Politika privatnosti

Politika privatnosti Kolubarskih doo, Pere Komirićanca 15, 14 000 Valjevo, koji je osnivač portala kolubarske.rs sadrži informacije o tome u kojim situacijama, za koje svrhe i na koji način se obrađuju podaci o ličnosti, a uzimajući u obzir informacije koje su rukovaoci dužni da predlože predoče prema članovima 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

Možete nas kontaktirati: Pere Komirićanca 15, 14 000 Valjevo, [email protected]

U okviru sekcije Komentari, sajt kolubarske.rs prikuplja IP adrese i korisničko ime. Svrha prikupljanja ovih podataka je komunikacija sa korisnicima sajta, a pravni osnov je legitimni interes Kolubarskih doo kao osnivača medija da omogući komentare na svom portalu.

Vaši podaci se ne prosleđuju, ne prodaju i, ne iznajmljuju trećim licima.

Vaši podaci se čuvaju trajno kao i komentari na sajtu (u čiju svrhu se i ostavljaju).

Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

U svrhu praćenja performansi sadržaja objavljenih na sajtu, koristimo Google Analytics.

Podaci o ličnosti se obrađuju u Srbiji ili na serverima u Evropskoj uniji i SAD. 

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

  • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
  • Pristup vašim podacima o ličnosti;
  • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
  • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
  • Ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti;
  • Prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti; 

Pravo da povučete pristanak, ukoliko se obrada vrši na osnovu vašeg pristanka;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Kolubarske doo na sledeće načine:
poštom na adresu Pere Komirićanca 15, 14 000 Valjevo, ili mejlom na [email protected]


Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu.


Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.

Politika kolačića

Sajt postala kolubarske.rs koristi određeni broj kolačića (cookies) i trekera (trackers) koji vrše obradu podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa kao pravnog osnova. Detalje o tome možete videti ovde: https://themarkup.org/blacklight?url=kolubarske.rs