10.09.2020, 06:42

(Sa)čuvajmo naš budžet

č: | fb:

U skladu sa relevantnim propisima, dana 31. decembra 2019. godine, uputio sam bivšem gradonačelniku, načelnici Gradske uprave i Službi budžetske inspekcije Grada Valjeva, Zahtev za inspekcijsku kontrolu direktnih korisnika budžeta Grada Valjeva za period od 01. januara 2018. godine i primenu svih propisanih mera protiv počinioca štete po budžet grada Valjeva. O dostavljenom Zahtevu postoje materijalni dokazi (potvrda o preporučenom pismu i fotokopija e-mejl poruke sa datumom i primaocima poruke). Na upućeni Zahtev niko od navedenih i nadležnih lica do ovog trenutka NIJE odgovorio.

 

Od brojnih činjenica, u prilog Zahteva, izdvajam pet najvažnijih.

 

  • Državna revizorska institucija (DRI) obavestila nas je svojim Izveštajem (o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada Valjeva za 2018. godinu, broj 400 – 172/2019 – 04/17 od 06/06/2019. godine) da je "...tokom 2018. godine prilikom obračuna i isplate plate za izabrana lica – predsednika Skupštine, gradonačelnika i zamenika gradonačelnika, primenjen veći koeficijent od koeficijenta određenog Zakonom". 
  • Nije ispoštovana, ni odmah po dostavljanju predmetnog Izveštaja o reviziji DRI, ni kasnije do dana upućivanja Zahteva, propisana zakonska odredba da je u slučaju postupanja suprotno zakonu, direktni korisnik budžetskih sredstava (Skupština Grada, gradonačelnik) OBAVEZAN da odmah zatraži povraćaj sredstava u budžet.
  • Primaoci plata većih od zakonom dozvoljenih, uz podršku njihovih operativnih pomagača (nadležni načelnici u Gradskoj upravi Valjeva), nisu izvršili povraćaj više nezakonito uzetih budžetskih sredstava do kraja 2019. godine, a nisu pokazali dobru volju da to urade ni u tekućoj godini bez naloga Službe budžetske inspekcije grada Valjeva, već su nastavili da nanose štetu našem budžetu (ČITAJ: NAŠIM PARAMA).
  • Željko Tabašević, rukovodilac Odeljenja za finansije, "skrenuo nam je pažnju" da DRI jeste konstatovala da su zarade nezakonito povećane, ali to ne znači da moraju biti vraćene. "Bez naloga budžetske inspekcije mi ne možemo vraćati zarade na iznos pre povećanja. Državni revizor nije kontrolisao zarade pa da je prilikom te kontrole nađeno da je primenjen veći koeficijent, nego je kontrolisao nešto drugo, a to da su nezakonito povećane je samo konstatovao".  https://www.kolubarske.rs/sr/vesti/valjevo/9167/Nezakonito-pove%C4%87ane-plate-gradski-funkcioneri-prima%C4%87e-i-slede%C4%87e-godine.htm).
  • Prethodni vlastodršci i tvorci "najboljeg budžeta" u Srbiji, nisu podneli obavezujući periodični izveštaj o izvršenju budžeta, i na svojoj poslednjoj sednici su, skriveno od javnosti, doneli odluku o privremenoj obustavi izvršenja budžeta.


Da bi se jednom stalo sa praksom odlaska sa funkcije bez snošenja odgovornosti za postupanje suprotno zakonu, zbog svih navedenih činjenica i zbog štete potvrđene Izveštajem DRI, koja se, sada već više godina, nanosi budžetu grada Valjeva (NAŠIM PARAMA), smatram da su se stekli uslovi propisani zakonom i podzakonskim aktima i TRAŽIM da se izvrši inspekcijska kontrola direktnih korisnika budžeta grada Valjeva za period od 01.01.2018. godine i zaštite građani Valjeva od nezakonitog trošenja njihovih budžetskih sredstva, uz preduzimanje svih zakonskih mera od strane nadležnih, prema počiniocima utvrđene štete.

 

Kopiju Zahteva od 31.12.2019. godine, prosledio sam 09.09.2020. godine novoizabranom gradonačelniku. Istovremeno pokrenuo sam kampanju "(SA)ČUVAJMO NAŠ BUDŽET", pa ovim putem pozivam sve naše sugrađanke i sugrađane da se u nju uključe tako što će uputiti gradonačelniku isti Zahtev.

 

Zahtev se može jednostavno preuzeti (ispod naveden link) i poslati putem e-mejl poruke. Svaki naš upućeni Zahtev alarmira lokalno rukovodstvo da se ovom temom bavi zakonito, odgovorno i u interesu svih nas. Svaki novi Zahtev, svaka objava linka Poziva sa Zahtevom (https://cor.co.rs/index.php/sr/sacuvajmonasbudzet) na društvenim mrežama je ogroman doprinos da NAŠ BUDŽET ostane (SA)ČUVAN i istinski NAŠ! Samo zajedno u tome možemo uspeti! Ako imate bilo kakvu dilemu, molimo vas da pogledate i kratak, dvominutni, video klip (https://fukzasve.rs/wp-content/uploads/2020/03/fuk_final.mp4)!


PODNOSILAC ZAHTEVA:

Slobodan Ilić

Aktuelno

Ljubomir Radović (foto: Kolubarske.rs)
Još uvek ima mesta da se dopuni i poboljša PGR Pre 1 dan 6 sati

Lokalni front: Ko i kako odlučuje o sudbini Divčibara

Lokalni front Va podseća javnost, posebno zaljubljenike u Divčibare, da samo još do petka 24. juna postoji mogućnost dostavljanja primedbi i predloga na treću izmenu Plana generalne regulacije za...  · 5 komentara