Registracija Prijava preko FB
Hram Pokrova Presvete Bogorodice (foto: DjordjeDjokovic)
Hram Pokrova Presvete Bogorodice (foto: DjordjeDjokovic)
22.07.2020, 09:44

Crkva oslobođena plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

č: | fb:

Crkvena opština Valjevo, kao investitor radova na rekonstrukciji Hrama Pokrova Presvete Bogorodice, oslobođena je plaćanja oko 312.000 dinara na ime doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

 

Gradsko veće je na telefonskoj sednici prihvatilo Rešenje za utvrđivanje pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

 

"Utvrđuje se pogodnost investitoru, Crkvenoj opštini Valjevo, Hramu Pokrova Presvete Bogorodice, za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, tako što se investitor oslobađa obaveze plaćanja iznosa od 311.988 dinara na ime doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, utvrđenog rešenjem o građevinskoj dozvoli kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji poslovnog objekta", navodi se u zaključku Gradskog veća.

 

Crkvena opština Valjevo, Hram Pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu kao investitor, dostavila je molbu za oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, a odnosi se na dogradnju poslovnog objekta ukupne površine dogradnje od oko 124 kvadrata.  

 

"Na osnovu podataka, koje je dostavio investitor, utvrđeno je da se radi o objektu koji je od značaja za grad Valjevo. Naime na ovom građevinskom zemljištu se nalazi Hram Pokrova Presvete Bogorodice koji je od neprocenjive verske, kulturne i istorijske vrednosti a turistima je veoma privlačan i nalazi se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Hram Pokrova Presvete Bogorodice je  duhovni centar koji  okuplja vernike i posetioce iz celog sveta koji žele da upoznaju i promovišu duhovne, kulturne, istorijske vrednosti Valjeva. Realizacija planirane investicije je od velikog značaja za razvoj grada Valjeva. Imajući u vidu hitnost radova na  rekonstrukciji i dogradnji postojećeg poslovnog objekta i njegovog privođenja planiranoj nameni, investitor Srpska Pravoslavna Crkvena opština Valjevo pri Hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, može otpočeti sa pripremnim radovima vezanim za rekonstrukciju i dogradnju navedenog objekta", doneto je na sednici Gradskog veća.

Aktuelno

 (foto: )
Oglas Pre 7 sati 10 minuta

Poziv za prikupljanje ponuda

Nameštaj "Ikonić" d.o.o. Valjevo, Ćatin put bb, objavljuje poziv za prikupljanje ponuda za nabavku nove opreme za preradu drveta - automata za ravno blajanje.

Izložba slika Boemi Marije Đokić (foto: www.mionica.rs)
U parku u Mionici Pre 2 sati 59 minuta

Otvorena izložba slika Marije Đokić "Boemi"

U Gradskom parku u Mionici otvorena je izložba slika "Boemi" autorke Marije Đokić, Mioničanke, nastavnice likovne kulture i umetnice. "Svet Marije Đokić neguje modernu misao, prikaz realnog i...