ako je Ministarstvo dalo saglasnost na ovaj Program još u julu, koji su razlozi da se primena Programa kontrole vazduha odloži za narednu godinu i da li je moguće da se utvrde rokovi kada će početi njegova  stvarna primena? Zašto u Programu nema obavezujuće mere za merenja koncentracije PM-2,5 čestica, koje je kao jedna od mera zahtevana još u novembru 2016. godine kada je usvojen Plan kvaliteta vazduha? Koji je rok za realizaciju početka merenja PM-2,5 čestica? Da li su negde tačno određene najniže koncentracije merenih zagađujućih materija posle kojih Zavod za javno zdravlja biva dužan da obavesti neku od gradskih službi, da li su to satne koncentracije recimo za PM-10 čestice – upitao je Radović.

 

On je dodao da se drugi deo pitanja odnosi na način obaveštavanja građana o koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu. Upitao je koji elektronski mediji i na koji način će biti uključeni u mrežu za upozoravanje, ko će, u kojim rokovima i na koji način biti obavezan da im dostavlja podatke sa mernih mesta i da li je poznato koji sve elektronski mediji mogu ovakve podatake da prenose građanima u realnom vremenu?

 

- Uprkos svim nedorečenostima, ovaj Program predstavlja korak napred u ostvarivanju prava građana Valjeva da budu obavešteni o kvalitetu vazduha koji dišu. Ta prava propisuje Arhuska konvencija pretočena u Zakone Republike Srbije, a sledeći korak koji će biti najteži biće implementacija strategije primene te konvencije u Valjevu. Ova strategija je usvojena 2011. godine, ali smo mi daleko od njene primene. Ona je za nas nedodirljiva zbog odnosa koji do sada skupštinska većina ima prema ovoj strategiji. Organi javne vlasti treba da smatraju učešće javnosti integralnim delom planiranja i pripreme Programa – zaključio je Ljubomir Radović govoreći o Programu kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo za 2020-2021. godinu.

Snežana Spajić

Snežana Spajić (Foto: Đorđe Đoković)

 

Odbornica Stranke moderne Srbije Snežana Spajić rekla je da se iz Izveštaja Stručnog tima za smanjenje aerozagađenja "vidi da je formiran Stručni tim da se bavi aerozagađenjem, da je podeljen u tri grupe, da su održani sastanci, da su predložene neke mere..., ali za sve ovo vreme nismo došli do značajnijeg pomaka u rešavanju problema jer u gradu je i dalje veliko aerozagađenje. Izveštaj je samo spisak šta bi terebalo uraditi, doneti su neki zaključci, a realizacija je minimalna".

  

Ona je upitala da li je "Toplana dala sve od sebe da priključi više subjekata na toplovodnu mrežu, sem Bolnice, s obzirom na to da ima još pravnih lica, velikih zagađivača, koja odolevaju i ne priključuju se na daljinskisistem grejanja. Smatra da bi to trebalo da postane imperativ da se što pre ti subjekti priključe. Istakla je "Krušik".

  

- Prošle godine 170 dana evidentirano je prekoračenje PM-10 čestica upravo na mernom mestu kod Krušika. Da li se može tražiti od Krušika da redukuje potrošnju lignita ili da zaustavi privremeno proizvodnju u tim danima. Inspekcije kontrolišu one koji rade dvadesetak godina ili nedavno izgrađeni, dok one starije uopšte ne kontroliše – rekla je Snežana Spajić. 

 

Smatra da je ova godina izgubljena kada su u pitanju individualni objekti i pita da li je Grad preduzeo neke aktivnosti nakon inicijative koja je upućena sa SPREG-a za dodelu subvencija za zamenu kotlova u privatnim kućama.

 

- Potrebno je imati više mernih mesta za PM10 čestica u gardu, a javnost treba da bude obaveštavana o preporučenom ponašanju prilikom povećanja koncentracije štetnih čestica u vazduhu - predložila je.

 

Odbornica Stranke moderne Srbije Snežana Spajić je zaključila da je Izveštaj samo spisak šta bi terebalo uraditi, doneti su neki zaključci, neki su dobri, a realizacija je minimalna. Poručila je da "svako ulaganje u ekološke standarde nije trošak nego investicija u zdravlje građana i nacije".

Milorad Ilić

Milorad Ilić (Foto: Đorđe Đoković)

 

Predsednik Skupštine grada Milorad Ilić je rekao da moramo da preduzimamo represivne mere prema onim zagađivačima u gradu koji imaju uslove da se priključe na gradsku Toplanu, a to neće da uradi.

 

- O tome je bilo reči na Gradskom veću i donete su odluke i zaključci u vezi ekološke inspekcije. Samo da vas obavestim da će inspekcije i republička, čije je sedište u Šapcu, i gradska preduzimati represivne mere, dakle zabraniće određena ložišta u gradu. Za to nam treba, ne politička, nego građanska podrška da ne bude posle što ste zatvorili tog i tog... Biće tu sigurno i drugih razmišljanja, ali ako smo spremni da ovaj plan sprovedemo do kraja, on mora imati i deo represije. Neminovno – poručio je Milorad Ilić.

 

 

Aktuelno

Mile Jevtić (foto: Dragan Todorović)
Trupni portret Pre 1 sati 27 minuta

Zašto vajar Mile Jevtić nema izložbu

Ovaj tekst ću početi "pričom iz života". Neki dan krenem kod vajara Milomira Jevtića (1940, Valjevo), koji živi i stvara u svom muzeju na otvorenom, u Bujačiću, iza kafane "Bačije", pored gornjeg...

Rupa u Uzun Mirkovoj ulici (foto: Đorđe Đoković)
Tri meseca rupa u Uzun Mirkovoj ulici Pre 3 sati 24 minuta

Za dva-tri meseca "sređivanje cele raskrsnice"

U Uzun Mirkovoj ulici pre skoro tri meseca je pukla vodovodna cev. Kvar je saniran, a rupa samo zatrpana kamenjem što pravi probleme vozačima. Iz Vodovoda najavljuju da će biti zakrpljena sledeće...  · 2 komentara

Valjevo (foto: Đorđe Đoković)
Podaci Zavoda za javno zdravlje Pre 21 sati 45 minuta

U Valjevu novozaraženih 23

U Osečini je od posledica koronavirusa preminula još jedna osoba. U Kolubarskom okrugu je novopozitivnih 47, od toga u Valjevu 23, hospitalizovano je 89 kovid pacijenta. Testirano je 172 na...