Registracija Prijava preko FB
Radovi u Ulici Mirka Obradovića (foto: Đorđe Đoković)
Radovi u Ulici Mirka Obradovića (foto: Đorđe Đoković)
19.05.2020, 07:16

Gvozdenović za Politiku: "Napravili smo potpuno novu ulicu"

č: | fb:

Izgradnja Ulice Mirka Obradovića otpočela je krajem oktobra prošle godine, a rok za završetak je bio 60 kalendarskih dana. Međutim, radovi koji traju već sedam meseci još uvek nisu okončani zbog "nepredviđenih radova", koji su se pojavili tokom izgradnje ulice.

 

Sudeći prema javnoj nabavci, koja je raspisna 15. maja, "nepredviđeni radovi" se odnose na izgradnju potpornih zidova, fekalne crpne stanice i kišne kanalizacije.

Radovi u Ulici Mirka Obradovića

Radovi u Ulici Mirka Obradovića (Foto: Kolubarske.rs)

Grad Valjevo se krajem februara obratio Upravi za javne nabavke za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za izvođenje radova, koji nisu bili obuhvaćeni projektom.

 

U tom zahtevu je navedeno da je zbog nepredviđenih uslova na trasi od projektanta zatraženo da uradi izmene i dopune projekta. Tim izmenama su predviđeni neophodni radovi na izgradnji potpornih zidova koji nisu bili projektovani i ugovoreni osnovnim ugovorom. Dalje, navedeno je da je na zahtev JP "Srbijavode" projektant uradio izmenu projekta u delu koji se odnosi na izlive gde su predviđeni radovi koji nisu bili ugovoreni osnovnim ugovorom. Opremanje crpne stanice fekalne kanalizacije je takođe bilo predmet dopune projekta, jer u prvobitnom to nije planirano, navedeno je u zahtevu Grada.

 

Međutim, kako zahtev nije sadržao sve podatke na osnovu kojih se ceni opravdanost primene pregovaračkog postupka, Uprava za javne nabavke uputila je 12. marta dopis Gradu da zahtev dopuni izveštajem i izjašnjenjem nadzornog organa, a na taj dopis je Grad odgovorio 6. aprila.

 

Međutim ni u tom odgovoru nije dostavljen izveštaj nadzornog organa, te je Uprava za javne nabavke 14. aprila ponovo zatražila od Grada da dopuni svoj zahtev i dostavi traženi izveštaj, što je Grad učinio 27. aprila, nakon čega je Uprava za javne nabavke dala saglasnost na pregovarački postupak, što znači da i te radove, čija je planirana vrednost oko 11,1 milion dinara, može da obavi GP "Ingrap-Omni".

Radovi u Ulici Mirka Obradovića

Radovi u Ulici Mirka Obradovića (Foto: Đorđe Đoković)

 

Izgradnja nove Ulice Mirka Obradovića, deonica od fabrike "Austroterm" do obilaznice, je jedini veći infrastrukturni projekat u Valjevu koji je realizovala gradska vlast za vreme četvorogodišnjeg mandata.

 

Za izgradnju nove Ulice Mirka Obradovića, prvobitno je bilo planirano oko 35 miliona dinara, da bi rebalansom budžeta taj iznos bio povećan na 200 miliona dinara.

 

Prvobitan ugovor, koji je potpisan krajem oktobra prošle godine sa izvođačem radova GP "Ingrap-Omni", bio je vredan 157,1 milion dinara, da bi nakon dva meseca bio povećan na 180,6 miliona dinara.

 

Prema planu, pored izgradnje kolovoza sa ivičnjacima, trotoara, vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije, javne rasvete i metalne ograde za pešake, biće izgrađen i kružni tok na ukrštanju Ulice Mirka Obradovića sa obilaznicom prema Užicu.

Radovi u Ulici Mirka Obradovića

Radovi u Ulici Mirka Obradovića (Foto: Đorđe Đoković)

 

Prilikom obilaska radova u decembru prošle godine gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović je izjavio da će nova Ulica Mirka Obradovića, čija je dužina 1620 metara koštati 250 miliona dinara. On je najavio da će biti "izgrađen još jedan most kod železničkog nadvožnjaka, koji će izaći na Suvoborsku ulicu", a biće izgrađena i biciklistička staza, ali nije precizirao kada će početi ti radovi.

 

U intervjuu za Politiku od 15. maja Slobodan Gvozdenović o Ulici Mirka Obradović govori kao da je završena i "produžio" je za 780 metara u odnosu na do tada saopšten podatak o dužini ulice od 1620 metara.

 

"Napravili smo potpuno novu ulicu, to je Ulica Mirka Obradovića, dužine 2,4 kilometra, koja će povezivati postojeću i novu industrisku zonu s gradom, ali i sa novim auto-putem do Beograda", rekao je za Politiku gradonačeelnik Slobodan Gvozdenović.

Aktuelno

Radovi na vodovodnoj mreži (foto: Đorđe Đoković)
Saopštenje Pre 20 sati 8 minuta

Bez vode deo Karađorđeve ulice

Zbog radova na izradi vodovodnog priključka u Ulici Karađorđeva 32-34, u utorak, 29. septembra, od 8 do 13 časova bez vodosnabdevanja će ostati potrošači u Karađorđevoj, i to od Dušanove do Ulice...