Sajt Nevidljiva deca (skrinšot)
Sajt Nevidljiva deca (skrinšot)
24.02.2020, 07:56

"Nevidljiva deca" human projekat ili zloupotreba? (Prvi deo)

č: | fb:

U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiran je predmet protiv sedam osoba, koje su bile angažovane na realizaciji projekta "Nevidljiva deca", zbog krivičnog dela falsifikovanja službene isprave i zloupotrebe službenog položaja, navodi Tužilaštvo u odgovoru Kolubarskim.rs na pitanje da li su VJT u Beogradu dostavljeni spisi predmeta u vezi projekta "Nevidljiva deca".

 

Kako se navodi, "predmet se nalazi u fazi preduzimanja istražnih radnji, odnosno u toku su provere u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i prikupljanja dokaza".

  

Među njima su Katarina Milićević, direktor Centra za socijalni rad "Kolubara", Jelena Kalat, aktuelna v. d. direktor JKP "Vidrak", u vreme realizacije projekta "Nevidljiva deca" menadžer projekta i Radoica Rstić, aktuelni šef odbonričke grupe SNS u Skupštini grada, u vreme realizacije projekta PR menadžer.

 

Projekat "Nevidljiva deca", vredan skoro 186.000 evra ili 21,8 miliona dinara, od čega donacija Evropske unije iznosi skoro 164.000 evra, zajednički su realizovali Centar za socijalni rad "Kolubara", (nosilac projekta), Grad Valjevo i Dom zdravlja, trajao je 22 meseca od 5. juna 2017. do 5. aprila 2019. godine.

 

Na finalnoj konferenciji projekta "Nevidljiva deca", koja je održana 5. juna prošle godine, PR menadžer Radoica Rstić je rekao da je "projekat realizovan sa ciljem da se pruži podrška deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima Valjeva, kako bi ona kroz socijalno uključivanje dostigla svoj pun potencijal".

 

Naveo je da je "projekat bio fokusiran na praćenje ugroženih porodica i osiguranje osnovnih potreba za 60 odabrane dece kao što su: usluge primarne zdravstvene zaštite, stomatološke usluge, usluge fizikalne rehabilitacije, usluge psihologa, usluge negovateljica, obrazovne usluge, kao i ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Logo Nevidljiva deca

Logo Nevidljiva deca

 

Samo nekoliko meseci nakon početka realizacije ovog projekta, otvorila su se brojna pitanja, pa čak i sumnje u zakonitost i eventualno nenamensko trošenje novca opredeljenog za ovaj projekat. Nezvanično se govorilo da su, navodno, milionske iznose "delili između sebe oni koji su bili angažovani na projektu iz Centra za socijalni rad, Gradske uprave i Doma zdravlja", kao i da su pojedini troškovi "nerealni" poput troškova za gorivo koji su iznosili, navodno, 10.000 evra.

 

Gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović je, odgovarajući na pitanja i brojne optužbe u vezi projekta "Nevidljiva deca" i trošenja novca za ovaj projekat, govorio da je "sve po zakonu, kristalno čisto i jasno" i da sve koji sumnjaju treba da bude sramota jer se radi o projektu koji je pod pokroviteljstvom EU i, kako je rekao "ne želi da bude bačena nijedna senka, iz prostog razloga što je projekat više nego human". 

 

Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došle Kolubarske.rs, u decembru 2017. godine Upravni odbor Centra za socijalni rad je, navodno, doneo odluku da se 20.000 evra utroši retroaktivno za plaćanje naknade licima angažovanim na projektu.

 

U ugovoru o delu između Centra za socijalni rad "Kolubara" i Jelene Kalat, piše da se "Kalat obavezuje da će obavljati posao menadžera projekta Nevidljiva deca i da će joj mesečno biti isplaćena naknada za rad od 900 evra bruto u dinarima". Njen posao je, pored ostalog, "upravljanje projektom i organizovanje projektne aktivnosti, upravljanje finsnijama i administriranje svih ugovornih i ostalih odnosa na projektu".

 

S obzirom na to da je ugovor između Centra za socijalni rad i Jelene Kalat, u koji su Kolubarske.rs imale uvid, potpisala samo jedna strana, kao i da, prema nezvaničnim informacijama, naknada za rad  PR menadžera Radoice Rstića iznosi, navodno, preko 1000 evra mesečno, Kolubarske.rs su zahtev za te podatke uputile Centru za socijalni rad.

 

Deset meseci bez odgovora i pored naloga Poverenika jer je, kažu u Centru, "dokumentaciju uzela policija"

 

Pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zahtev smo uputili 16. aprila 2019. godine tražeći da nam Centar za socijalni rad dostavi sve ugovore zaključene sa fizičkim i pravnim licima za projekat "Nevidljiva deca", kao i sve račune i isplate koji se odnose na taj projekat.

 

Pošto Centar za socijalni rad nije u zakonskom roku dostavio tražene informacije, uputili smo žalbu Povereniku, koji je 30. jula 2019. doneo Rešenje kojim je Centru za socijajni rad naloženo da "bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana dostavi kopije traženih dokumenata". Uprkos tom nalogu Poverenika, Centar za socijalni rad ni do danas, nakon deset meseci, nije dostavio ugovore, račune i isplate vezane za projekat "Nevidljiva deca".

 

U objašnjenju koje je Centar za socijalni rad napisao u odgovoru na žalbu, koju su Kolubarske.rs uputile Povereniku, navedeno je da tražena informacija nije dostavljena jer je dokumentaciju uzela policija.

 

"Policijska uprava Valjevo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog anonimne prijave, vršila je uviđaj, pregledanje i oduzimanje dokumentacije iz projekta, i kako se vodi istraga o ovom projektu, to je bilo nemoguće odgovoriti na zahtev", piše u odgovoru na žalbu.

 

Zanimljiv je deo odgovora u kome Centar za socijalni rad navodi da je "nerazumno" to što Kolubarske.rs traže.

 

"Centar za socojalni rad je, u konsultacijama sa projektnim timom i partnerima na projektu, (Grad Valjevo i Dom zdravlja, prim.aut.) doneo odluku da se ne postupi po zahtevu smatrajući da je ovo traženje nerazumno, te da se u konkretnom slučaju radi o zloupotrebi prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja jer nije tražen projekat da bi se pisalo o primeru dobre prakse u smislu ciljeva, ciljne grupe i rezultata, već se isključivo traže informacije kojima bi se povredilo pravo na privatnost lica koja su angažovana na projektu".

 

Poverenik je, pak, smatrao da zahtev nije nerazuman, jer se tražene informacije odnose na projekat koji realizuju javne ustanove i institucije, i tiče se trošenja sredstava predviđenih za realizaciju projekta, tako da za te informacije postoji jak interes javnosti da zna.

 

"U prilog tome govori i činjenica da postoji prijava i istraga u vezi tog projekta koja stvara sumnju u zakonitost postupanja Centra za socijalni rad, te bi objavljivanje traženih informacija doprinelo otklanjanju sumnje u zakonitost", navodi Poverenik.

 

Kolubarske.rs su u potrazi za zvaničnim informacijama, pre svega za dokumentacijom o trošenju sredstava, kao i o tome da li je bilo zloupotrebe prilikom realizacije projekta "Nevidljiva deca", uputile zahtev na nekoliko adresa: Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Više javno tužilaštvo u Valjevu i Više javno tužilaštvo u Beogradu...

 

 

Aktuelno

Muzička škola (foto: Kolubarske.rs)
U Muzičkoj školi Pre 22 sati 14 minuta

Koncert "Premijere"

Koncert "Premijere" pijanistkinje Nataše Mitrović, održaće se u petak, 9. decembra, u 18 časova u svečanoj sali valjevske muzičke škole "Živoirad Grbić".