Kome smeta "Lažni svedok"?

Pojedini valjevski advokati se protive da se ugostiteljski objekat, koji se nalazi u Ulici vojvode Mišića prekoputa Višeg suda, zove "Kod lažnog svedoka".

 

Prema saznanjima Kolubarskih.rs, osam advokata je podnelo Državnom pravobranilaštvu – Odeljenje u Valjevu, inicijativu da se pokrene postupak promene poslovnog imena ugostiteljskog objekta "Kod lažnog svedoka".

 

Nakon razmatanja podnete inicijative, Državno pravobranilaštvo je, na osnovu člana 27. Zakona o privrednim društvima, vlasniku  objekta "Kod lažnog svedoka" dostavilo u septembru prošle godine opomenu pred pokretanje postupka, a u "cilju eventualnog mirnog rešenja postupka". Kako je navedeno u odgovoru medijima Državnog pravobranilaštva, "lice nije postupilo po dostavljenoj opomeni, a tužba, još uvek, nije predata Privrednom sudu u Valjevu".

 

Prema saznanjima Kolubarskih.rs, u opomeni pred utuženje, zamenik Državnog pravobranioca – Odeljenje u Valjevu poziva vlasnika objekta "Kod lažnog svedoka" da u roku od 30 dana "izvrši promenu naziva privrednog društva ugostiteljske radnje "Kod lažnog svedoka" tako što će iz naziva izbrisati reč "lažni". U opomeni pred tužbu se navodi da će, ukoliko to ne učini, Državno pravobranilaštvo biti prinuđeno da pokrene odgovarajući sudski postupak.

Kafe Kod lažnog svedoka (Foto: Miloje Mitrović)

 

Zamoljen da prokomentariše zahtev da menja naziv svog kafića, vlasnik "Kod lažnog svedoka" Lazar Marjanović za Kolubarske.rs kaže da neće menjati, niti će izbaciti "lažni" iz naziva. Dodaje da mu nije jasno zbog čega to od njega traži, i dostavlja mu opomenu pred utuženje, zamenik državnog pravobranioca. Naglašava da je njegova ugostiteljska radnja "Kod lažnog svedoka" pod tim nazivom registrovana u Agenciji za privredne registre.

 

"U maju 2022. godine registrovao sam u Agenciji za privredne registre (APR) preduzetničku radnju - Lazar Marjanović PR Ugostiteljska radnja Kod lažnog svedoka Valjevo. APR je prihvatio taj naziv, imam sve dozvole za rad. Ja nisam napravio nikakav prestup, nisam prekršio zakon, nikoga nisam ugrozio, povredio, nisam uzurpirao ničiju imovinu... Radim svoj posao, a mislim da bi i drugi trebalo da rade svoj posao, a ne da se bave nazivom jednog ugostiteljskog objekta", rekao je Marjanović i dodao da ovim nazivom nije imao nameru da bilo koga povredi ili uvredi, jednostavno reč je o humoru i marketinškom potezu!

 

Šta piše u članu 27. Zakona o privrednim društvima?

 

Članom 27. Zakona o privrednim društvima, na koji se poziva zamenik Državnog pravobranioca – Odeljenje u Valjevu, regulisana su Ograničenja u pogledu poslovnog imena.

Poslovno ime društva ne može biti takvo da:

1) vređa javni moral;

2) može izazvati zabludu u pogledu pravne forme društva;

3) može izazvati zabludu u pogledu pretežne delatnosti društva.

Poslovno ime koje ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ne može se registrovati u registru privrednih subjekata.

U slučaju povrede odredbe iz stava 1. tačka 1) ovog člana republički javni pravobranilac može tužbom nadležnom sudu protiv društva koje vrši tu povredu (u daljem tekstu: društvo prekršilac) zahtevati promenu naziva društva prekršioca.